Osječko-baranjska županija

Dana 6. veljače u 10:24 sati DVD Dalj zaprimio je dojavu o požaru raslinja između Dalja i Borova na močvarnom i teško pristupačnom terenu koji se uslijed jakog vjetra ubrzano širio. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara prema kućama, farmi i šumi koji se nalaze u blizini. Pošto se požar nalazio na graničnom području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, na intervenciju je izašao i DVD Borovo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovale su ranije spomenute postrojbe sa ukupno 9 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 11:18 sati.

 

 Splitsko-dalmatinska županija

 Požar otvorenog prostora na otoku Braču (Bobovišća) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 5. veljače u 21:00 sati, a kojim je zahvaćeno 7.5 ha niskog raslinja i koji je lokaliziran 6. veljače u 02:00 sati, još uvijek nije proglašen ugašenim. 

 

Dana 6. veljače u 15:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 6 ha. Tijekom dana na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 22 vatrogasca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Zadvarje, Lovreć, Kučiće i Zagvozd. Tijekom noći i jutra na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Zadvarje.

Požar je lokaliziran u 17:00 sati.

Dopuna izvješća: Požar  kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč- ugašen je dana 7.02.2020 u 07:00 sati. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na površini od 6 ha.

   

 Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 6. veljače u 12:39 sati JVP Daruvar zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Mali Bastaji. Požarom je bio zahvaćen štagalj površine 60 m2 u kojem se nalazilo oko 50 rolo bala slame i 4 tone kukuruza. Uslijed požara nije bilo stradalih osoba ili životinja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Daruvar i DVD Đulovac. 

Intervencija vatrogasaca završila je u 16:00 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.