Osposobljavanje

U Glini je jučer ispitom završeno usavršavanje za rad sa zaštitnim napravama za disanje.

Obranom završnog rada završilo je školovanje prekvalifikacijom 14 vatrogasaca i 10 vatrogasnih tehničara.

U nedjelju, 10. lipnja 2012. u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu grada Sinja 26 polaznika položilo je ispit za strojara.

Završeno usavršavanje za strojara na području Bjelovarsko-bilogorske županije

U srijedu, 25. travnja 2012. u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Nove Gradiške 34 polaznika pristupila su ispitu za spašavanje pri tehničkim intervencijama.