Osposobljavanje

Organiziran vatrogasni kamp za vodiče potražnih pasa s tematskom obukom iz spašavanja u slučaju lavina

U Požegi je održan ispit za usavršavanje vatrogasaca za aparate za zaštitu dišnih organa

U Kutini je završilo usavršavanje za Strojara u vatrogastvu

U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku u utorak, 19. lipnja 2018. godine provedena su uvježbavanja pripadnika letačke posade helikoptera Mi-8 MTV iz sastava Eskadrile transportnih helikoptera i vatrogasnih postrojbi s područja Zadarske i Ličko-senjske županije.

U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, uz domaćinstvu DVD-a Koprivnica u ožujku su u dva navrati održani ispiti za vatrogasne suce.