Osječko-baranjska županija
Dana 28. lipnja u 16:41 sati DVD Đakovo zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Đakova kod Gajgerove pustare. Požarom je bilo zahvaćeno strnište ječma na površini oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD ĐakovO.

intervencija je završila u 17:40 sati.