Odluka o dodijeli povelja i plaketa s likom Đure Deželića i Mirka Kolarića

Temeljem članka 30. Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 1027-1/08, od 12. lipnja 2008. g.), Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 795-2/09, od 15. lipnja 2009. g.)  i članaka 16. i 17. Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, broj 757-02/2009 od 8. lipnja 2009., Odluke o vjerodostojnom tumačenju članka 13. Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, broj 1965-8/09 od 10. prosinca 2009. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, klasa 030-02/10-02/01, ur. broj 363-02-10-9 od 11. ožujka 2010. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, klasa 011-01/11-01/01 ur.broj 363-01-11-6 od 29. ožujka 2011. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, klasa 007-02/11-01/02 ur.broj 363-02-11-4-7 od 20. prosinca 2011. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, klasa 007-02/12-01/02 ur. broj 363-02-12-1-22 od 12. travnja 2012. godine. Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice na 18. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013. godine  donosi

 

ODLUKU O DODJELI
povelja i plaketa s likom Đure Deželića i Mirka Kolarića

 

Članak 1.
Povelje i plakete s likom Đure Deželića dodjeljuju se na prijedlog vatrogasnih zajednica županije/Grada Zagreba.

Red.
br.

Ime

Prezime

Vatrogasna zajedica
županije

1.

Ivan

Habijančić

VZŽ Bjelovarsko-bilogorska

2.

Marijan

Korajac

VZŽ Osječko-baranjska

3.

Petar

Matajić

VZŽ Požeško-slavonska

4.

Ivan

Prajdić

VZŽ Sisačko-moslavačka

5.

Jordan

Žaja

VZŽ Šibensko-kninska

 

Članak 2.
Povelje i plakete s likom Mirka Kolarića dodjeljuju se na prijedlog vatrogasnih zajednica županije/Grada Zagreba.

Red.
br.

Ime

Prezime

Vatrogasna zajedica
županije

1.

Jakob

Đukovski

VZŽ Brodsko-posavska

2.

Ivan

Gregurić

VZŽ Koprivničko-križevačka

3.

Željko

Prpić

VZŽ Ličko-senjska

4.

Franjo

Vuradin

VZŽ Varaždinska

5.

Silvestar

Doroghazi

VZŽ Vukovarsko-srijemska

6.

Stjepan

Vincek

VZG Zagreba

Članak 3.
Povelje i plakete s likom Đure Deželića i Mirka Kolarića dodijelit će se na svečanoj sjednici Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice koja će se održati 3. svibnja 2013. godine u Rijeci.

Članak 4.
Obrazloženje o dobitnicima najviših vatrogasnih priznanja za životno djelo, odnosno podatci o doprinosu, zaslugama i rezultatima, nalazi se u Vatrogasnoj mreži.

 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 007-02/13-01/02
Ur. broj: 363-02-13-2-15
Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik