Grad Zagreb

Dana 27. siječnja u 03:02 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Nehajska, Trešnjevka. Požarom je bio zahvaćen stan u prizemlju višekatnog objekta. Uslijed požara jedna osoba se nagutala dima i zbrinuta od strane HMP-a. Iz stanova stambenog objekta evakuirano je 20 stanara zbog dima koji je ispunio njihove stanove u koje će se vratiti nakon potpunog odimljavanja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 06:12 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.