Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije organizirala je usavršavanje za Radove na vodi.

Predavanja u Vatrogasnom domu u Vukovaru i praktične vježbe na Dunavu održane su od 6.-10. lipnja 2016. Sudjeluje 30 vatrogasaca s područja Vukovara, Vinkovaca, Iloka i Dubrovnika. Predavač je Stjepan Draganić (JVP grada Vukovara). Nadzor iz HVZ-a proveo je Damir Knežević.