HVZ planira u 2012. godini raspisivati natječaj za tisak priručnika i promotivnih materijala povodom Mjeseca zaštite od požara. U tekstu se nalaze sadržaji priručnika i nardužbenice za priručnike i promotivne materijale

Klasa: 900-01/12-01/01
Ur. broj: 363-04/05-12-18
Zagreb, 24. veljače 2012.

           
                                                            Vatrogasnim zajednicama županija /Grada Zagreba

Predmet: Tiskanje priručnika i promidžbenog materijala povodom „Mjeseca zaštite od požara“
                  - ponuda za predbilježbu, dostavlja se

           

Poštovani,

            Hrvatska vatrogasna zajednica temeljem odluke sjednice Odbora za informativno-promidžbenu i nakladničku aktivnost održane 22. veljače 2012. godine, planira u 2012. godini raspisivati natječaj za tisak sljedećih priručnika čiji se sadržaj i kratak opis nalaze u privitku:

 • Rukovođenje na vatrogasnim intervencijama, autor: Neven Szabo
 • Radovi na vodi i zaštita od poplava, autor: Juraj Blaha
 • Priručnik za vatrogasnu mladež, autor: Stjepan Kovaček

            Molimo Vas da, ukoliko postoji interes za neki od priručnika, pošaljete narudžbenicu koja se nalazi u privitku ovog dopisa na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te će se temeljem toga odrediti koji će se priručnici tiskati i u kojoj nakladi.
Narudžbenicu za priručnike je moguće preuzeti i na internetskoj stranici HVZ-a www.hvz.hr.

            U Mjesecu zaštite od požara planira se tiskati Bojanka za djecu i brošura "Kako spriječiti nesreće" pri čemu će se zadržati prošlogodišnji model distribucije: Bojanke za djecu će tiskati Hrvatska vatrogasna zajednica u nakladi od 45 000 primjeraka i raspodijeliti županijama u skladu s brojem predškolske djece. Županije će moći naručiti i dodatne primjerke Bojanke čija će cijena ovisiti o ukupnoj nakladi:

 • naklada: 55 000 kom – 1 kom a’ 0,89 kn + pdv
 • naklada: 70 000 kom – 1 kom a’ 0,87 kn + pdv

 

            Brošuru "Kako spriječiti nesreće" županije će naručivati same, a cijena će također ovisiti o ukupnoj nakladi:

 • naklada: 10 000 kom 1 kom a’ 1,60 kn
 • naklada: 30 000 kom   1 kom a’ 1,36 kn
 • naklada: 50 000 kom  1 kom a’ 1,25 kn

Hrvatska vatrogasna zajednica će prikupljati narudžbenice za tisak promidžbenog materijala.

            Molimo Vas da narudžbenice za priručnike pošaljete najkasnije do 19. ožujka 2012. godine, a narudžbenice za tisak promidžbenog materijala za Mjesec zaštite od požara (Bojanka za djecu, brošura "Kako spriječiti nesreće") do 10. travnja 2012. godine.

 Narudžbenica za promotivni materijal za "Mjesec zaštite od požara 2012."
 Narudžbenica za priručnike za 2012.

SAŽECI PRIRUČNIKA

Radovi na vodi i zaštita od poplava

            Priručnik «Radovi na vodi i zaštita od poplava»  namijenjen je prvenstveno sadašnjim i budućim vatrogascima. Priručnik pruža osnovne informacije koje su potrebne za sigurnu plovidbu na mirnoj i tekućoj vodi, govori o opasnostima na vodi te o mogućim intervencijama na vodi. Priručnik također obuhvaća različite načine plovidbe prilagođene potrebama vatrogasne struke.
Kroz dugogodišnji rad na vodi s polaznicima, budućim vatrogascima, došao sam do nekih iskustava vezanih za izbor plovila, način korištenja plovila i opreme neophodne za intervencije na vodi.
Priručnik se bavi načinima spašavanja iz vode u različitim situacijama u mirnim i tekućim vodama, saniranju i sprečavanju onečišćenja vodenih površina, vađenju utopljenika iz vode, pružanju prve pomoći unesrećenima i njihovo zbrinjavanje.

