Dana 13. ožujka 2013.g. u Varaždinu održana je sjednica koordinacija vatrogasnih zajednica županija kontinentalne Hrvatske.

Dana 13. ožujka 2013.g. u Varaždinu održana je sjednica koordinacija vatrogasnih zajednica županija kontinentalne Hrvatske: Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivinčko-križevačke, Zagrebačke, Grada Zagreba, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske.

Sjednici su nazočili predsjednici, zapovjednici i tajnici vatrogasnih zajednica županija. U ime HVZ-a sjednici je prisustvovao načelnik Željko Popović.

Na Koordinaciji se raspravljalo sljedeće:

  1. Analiza Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012.g. i rasprava o prijedlogu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013.g.
  2. Informacije o aktivnostima o EU fondovima
  3. Nacrt prijedloga Zakona o vatrogastvu – prijedlog HVZ-a
  4. Provedba zaključaka Skupštine HVZ-a (Slatina) i provedba zaključaka koordinacije vatrogasnih zajednica županija sjeverozapadne Hrvatske
  5. Prijedlog kandidata za predsjednika i načelnika HVZ-a
  6. Razno

 te su doneseni sljedeći zaključci:

Ad 1 – Analiza Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2012.g. i rasprava o prijedlogu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013.g.

Konstatira se da dopis koji je zaprimio HVZ u pogledu očitovanja na Program aktivnosti s rokom očitovanja do 13. ožujka nije došao u kontinentalne VZŽ, a zapisnik s ovog sastanka će se dostaviti svim VZŽ kontinentalne Hrvatske koje sudjeluju na ovom sastanku.

Ad 2 – Informacije o aktivnostima o EU fondovima

Budući da je HVZ izradila i predala sektorsku socio-ekonomska analiza te njezini predstavnici sudjeluju u radnim skupinama ministarstava gdje se pripremaju strateški dokumenti za financijsko razdoblje EU 2014.-2020.g. kako bi se identificirali prioriteti budućih operativnih programa za Partnerski sporazum kojim će regulirati koje sve aktivnosti će biti financirane kroz sedmogodišnje razdoblje iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., zaključeno je da je potrebno da HVZ više informira VZŽ u pogledu pitanja EU fondova.

Ad 3 – Nacrt prijedloga Zakona o vatrogastvu – prijedlog HVZ-a

Zatražit će se da se prijedlog Zakona o vatrogastvu – prijedlog HVZ-a stavi na dnevni red Predsjedništva HVZ-a te neka Predsjedništvo odluči koji koraci će se dalje poduzimati oko zakona.

Ad 4 – Provedba zaključaka Skupštine HVZ-a (Slatina) i provedba zaključaka koordinacije vatrogasnih zajednica županija sjeverozapadne Hrvatske

Zatražit će se da se na dnevni red Predsjedništva uvrsti točka izmjene statuta HVZ-a o jednakom glasovanju u Skupštini te uvođenje radnog mjesta profesionalnog tajnika i predsjednika.

Ad 5 – Prijedlog kandidata za predsjednika i načelnika HVZ-a

Nakon donošenja odluke Predsjedništva HVZ o postupku kandidiranja za predsjednika i načelnika HVZ-a, poštivat će se statut te će se statutarno predložiti osobe za obnašanje dužnosti predsjednika i načelnika HVZ-a.

  

Pripremio:
Renato Podbojec, dipl. iur.
vatrogasni časnik I. klase