U srijedu, 8. prosinca 2010. u Slanome u JVP Dubrovačko primorje održano je savjetovanje o nesrećama s opasnim tvarima. Prisustvovalo je više od 50 vatrogasaca i vatrogasnih zapovjednika.

U srijedu, 8. prosinca 2010. u Slanome u JVP Dubrovačko primorje održano je savjetovanje o nesrećama s opasnim tvarima. Prisustvovalo je više od 50 vatrogasaca i vatrogasnih zapovjednika.
Predavači su bili Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik županije Dubrovačko – neretvanske, Ivo Franušić, zapovjednik JVP Dubrovačko primorje i Damir Knežević, voditelj poslova osposobljavanja Hrvatske vatrogasne zajednice.
Raspravljalo se o zakonskim okvirima problematike postupanja u nesrećama s opasnim tvarima, ulozi vatrogasaca u pojedinim planovima zaštite okoliša, iskustvima s većih intervencija te o pojedinostima taktičkog postupanja vatrogasnih postrojbi u takvim nesrećama.
Tijekom rasprave istaknuta je potreba da se vatrogasne postrojbe bolje opreme i više angažiraju na preventivnoj pripremi za moguće nesreće, posebno imajući u vidu opasne tvari koje se nalaze na njihovom području ili se provoze tim područjem. Posebno su naglašene situacije s velikom količinom ukapljenog naftnog plina na njihovom području, spremnicima amonijaka u sustavima za hlađenje i tekućim naftnim gorivima koji se u razmjerno velikoj količini provoze magistralnom cestom.
Nakon predavanja održana je pokazna vježba u kojoj je zaustavljeno istjecanje opasne tekućine iz autocisterne, pretočena tekućina i zaštićeno okolno područje od njezinog djelovanja.
Savjetovanje je ocijenjeno vrlo korisnim te je zaključeno o potrebi specijalizacije određenog broja vatrogasaca i zapovjednika iz glavnih postrojbi na ovu temu, pred kojima stoji ozbiljna zadaća da kvalitetno procijene opasnosti i donesu odluku na koji način djelovati u ovakvim nesrećama.
Damir Knežević