Kako su u Hrvatskoj poplave jedna od najprisutnijih nepogoda, poseban naglasak posvećen je toj prirodnoj nepogodi i ulozi vatrogasaca u njoj, kako u preventivnom smislu, tako i u spašavanju i saniranju posljedica. (Juraj Blaha)
Sadržaj: (po temama)        

 1. Uvod
 2. Opasnosti na vodi i mjere zaštite
 3. Podjela voda
 4. Mirne vode ili stajaćice
 5. Tekuće vode
 6. Bujice
 7. Poplave
 8. Uzroci poplava
 9. Podjela poplava organizacijski
 10. Zaštita od štetnog djelovanja vode
 11. Regulacijske i zaštitne vodne građevine
 12. Obrana i mjere zaštite od poplava
 13. Redovite mjere
 14. Izvanredne mjere
 15. Evakuacija
 16. Vatrogasni čamci
 17. Izbor vatrogasnog čamca
 18. Oprema vatrogasnih čamaca
 19. Pogoni plovidbe
 20. Veslanje
 21. Čakljanje
 22. Rad s motornim čamcem
 23. Sigurnosne mjere pri radu s motornim čamcem
 24. Izlazak na intervenciju
 25. Ukrcaj posade i opreme
 26. Isplovljavanje
 27. Plovidba na tekućim vodama
 28. Plovidba u otežanim uvjetima
 29. Sidrenje
 30. Vezovi u navigaciji
 31. Intervencije na zagađenim vodenim površinama
 32. Tipovi brana
 33. Metode postavljanja brana
 34. Uklanjanje zagađivača
 35. Spašavanja iz vode
 36. Spašavanje pod ledom
 37. Prva pomoć i transport unesrećenih
 38. Vađenje utopljenika

Priručnik za rad s vatrogasnom mladeži

       «Priručnik za rad s vatrogasnom mladeži» kao svoju temeljnu svrhu ima razradu cjelokupne problematike vezane uz rad vatrogasne mladeži u vatrogasnim organizacijama Republike Hrvatske. Priručnik će sadržavati brojne smjernice i odgovore na pitanja o organiziranosti vatrogasne mladeži kao zasebne te iznimno značajne dobne skupine u našoj organizaciji, uključujući i smjernice za obuku voditelja vatrogasne mladeži.
Naime, problematika vođenja vatrogasne mladeži danas je djelomično obrađena u više publikacija, dok istovremeno ne postoji jedna publikacija koja bi predstavljala sveobuhvatan priručnik od koristi prije svega voditeljima vatrogasne mladeži.
Radom temeljenim na koncepciji i sadržaju ove publikacije trebalo bi biti završeno  razdoblje aktivnosti vatrogasne mladeži usmjereno ponajviše prema vatrogasnim natjecanjima, dok bi do izražaja trebali doći potencijali u smislu aktivne uloge mladeži u radu DVD-ova kroz cijelu kalendarsku godinu.  (Stjepan Kovaček)

Sukladno primjerima ovakve publikacije u nacionalnim vatrogasnim organizacijama susjednih zemalja, priručnik bi trebao razraditi sljedeća pitanja:

 1. Uvodni dio s prikazom uloge mladeži u vatrogasnoj organizaciji

(prikaz aktualne organiziranosti vatrogasne mladeži)

 1. Pravilnici vezani uz organiziranost vatrogasne mladeži

(obrasci pravilnika za sve razine, počevši od DVD-a)

 1. Programi rada – konkretne zadaće vatrogasne mladeži u vatrogasnim organizacijama sa provedbenim smjernicama za voditelje vatrogasne mladeži;

