Osječko-baranjska županija

Dana 07. veljače u 13:03 sati JPVP Osijek zaprimila je dojavu o požaru objekta u naselju Josipovac. U požaru je izgorjela kuća i dva zasebna objekta (limena garaža i drvena šupa).Nakon lokalizacije požara i razdimljavanja pronađena je mrtva osoba u kupatilu objekta. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JPVP Osijek i DVD Retfala Osijek. Intervencija je završena u 14:45 h. 

Šibensko – kninska županija

Dana 07. veljače u 08:50 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Ljubostinje kod Unešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Perković. Požar je ugašen u 12:00 sati.

Dana 07. veljače u 12:35 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Donje Vinovo kod Unešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Drniš. Požar je ugašen u 15:13 sati.

Dana 07. veljače u 18:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Gradac kod općine Ružić. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš i Ružić. Požar je ugašen u 22:10 sati.

Splitsko – dalmatinska županija

Požar otvorenog prostora na otoku Braču (Bobovišća) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 05. veljače u 21:00 sati, a kojim je zahvaćeno 7.5 ha niskog raslinja i koji je lokaliziran 06. veljače u 02:00 sati, proglašen je ugašenim 07. veljače u 10:00 sati.

Požar raslinja kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 06. veljače u 15:00 sati, a lokaliziran u 17:00 sati ponovno se aktivirao 07 veljače. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 11,25 ha. Tijekom dana na intervenciji gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a: Zadvarje, Lovreć, Kučiće i Gata. Požar je lokaliziran 7. veljače u 13:30 sati. Tijekom noći i jutra na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Zadvarje. 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.