Grad Zagreb

VOC Grada Zagreba zaprimio je 12. 8. 2019. u 15:47 dojavu o požaru putničkog vagona u Zagrebu, Branimirova 6 (željeznički kolodvor  6. peron). Požarom je zahvaćen cijeli vagon (zadnji) ali je spriječeno širenje požara na ostale vagone. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Grada Zagreba. Požar je ugašen u 17:30 sati.

 

Varaždinska županija

Dana 12. 8. 2019 u 07:23 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru u pilani Pečenec u Kapeli Podravskoj (Veliki Bukovec). Radilo se o požaru u skladištu u kojem se je nalazila drvena sječka koja preko automatiziranog sustava kroz cijev ide do druge prostorije u kojoj je peć za loženje. Zbog  velike količine dima vršilo se odimljavanje sa ventilatorom i otvaranjem otvora na krovu koji je bio od limenih panela. U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci iz vatrogasnih postrojbi JVP Varaždin te DVD-a Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Kapela Podravska i Dubovica. Požar je lokaliziran u 07:40 sati, a intervencija je završena u 10:00 sati.