(razrada programa aktivnosti s vatrogasnom mladeži po mjesecima)

 1. Osposobljavanje - vatrogasne mladeži
  • voditelja vatrogasne mladeži

(smjernice za provedbu osposobljavanja)

 1. Vatrogasna natjecanja

(smjernice za provedbu natjecanja)

 1. Logorovanje (osnovne smjernice; osvrt na kamp u Fažani);

(smjernice za provedbu kampiranja – ne samo u Kampu u Fažani, već i općenito)

 1. Prva pomoć (obavezno zbog specifičnosti vatrogasne struke)

(smjernice za pružanje prve pomoći kod najčešćih ozljeda pri aktivnostima vatrogasne mladeži)

 1. Orijentacija i kretanje u prirodi;

(smjernice za orijentaciju s igricama vezanim uz načela vatrogasne taktike)

 1. Kvizovi;

(smjernice za organizaciju kvizova temeljem dobrih iskustava s terena)

 1. Sportske i društvene igre za vatrogasnu mladež;

      (smjernice za organizaciju igara s pravilnikom za uobičajene igre)

 1. Ostale aktivnosti;
 • Prilozi – tabele
 • iskaznice
 • grafički prilozi i sl.

Osnove rukovođenja vatrogasnim intervencijama

Materijal za knjigu „OSNOVE RUKOVOĐENJA VATROGASNIM INTERVENCIJAMA“ je nastajao tijekom 10-ak godina kao rezultat rada i komunikacije s vatrogasnim zapovjednicima i studentima Visoke škole za sigurnost. Naime, zajednički zaključak je bio da nedostaje pisani materijal o toj problematici koji bi pomogao vatrogasnim zapovjednicima u njihovom radu. Mnogo puta su se vatrogasni zapovjednici zapitali: „Jesam li poduzeo baš sve" ili "Jesam li napravio nešto krivo?“ Nadalje, operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi, između ostalog, zahtjeva jasna pravila rukovođenja. Gotovo da nema vatrogasnog zapovjednika koji ponekad nije došao u nedoumicu pri donošenju odluke dok je situacija na intervenciji bila neizvjesna.
Rukovođenje vatrogasnom postrojbom nije samo planiranje, organiziranje i rad s ljudima u organizaciji. Tu je prisutan i mnogo teži dio – odgovornost i izravno vođenje vatrogasnih intervencija, gdje su naglašene opasnosti za život ljudi. Stoga smatram da je vrlo važno poznavati osnovna pravila profesije rukovođenja, uvažavajući pravila psihologije, sociologije i pedagogije.

U poplavi knjiga koje govore o načinima i pristupu rukovođenja, upravljanju procesima, nastojao sam rafinirati ciljani materijal koji će izravno pomoći svakom vatrogasnim zapovjedniku. Gledajući niže navedeni sadržaj knjige, on je namijenjen prije svega vatrogascima koji već jesu ili će postati rukovoditelji. Može poslužiti i svima onima koji će sudjelovati u donošenju odluka pri nekoj intervenciji, timskom radu nekog zapovjedništva ili će biti član nekog koordinacijskog tijela.

Kako je vidljivo iz sadržaja, prvo su utvrđena bitna terminološka određenja: složena vatrogasna intervencija, upravljanje i zapovijedanje. Nakon što je rečeno nešto o osnovnim načelima, detaljno je obrađeno rukovođenje i zapovijedanje rutinskim i složenim intervencijama, djelovanje vatrogasnog tima (odjeljenja) u više vrsta intervencija. Na kraju je opisan način rada u zapovjedništvu te ulozi vatrogasnih zapovjednika u nekim složenijim događajima (pad zrakoplova, navođenje zrakoplova na intervencijama, nesreće s opasnim tvarima) te osnovama krizne komunikacije i analize složenog događaja.
Knjiga ima oko 140 stranica, 10 glavnih poglavlja i 66 slika i fotografija. (Neven Szabo)

