Prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića redovna dislokacija vatrogasnih snaga s kontinenta na priobalje i otoke počela je 25. lipnja.

Na Brijunima su tako smještene vatrogasne snage Koprivničko-križevačke županije, a na otoku Ugljanu vatrogasci Međimurske županije. Krapinsko-zagorska županija te DVIP Zadar nalaze se na dislokaciji na Dugom otoku dok su u Oklaju domicilne snage Šibensko-kninske županije. U Divuljama su smješteni vatrogasci Osječko-baranjske i Varaždinske županije, a na Hvaru vatrogasci Zagrebačke i Vukovarsko-srijemske županije. U Živogošću je Sisačko-moslavačka županija, na Visu snage Zagrebačke, dok su na Lastovu vatrogasci Korivničko-križevačke županije. U DVIP-u Dubrovnik na dislokaciji se nalaze vatrogasci Brodsko-posavske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Smjene traju po 15 dana, do sredine mjeseca rujna, odnosno do kada će postojati povećana požarna opasnost. Ukupno su na redovnoj dislokaciji angažirana 62 vatrogasca sa 18 vozila.

Podsjećamo, temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području i potrebe ispomoći iz susjednih županija upućuje se ispomoć dopunskim snagama (planska dislokacija), odnosno dopuna vatrogasnih postrojbi na priobalju. Dislociranje snaga provodi se u četiri kombinacije: stalni pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi – samostalno i združeno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, pripadnici javnih i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi združeno te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi samostalno.