Zadarska županija

Dana 24. siječnja  u 16:14 s JVP Gračac zaprimila je dojavu o požaru raslinja u Gračacu. Požarom je zahvaćeno oko 8 hatrave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovala su  2 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Gračac. Požar je ugašen u 17:48.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 24. siječnja u 17:01 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru od Lovreča prema Cisti Provo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila DVD-a Lovreč. Požar je ugašen u 19:00.

 

Sisačko-moslavačka županija

Dana 24. siječnja u 19:29 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta u Sunji, Greda Sunjska 31. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Sunja-Greda i DVD-a Graduša Posavska. Tijekom intervencije jedna se je osoba, vlasnik kuće, nagutala dima te je zbrinuta od strane HMP. Požar je ugašen u 23:40.

 

Zagrebačka županija

Dana 24. siječnja  u 22:19 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuće na području Barbarići Kravarski, Sovine 11. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Velika Gorica i DVD-a Kravarsko. U požaru je jedna osoba smrtno stradala. Požar je ugašen 25. siječnja u 0:25.

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.