VOS

Splitsko-dalmatinska županija
Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji je ponovo lokaliziran dana 11. srpnja u 05:50 sati, tijekom popodnevnih sati 13. srpnja ponovno se aktivirao. U požaru je ukupno do sada opožareno 96 ha trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara sudjelovala su 2 protupožarna zrakoplova Canadaira i ukupno 88 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila sa područja županije i DVIP Split. Tijekom noći radilo se na sanaciji požara.
Požar je i dalje aktivan.

Splitsko-dalmatinska županija
Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji je ponovo lokaliziran dana 11. srpnja u 05:50 sati i dalje se čuva i nadzire. Dana 12.07 oko 8 sati, snage iz drugih dijelova županije te DVIP Split otpuštene su sa požarišta, a nadzor nad požarištem nastavio je DVD Muć.

Šibensko-kninska županija
Požar koji je 11. srpnja u 16:40 sati zamijetio putem video nadzora županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik uz željezničku prugu na području Sedramića – Elezi i kojim je bilo opožareno 8 ha trava, nisko raslinje i makije, ugašen je 12. srpnja u 09:35 sati. Za vrijeme intervencije jedan vatrogasac DVD-a Drniš bio je zadobio ozljedu (uganuće) zgloba te je zbrinut od strane HMP.

Požar koji je 11. srpnja u 16:40 sati zamijetio putem video nadzora županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik uz željezničku prugu na području Žitnića ugašen je 12. srpnja u 09:35 sati. Požarom je bila opožareno oko 10 ha trave, niskog raslinja i makije na djelomično minski sumnjivom terenu.

Primorsko-goranska županija
ŽVOC Rijeka zaprimio je 12. srpnja u 11:50 sati dojavu o požaru raslinja između Škrljeva i Krasice (brdo Klobučina). U gašenju požara angažirano je 40 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP-a Rijeka te DVD-a Bakar, Škrljevo, Hreljin, Zlobin i Sušak. Požar je zahvatio oko 90 ha trave, niskog raslinja i šume. Požar je lokaliziran u 16:26, a ugašen u 20:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji je ponovo lokaliziran dana 11. srpnja u 05:50 sati i dalje se aktivno sanira. Tijekom dana 11.07 radilo se na sanaciji rubova požarišta, te su obavljane i zamjene vatrogasnih snaga.  Požarom je zahvaćeno 40 ha trave, niskog raslinja i borove šume.

U sanaciji požarišta tijekom dana i noći sudjelovalo je ukupno 44 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz DVIP Split, JVP Split, DVD-a Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Žrnovnica, Kaštela, Gomilica, Sinj sa sezonskim vatrogascima i Mladost, te i jedan protupožarni zrakoplov Air-tractor HRZ.

Šibensko-kninska županija

Dana 11. srpnja u 16:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zamjetio je na video nadzoru požar raslinja uz željezničku prugu na području Sedramića - Elezi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. U akciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna  zrakoplova Canadaira  HRZ, te ukupno 20 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Perković, Ružić i Unešić. Za vrijeme intervencije jedan vatrogasac DVD Drniš zadobio je uganuće zgloba, te je prevezen na HMP Šibenik.

Požar je pod nadzorom gasitelja, a sanacija i dežurstvo tijekom noći od strane JVP i DVD Drniš.

Dana 11. srpnja u 16:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zamijetio je na video nadzoru požar raslinja uz željezničku prugu na području Žitnića. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na djelomično miniranom terenu. U akciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna  zrakoplova Canadaira  HRZ, te ukupno 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVIP Šibenik, JVP Drniš i DVD-a Drniš. Požar se nadzire sa sigurnog područja od strane JVP i DVD Drniš.

Dana 11. srpnja u 16:11 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu požara raslinja uz željezničku prugu na području Tepljuha. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na dvije lokacije, ukupne površine 10,5 ha. U akciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Biskupije i Knina. Požar je lokaliziran u 05:52 sati, a ugašen u 06:16 sati.

Primorsko-goranska županija

Dana 11. srpnja u 16:36 sati JVP Grada Rijeke zaprimila je dojavu požara na području kontejnerski terminal Zagrebačka obala na adresi Rijeka, Milutina Barača. Požarom je bilo zahvaćeno smeće, metalni otpad i plastika. U akciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 27 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke, te DVD-a Drenova i DVD Halubjan, a angažiran je u gašenje i jedan remorker.  Požar je lokaliziran u 22:57 sati, a na dežurstvu tijekom noći JVP Rijeka sa dva vatrogasca i jednim vozilom.

Područje Opatije je 11. srpnja poslije 20:00 sati, zahvatilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom, pa je zabilježeno 7 tehničkih intervencija uklanjanja stabala, granja i kabela. Na intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 16 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP-a Opatije.

