16:54 sati

Dubrovačko-neretvanska

 Požar lokaliziran u 15:50 sati – Canadair je gasio do 16:10 sati – površina opožarene trstike oko 4 ha, a na dežurstvu ostaje DVD Vid sa tri vatrogasca i jednim vozilom.

 

15:13 sati

Dubrovačko-neretvanska

Danas 15.02.2020 oko 13:45 sati na močvarno zaštićenom području između Kule Norinske i Podrujnice kod Metkovića nastao je požar trstike i makije na površini oko 3 ha. Na intervenciji su vatrogasci iz JVP Metković i DVD Vid sa šest vatrogasaca i tri vatrogasna vozila, a u dolasku na požarište je i jedan zrakoplov Canadair.

 

7:18 sati

Šibensko-kninska županija

Požar otvorenog prostora na području Ervenika (Kočević) za koji je Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 13. veljače u 14:50 sati, a kojim je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 100 ha, proglašen je ugašenim 14. veljače u 09:00 sati. 


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.