Grad Zagreb
Dana 22. ožujka u 06:24 sati Grad Zagreb je pogodio jak potres magnitude 5,5 Richtera, drugi udar zabilježen je u 07:01 od 5,0 Richtera te treći nešto slabiji u 07:40 sati od 3,7 Richtera. Nakon toga Zagreb je pogodilo na desetke nešto slabijih potresa. JVP Grada Zagreba te svi raspoloživi DVD-i u Gradu Zagrebu uključuli su se u spašavanje građana i saniranje posljedica ovog potresa. U samom središtu grada veliki broj objekata je oštećen a ulice su bile zakrčene materijalom sa zgrada. Također je oštećen i veći broj vozila. Za raščišćavanje ulica uključene su oružane snage Republike Hrvatske sa svojom građevinskom mehanizacijom. Osim vatrogasaca iz Grada Zagreba, zatraženo je i ispomoć u vatrogasnim vozilima (autoljestve i autoplatforma) sa vozačem za rad na visini iz JVP Varaždin, Sisak, Karlovac i Bjelovar te Virovitice kao i iz DVD-a Slunj. Tijekom dana i noći na području Grada Zagreba, vatrogasci JVP-a Grada Zagreba te DVD-i sa područja Grada Zagreba odradili su 209 intervencija, 27 je bilo u tijeku a još u dojavama ima 219 intervencija.


Zagrebačka županija
Dana 22. ožujka na području zagrebačke županije od 08:20 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) zabilježeno je 13 intervencija vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 51 vatrogasac sa 14 vozila.


Krapinsko-zagorska županija
Dana 22. ožujka na području krapinsko-zagorske županije od 08:43 sati do 14:40 sati (putem aplikacije UVI) zabilježeno je 12 intervencija vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 88 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.


Zadarska Županija
Dana 22. ožujka u 14:55 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Slivnice Gornje. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zadar, DVD Ražanac i DVIP-a Zadar, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Površina zahvaćena požarom je 9 ha.
Požar je ugašen u 18:00 sati.


Dana 22. ožujka u 16:25 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Poličnika. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Površina zahvaćena požarom je 2,5 ha.

Požar je ugašen u 18:00 sati.


Dana 22. ožujka u 17:35 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Podgradine. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar.
Požar je ugašen u 20:30 sati.


Karlovačka županija
Dana 22. ožujka u 18:36 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru uz Prilaz Vječeslava Holjevca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 80 ha. U gašenju požara sudjelovalo 11 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Hrnetić – Novaki i JVP-a Zagreb.
Požar je ugašen u 20:03 sati.


Splitsko – dalmatinska županija
Dana 22. ožujka u 14:02 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Dobrinće kod Lovreća Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Imotski te DVD-a Lovreć.
Požar je ugašen u 18:00 sati.


Dana 22. ožujka u 15:45 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Dugopolje u zoni Bani. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca iz DVD-a Dugopolje i Klis sa 5 vatrogasnih vozila
Požar je ugašen u 19:00 sati.


Dana 22. ožujka u 21:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu (preko ŽC 112 Split) o požaru na otvorenom prostoru između mjesta Sveta Nedilja i Ivan Dolac na otoku Hvaru. Požarom je zahvaćena nisko raslinje, makija i borova šuma. U gašenju požara sudjeluje 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a Hvar, Starigrad i Jelsa.
Požar je lokaliziran u 01:00 sati, opožarena površina još nije procjenjena.


Dubrovačko – neretvanska županija
Dana 22. ožujka u 22:58 sati JVP Mljet zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Babino Polje na otoku Mljetu.
Požarom je zahvačeno oko 4 ha uglavnom borove šume. U gašenju požara sudjelovalo jeukupno 20 vatrogasaca iz JVP-a Mljet sa 5 vatrogasnih vozila te 5 vatrogasaca DVD-a Mljet sa 2 vatrogasna vozila.
Požar je lokaliziran u 03:30 sati, a na terenu na saniranju i osiguranju požarišta ostaje 12 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Mljet.