U petak, 26. veljače 2016. u Vatrogasnom domu u Ivankovu 30 polaznika ispitom je uspješno završilo program.

Nakon provedene teorijske i praktične nastave tijekom veljače 2016., u petak, 26. veljače 2016. u Vatrogasnom domu u Ivankovu 30 polaznika ispitom je uspješno završilo program usavršavanja spašavanja pri tehničkim intervencijama. Predavač je bio Stjepan Draganić (JVP grada Vukovara). U nadzoru ispita bio je Damir Knežević (HVZ).

Čestitamo!