Šibensko – kninska županija

Dana 08. veljače u 14:54 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Sitno Donje, Seralije. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 12 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo su četiri vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Perković. Požar je ugašen u 16:28 sati.

Splitsko – dalmatinska županija

Požar raslinja kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 06. veljače u 15:00 sati, a lokaliziran je ponovo 7. veljače u 13:30 sati i proglašen je ugašenim 08. veljače u 17:00 sati. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 11,25 ha.

 

Dana 09. veljače u 04:40 sati DVD Kaštela zaprimilo je dojavu o požaru u srednjoj školi Braće Radić na adresi Kaštel Štafilić, Put Poljoprivrednika 5. Požar je zahvatio krovište zasebnog montažnog objekta koji je odvojen od objekta škole, a u objektu nije bilo osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD-a Kaštela, Gomilica, Mladost i JVP Split sa ukupno 19 vatrogasaca i osam vatrogasnih vozila.

Požar je lokaliziran u 06:10 sati, a sanacija i dalje u tijeku.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.