Rok za upis vozila u Vatrogasnu mrežu: pomaknut na 18. veljače 2013. u 8 sati

Klasa: 030-01/13-01/03
Ur. broj: 363-01/06-13-5
Zagreb, 11. veljače 2013.

 

                                                                                  Vatrogasnim organizacijama
                                                                                                     -svima

 

 

Predmet: Oslobođenje plaćanja  naknade za okoliš za vatrogasna vozila
-obavijest, dostavlja se

Hrvatska vatrogasna zajednica Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dostavlja dopunjeni popis vatrogasnih vozila u svrhu oslobođenja plaćanja naknade za okoliš. Stoga molimo sve vatrogasne organizacije koje nisu upisale vozila u vatrogasnu mrežu, da to učine zaključno sa srijedom, 13. veljače 2013., jer će dostavljeni popis navedenom Ministarstvu biti temelj za oslobađanje naknade za okoliš.

S  poštovanjem,

 

                                                                                                      Načelnik

                                                                                                 Željko Popović