PREDGOVOR

1. Terminološko određenje
1.1. Složena vatrogasna intervencija
1.2. Sustav zaštite i spašavanja
1.3. Upravljanje, rukovođenje, zapovijedanje i vođenje
1.4. Vatrogastvo u kontekstu organizacije
2. Upravljanje
2.1. Upravljanje promjenama
3. Rukovođenje
3.1. Elementi procesa rukovođenja
3.1.1. Planiranje aktivnosti
Osnovni elementi dugoročnog planiranja
Može li se sve isplanirati?
3.1.2. Donošenje odluke
Elementi donošenja odluke
Sadržaj odluke
Prenošenje odluke
3.1.3. Organiziranje sustava
3.1.4. Koordinacija (usklađivanje)
3.1.5. Kontrola (nadzor)
Vrednovanje rezultata nadzora
3.1.6. Razvoj ljudskih potencijala
3.1.7. Motiviranje
3.2. Autoritet
3.2.1. Vrste autoriteta
3.3. Odgovornost rukovoditelja
3.4. Hijerarhija
3.5. Raspon rukovođenja u vatrogasnoj postrojbi
3.6. Rukovođenje u sustavu vatrogastva
3.6.1. Razine rukovođenja
3.7. Stilovi i metode rukovođenja
3.7.1. Izbor stila rukovođenja
3.8. Globalna načela rukovođenja
3.8.1. Kako se odnositi prema rukovoditelju koji je viši u hijerarhiji
3.9. Pozor - nesposoban rukovoditelj
4. Zapovijedanje
4.1. Načela zapovijedanja
4.2. Izdavanje zapovijedi
4.3. Vođa i vođenje
5. Rukovođenje i zapovijedanje vatrogasnim intervencijama
5.1. Vođenje intervencija operativne razine
5.1.1. Djelovanje vatrogasnog tima
Rješavanje konflikta
5.2. Rukovođenje intervencijom taktičke razine
5.3. Upravljanje intervencijom strategijske (državne) razine
5.4. Koordinacija vatrogasnih intervencija
5.5. Standardni operativni postupci (procedure)
5.6. Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora
5.7. Navođenje zrakoplova na vatrogasnim intervencijama
5.7.1. Suradnja posade zrakoplova i voditelja vatrogasnih intervencija
5.7.2. Sigurnosni aspekti bitni za navođenje zrakoplova
Neke mjere sigurnosti pri radu s helikopterom
Vizualna signalizacija zemlja - zrak
Komunikacija radio uređajima
5.8. Postupanje pri nesrećama s opasnim tvarima
5.9. Uloga vatrogasnih snaga pri zrakoplovnim nesrećama
5.9.1. Istražni poslovi i osiguranje mjesta događaja
5.9.2. Spasilački koordinacijski centar
5.9.3. Centar za praćenje žrtava i informiranje o događaju
5.10. Analiza događaja (intervencije)
6. Rad u stožeru i zapovjedništvu
6.1. Timski rad u stožeru i zapovjedništvu
6.2. Kako broj članova utiče na djelovanje stožera - zapovjedništva
6.3. Simulacijske vježbe upravljanja složenim intervencijama
6.3.1. Primjeri za vježbe upravljanja složenim intervencijama
Scenarij potencijalne nesreće s opasnom tvari u prometu
Scenarij velikog šumskog požara u pograničnom pojasu između dvije države
7. Osnove komunikacije
7.1. Odnosi s javnošću
7.2. Krizna komunikacija
7.3. Što je važno za glasnogovornika
8. Menadžment i njegova uloga u ustroju interventnih službi
9. Američki sustav zapovijedanja nesrećama
10. Međunarodna suradnja u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa
O AUTORU
LITERATURA

            Za sve dodatne informacije možete se obratiti Nini Francetić: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na brojeve telefona 01/3689-175, 091/112-0003.

S poštovanjem,


Načelnik
Željko Popović