Grad Zagreb

Uslijed nevremena, na području Grada Zagreba zaprimljeno je 69 izvješća o tehničkim intervencijama, od čega 41 uklanjanja stabla ili grana. Od DVD-ova s područja Grada Zagreba zaprimljena su 33 izvješća, a od JVP Grada Zagreba 36 izvješća.

Za istaknuti je intervencija u gradu Zagrebu za koju je VOC Zagreb zaprimio dojavu u 12:59 sati. Snažan vjetar skinuo je oko 350 mlimenog krova na adresi Maksimirska cesta br: 284., koji je pao na parkiralište te oštetio oko 10 automobila. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb i DVD Sesvete. Intervencija je završena u 15:59.

Dana 05. veljače VOC Zagreb zaprimio je u 21:48 sati dojavu o požaru restorana „Pri Zvoncu“, na adresi Vrbik XII br.1. Radilo se o požaru dimovodnog kanala od inoxa u kuhinji restorana. Tijekom požara ozlijeđena je jedna ženska osoba, te je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovala su 24 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. Požar je ugašen u 22:45 sati.  

Zagrebačka županija

Uslijed nevremena, na području zagrebačke županije zaprimljena su 47 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 44 intervencija uklanjanja stabla ili grana U ovim intervencijama sudjelovalo je JVP Ivanić-Grad, te 20 DVD-a s područja zagrebačke županije.

Splitsko-dalmatinska županija

Uslijed nevremena, na području splitsko-dalmatinske županije zaprimljena su 24 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 13 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Makarska, JVP Split, JVP Sinj, DVD Dugopolje, DVD Žrnovnica, DVD Hvar i DVD Jelsa.

Dana 05. veljače u 21:00 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Braču, lokacija Bobovišća. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 45 vatrogasaca sa 13 vatrogasna vozila iz svih DVD-a s područja otoka Brača. Požar je lokaliziran 06. veljače u 02:00.

Dana 06. veljače u 01:31 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Vojnića Sinjskog. Požarom je bila zahvaćena trava na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu na površini od 7 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 4 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Sinj i DVD-a Trilj. Požar je ugašen u 03:00.

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 05. veljače u 19:10 sati JVP Metković zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Metkovića, lokacija Glibuša. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i trstika, a površina još nije procijenjena. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa 6 vatrogasna vozila iz JVP Metković i DVD-a Metković. Požar je ugašen 06. veljače u 01:00.

Sisačko-moslavačka županija

Dana 06. veljače u 00:44 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru kotlovnice u Preloščici na adresi Preloščica 27. Ukupna površina prostora zahvaćenog požarom iznosila je 25x6 m. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Sisak i DVD-a Preloščica. U požaru nije bilo stradalih osoba. Požar je ugašen u 02:55.

Primorsko-goranska županija

Uslijed nevremena, na području primorsko-goranske županije zaprimljeno je 16 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 8 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Rijeka, JVP Crikvenica, JVP Opatija i DVD Rab.

Dana 05. veljače u 18:05 sati, ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o padu drveta na osobu, u Opatiji, na adresi Maršala Tita br.69. Stablo je uklonjeno, te je osoba zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Opatija.

Intervencija je završena u 18:30.

Zadarska županija

Dana 05. veljače u 20:36 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Kruševa, Miljanići. Požarom je zahvaćena trava, šaš i trstika, još uvijek neutvrđene površine. U gašenju požara sudjelovao je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Benkovac, DVD-a Obrovac, DVD-a Žegar, DVD-a Jasenice i DIP-a Zadar. Požar je ugašen 06. veljače u 02:00 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Uslijed nevremena, na području bjelovarsko-bilogorske županije zaprimljeno je 20 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 15 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Čazma, JVP Grubišno Polje, JVP Garešnica, JVP Bjelovar, JVP Daruvar i DVD Lipovčani.

Koprivničko-križevačka županija

Uslijed nevremena, na području krapinsko-zagorske županije zaprimljeno je 16 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 13 intervencija uklanjanja stabla ili grana.

U tim intervencijama su sudjelovali JVP Koprivnica, JVP Đurđevac, JVP Križevci, DVD Domaji, DVD Peteranec, DVD Sigetec, DVD Kalinovac, DVD Batinske, DVD Kozarevac, DVD Kloštar Podravski i DVD Virje.

Varaždinska županija

Uslijed nevremena, na području varaždinske županije zaprimljeno je 15 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 11 intervencija uklanjanja stabla ili grana.

U tim intervencijama su sudjelovali JVP Varaždin, DVD Ludbreg, DVD Sveti Ilija, DVD Maruševec, DVD Beretinec, DVD Donja Voća, DVD Kamenica, DVD Hrženica, DVD Kneginec Gornji, DVD Cvetlin, DVD Ljubeščica i DVD Križovljani Cestica.

           

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.