U Našicama je održan ispit za usavršavanje vatrogasaca

U Našicama je nedjelju, 3. ožujka 2019. održan ispit za usavršavanje vatrogasaca za aparate za zaštitu dišnih organa. Pristupilo je 11 polaznika iz DVD-a Kešinci, Vrbica, Semeljci i Stari Mikanovci. U praktičnom dijelu vježbali su u improviziranom labirintu, savladavali umjetnu prepreku, kretali se tunelom pomoću užadi, pretraživali zadimljenu prostoriju i radili s kompresorom.
Svi su polaznici odradili postavljene praktične zadaće. Radili su s nadtlačnim dišnim aparatima. Na pisanom ispitu svi su pozitivno ocijenjeni, a dojam je predavača i suradnika da su kandidati sposobni koristiti aparate za zaštitu dišnih organa na intervenciji. Nadzor na ispitu proveo je Damir Knežević, rukovoditelj poslova osposobljavanja, usavršavanja i normizacije.