12:57 sati

Karlovačka županija

 Vagon cisterna na željezničkom kolodvoru u Karlovcu – deformirana vagon cisterna za prijevoz opasnih tvari sa listicom opasnosti UN 1203-33, sirovina za Reformer.

11:57 – stigli vatrogasci INA Vatrogasni servisi d.o.o.

12:25 – započeli sa otvaranjem poklopca cisterne

12:32 – poklopac otvoren, vrše se pripreme za pretakanje

12:48 – započelo pretakanje iz cisterne