U Vatrogasnom centru u Varaždinu 29. studenoga 2015., 25 polaznika uspješno završilo program usavršavanja spašavanja pri tehničkim intervencijama.

Nakon provedene teorijske i praktične nastave tijekom studenoga 2015., u nedjelju, 29. studenoga 2015. u Vatrogasnom centru u Varaždinu 25 polaznika ispitom je uspješno završilo program usavršavanja spašavanja pri tehničkim intervencijama.