Virovitičko-podravska županija

Dana 07. studenog  u 14:07 sati JVP Virovitica zaprimila je dojavu o požaru kuće na  području naselja Rezovačke Krčevine, Vlade Horvata 41. Požarom je bila zahvaćena drvena kućica veličine 4x4m. Tijekom intervencije  je pronađena jedna preminula osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Virovitica. Intervencija je završila u 14:50 sati.

 

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.