Hrvatska vatrogasna zajednica organizirala je stručni posjet vatrogascima Bugarske

Stručni posjet vatrogascima Bugarske

Od 13. do 15. listopada 2016. godine Hrvatska vatrogasna zajednica organizirala je stručni posjet vatrogascima Bugarske. Izaslanstvo Hrvatske vatrogasne zajednice predvodili su načelnik HVZ Željko Popović, te potredsjednici HVZ Slavko Gauš i Zoran Smolić. U izaslanstvu su bila još 24 hrvatska vatrogasna dužnosnika, te predstavnici Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske i Udruge profesionalnih vatrogasaca i zaposlenika na poslovima zaštite od požara u gospodarstvu Hrvatske. Posjeti su organizirani bugarskoj Glavnoj upravi za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, Državnom operativnom centru i centru 112 u Sofiji i Vatrogasnoj postaji 9-Sofija. Domaćini su hrvatske dužnosnike upoznali s ustrojem i financiranjem vatrogastva i civilne zaštite, te korištenju fondova EU.

Bugarski sustav zaštite od požara i civilne zaštite
Glavna uprava za zaštitu od požara i civilnu zaštitu objedinjava rad svih profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, kao i postrojbi civilne zaštite, s ukupno oko 8.000 zaposlenika, od kojih su oko 6.000 profesionalni vatrogasci, organizirani u 173 profesionalne vatrogasne postrojbe. Također se od 2012. godine počelo s ustrojavanjem 265 dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u svim bugarskim općinama, a do 2020. godine treba biti osnovana bar jedna dobrovoljna vatrogasna postrojba u svakoj općini. Trenutno djeluju 186 dobrovoljne vatrogasne postrojbe, od kojih samostalno može djelovati njih oko 10 %. Uz oko 6.000 profesionalnih vatrogasaca koji su zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova, u okviru Uprave djeluje oko 2.000 ostalih zaposlenika (uprava, centri 112, inspekcija i kontrola).

Zakonske osnove
Sustav zaštite od požara i civilne zaštite utemeljen je na odredbama Zakona o unutarnjim poslovima i Zakona o zaštiti od katastrofa, kojim se osigurava zaštita od požara, spašavanje i zaštita stanovništva, a provodi se kroz preventivne aktivnosti, ispitivanje i kontrolu proizvoda i usluga, inspekcijski nadzor mjera zaštite od požara, te kroz djelovanje operativnih postrojbi u zaštiti od požara i zaštiti od industrijskih i civilizacijskih nepogoda.

Međunarodna suradnja
Uprava za zaštitu od požara i civilnu zaštitu je nadležna za sustav nadzora rizične infrastrukture i ranog upozoravanja, te sukladno ženevskim konvencijama i ostalim međunarodnim ugovorima (npr. direktiva za zaštitu od pucanja brana 2008/114/EC) ostvaruje suradnju s UN, NATO i EU (ECHO, Odbor Civilne zaštite EU…). Bugarska je u okviru EU prijavila 4 modula, za koje je sposobna pružati pomoć u inozemstvu.

Uzbunjivanje postrojbi
Sustav uzbunjivanja i angažiranja operativnih snaga podijeljen je u 4 razine.
Razina 1 je opći građanski servis, smješten na 2 lokacije u državi, na koji godišnje dođe oko 2,5 milijuna poziva, a koji omogućuje primanje poziva na svim svjetskim jezicima.
Razina 2 je šest centara 112, koji obrađuju pozive sukladno vrsti intervencije.
Razina 3 su centri za uzbunjivanje pojedinih spasilačkih službi, koji direktno provode sustav uzbunjivanja.
Razina 4 su operativne i interventne postrojbe koje provode intervencije.

Vatrogasne postrojbe
Vatrogasne postrojbe djeluju u 4 smjene (24 satno dežurstvo i 72 sata odmora). Bugarska je značajno opremila svoje vatrogasne postrojbe kroz EU-sredstva, tako da smo u vatrogasnoj postaji 9 Sofije vidjeli auto ljestvu, navalno vozilo i auto-cisternu velikog kapaciteta, koja su u zadnje 4 godine nabavljeni preko programa EU. Također je Bugarska nabavila suvremena vozila za stožerno zapovijedanje, koja su opremljena modernim sustavima veza i uređajima za video nadzor.
Vatrogasno rukovodstvo Bugarske izrazilo je želju uzvratnog posjeta Hrvatskoj.

Mario Starčević