Grad Zagreb i zagrebačka županija

Zagrebačku županiju i Grad Zagreb je 11. srpnja poslije 15:00 sati zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom uslijed čega je zabilježeno 10 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja, te sanacija krovišta objekata. U uklanjanju i saniranju sudjelovalo je 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-a Grada Zagreba, Zaprešića, Ivanić-Grad, te DVD-a Šestine, Vrapče, Dubrave, Bijele Gorice, Malunje i Plešivice. 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 9. srpnja u 14:55 sati zaprimljena je i dojava o požaru raslinja kod Muća - Ramljane. Požarom je zahvaćeno oko 20 ha trave, niskog raslinja i borove šume.

U gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Split i Trogir, DVD-a Muć, Zagora, Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Split i Mladost te čak 5 protupožarnih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora).

Zbog gašenja požara iz zraka od 15:55 do 20:27 sati bio je isključen dalekovod Pađane – Krš – Konjsko.

Požar je lokaliziran u 21:00 sati, a na saniranju i dežurstvu na  požarištu tijekom noći bilo je 12 vatrogasaca DVD-a Muć sa 2 vozila.  

Dana 10. srpnja u 13:40 sati dostavljen nam je zahtjev za angažiranje zračnih snaga. U akciji gašenja požara sudjeluje 58 vatrogasaca s 16 vatrogasnih vozila od čega s područja Šibensko-kninske županije DVD Drniš i DVD Ružić sa 7 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila te 5 protupožarnih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora).

Požar je ponovo lokaliziran 11.7. u 05:50 sati. Opožarena površina je 40 ha.  S terena su povučeni DVD Split, JVP Podstrana, DVD Drniš i DVD Ružić. U 06:30 sati upućen zahtjev za podizanje DIP-a Split.

Šibensko - kninska županija

Dana 10. srpnja u 12:17 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu požaru raslinja na području NP Krka, na lokaciji Puljane blizu jezera Brljan. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 1,5 ha. U akciji gašenja požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Promina i Sveti Juraj-Kistanje. Požar je ugašen u 14:37 sati.

Dana 10. srpnja u 15:03 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu požaru raslinja na području NP Krka, na lokaciji Puljane blizu jezera Brljan (u neposrednoj blizini prethodnoga požara). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 1 ha. U akciji gašenja požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Drniš, Promina i Sveti Juraj-Kistanje. Požar je ugašen u 21:15 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 11. srpnja u 01:50 sati JVP Bjelovar zaprimila je dojavu o požaru u potkrovlju stana u Bjelovaru na adresi Ferde Rusana 7. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su vatrogasci JVP Bjelovar sa 4 vatrogasca i 2 vozila.

Tijekom požara majka i dvoje djece, koji su boravili u prostoru zahvaćenim požarom, zbrinuti su od strane HMP. Saznanje o ozljedama nemamo. Požar je ugašen u 3:30 sati.

Grad Zagreb

Dana 11. srpnja u 05:17 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru klima uređaja u Zagrebu na adresi Ilica 4 koji se je proširio na unutrašnjost objekta. U akciji gašenja požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila JVP Grada Zagreba. Požar je ugašen u 6:00 sati.

 

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 9. srpnja u 11:58 sati zaprimljena je dojava o požaru raslinja kod Trilja na lokaciji Budimiri – Strizirep. Požarom je zahvaćeno oko 4 ha trave, niskog raslinja i hrastove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca iz JVP Sinje i DVD-a Trilj te jedan protupožarni zrakoplov Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Požar je lokaliziran u 16:00, a ugašen u 17:15 sati.

Dana 9. srpnja u 14:55 sati zaprimljena je i dojava o požaru raslinja kod Muća - Ramljane. Požarom je zahvaćeno oko 20 ha trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Split i Trogir, DVD-a Muć, Zagora, Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Split i Mladost te čak 5 protupožarnih zrakoplova Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora). Zbog gašenja požara iz zraka od 15:55 do 20:27 sati bio je isključen dalekovod Pađane – Krš – Konjsko.
Požar je lokaliziran u 21:00 sati, a na saniranju i dežurstvu na požarištu tijekom noći bilo je 12 vatrogasaca DVD-a Muć sa 2 vozila.

Virovitičko-podravska županija
Dana 9. srpnja u 13:22 sata ŽC112 Virovitica zaprimio je dojavu o požaru na poljoprivrednoj površini kod mjesta Zdenci, uz ulicu Pustara. Požarom je opožareno oko 30 ha pšenice i strništa na parceli od 61 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 3 vozila iz DVD-a Čačinci i Zdenci.
Požar je ugašen u 15:00 sati.