VOS

Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na području otoka Brača (od Bola prema Murvici) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 15. ožujka u 03:55 sati, a kojim je zahvaćeno 50 ha trave, niskog raslinja i borove šume te kojeg je gasilo 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila i dva protupožarna zrakoplova Canadair, proglašen je ugašenim 17. ožujka u 08:00 sati.


Šibensko – kninska županija
Dana 17. ožujka u 10:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Biovičino Selo (Kistanje). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 100 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a: Sveti Juraj Kistanje, Ervenik i Skradin.
Požar je ugašen u 19:30 sati.


Dana 15. ožujka u 15:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Kričke (Drniš). Požarom je bila zahvaćena trava i
nisko raslinje jednim dijelom u minski sumnjivom području pa se vršilo nadziranje i osiguranje. Dana 17. ožujka požar je izašao van tog područja, a ukupna opožarena površina iznosi 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 9 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Drniš.
Požar je ugašen u 17:46 sati.


Grad Zagreb
Dana 17. ožujka u 12:55 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Blato b.b., Novi Zagreb (kod Sveučilišne bolnice). Požarom su bile zahvaćene bale sijena na površini od 200 m 2 te trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara ukupno je bilo angažirano 16 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a: Blato, Hrašće i Botinec.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:27 sati.


Dana 17. ožujka u 18:27 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Gornji Levaki br.1 (Blaguša-Sesvete). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Kučilovina, Blaguša i Kašina.Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:23 sati.

Dana 18. ožujka u 01:47 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Kruge br. 27, Zagreb (Trnje). Požarom je zahvaćeno krovište kuće površine 150 m 2 , a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 21 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 05:47 sati.


Ličko – senjska županija
Dana 17. ožujka u 12:18 sati JVP Senj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Krivi Put, predio Šojat Dol. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa četri vatrogasna vozila iz JVP Senj i DVD Senj.
Požar je ugašen u 17:47 sati.


Dana 17. ožujka u 16:51 sati DVD Brinje zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Jezerane, kod zaseoka Krakari. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim  vozilom iz DVD-a Brinje.
Požar je ugašen u 19:00 sati.


Sisačko – moslavačka županija
Dana 17. ožujka u 19:09 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Nova Subocka, Zagrebačka ulica (Novska). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Novska i DVD Novska.
Požar je ugašen u 19:49 sati.


Istarska županija
Dana 17. ožujka u 15:40 sati JVP Labin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Lazarići, predio Šumber. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Labin.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:30 sati.


Karlovačka županija
Dana 17. ožujka u 11:59 sati DVD Skakavac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ivanković Selo kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Skakavac.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 14:28 sati.


Požeško – slavonska županija
Dana 17. ožujka u 18:28 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Oblakovac (Brestovac). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Ivandol.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:30 sati.

 

Ličko-senjska županija

Dana 16. ožujka u 13:54 sati, DVD Otočac zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Otočac-Ponori. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je DVD Otočac sa 4 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

Požar je ugašen u 17:30 sati.

Karlovačka županija

Dana 16. ožujka u 14:01 sati, ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Lasinje-Prkos Lasinjski. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Lasinja.

Požar je ugašen u 14:45 sati.

Šibensko-kninska županija

Dana 16. ožujka u 14:14 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Oton Brdo-Ervenik. Požarom je bila zahvaćena šikara i makija na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD-a Ervenik i Knin.

Požar je ugašen u 17:56 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar na otvorenom prostoru koji je dana 15. ožujka u 03:55 sati zaprimio ŽVOC Split na području otoka Brača od Bola prema Murvici. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadaira, kao i ukupno 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila.

Požar je lokaliziran u 14:00 sati, a županijske vatrogasne snage su napustile požarište tijekom dana.

Tijekom noći sa 16. na 17. ožujka požar se i dalje nadzire, a površina požarišta ostaje nepromjenjena.

Dana 16. ožujka u 07:15 sati zaprimio ŽVOC Split na području Peruče, područje Derven, kod brane. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 1 CL, kao i 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Sinj.

Požar je ugašen u 08:50 sati.

Dana 16. ožujka u 13:22 sati zaprimio ŽVOC Split na području Trilja-Nova Sela-Čorići.. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smreka na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 1 CL i 1 AT kao i 10 vatrogasca s 3 vatrogasna vozila iz JVP Sinj, DVD-a Trilj i Sinj.

Požar je ugašen u 16:00 sati.

Istarska županija
Dana 15. ožujka u 02:42 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Eržišće - Kršan kod Svete Nedelje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i mlada hrastova šuma na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je JVP Labin sa sedam vatrogasca i tri vatrogasna vozila.
Požar je ugašen u 09:00 sati.

Ličko-senjska županija
Dana 15. ožujka u 14:38 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Križopolja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je DVD Brinje sa pet vatrogasca i dva vatrogasnim vozilom.
Požar je ugašen u 16:35 sati.

Zadarska županija

Dana 15. ožujka u 12:21 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na hrastova šuma na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i 10 vatrogasca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Zadar.
Požar je ugašen u 16:45 sati.


Šibensko-kninska županija
Dana 15. ožujka u 14:02 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Tribunj - Tisno. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i 30 maslina na površini od 4,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno 18 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i Vodice, te DVD-a Pirovac, Vodice i Tisno.
Požar je ugašen u 17:42 sati.


Dana 15. ožujka u 15:38 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Oklaj - Marići. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno sedam vatrogasca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Promina.
Požar je ugašen u 18:56 sati.

Dana 15. ožujka u 18:41 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru garažnog objekta na adresi Šibenik, Obala palih boraca 44. Požarom je bila potpuno zahvaćena garaža u kojem su bila smještena dva automobila i raznovrsni alat, ali je spriječeno daljnje širenje požara na potkrovlje garaže i susjedne objekte. Na susjednom objektu je radi visoke temperature ispucalo staklo i došlo je do deformacije limenih opšava. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasca sa šest vatrogasna vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik i DVD Zablaće.
Požar je ugašen u 20:26 sati.


Splitsko-dalmatinska županija
Požar na otvorenom prostoru koji je dana 15. ožujka u 03:55 sati zaprimio ŽVOC Split na području otoka Brača od Bola prema Murvici. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadaira, kao i ukupno 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila. Lokalne su vatrogasne snage otoka Brača (DVD-a Bol, Supetar, Milna, Pučišća i Selca) sudjelovale sa ukupno 5 vatrogasaca i 18 vatrogasnih vozila, a županijske vatrogasne snage koje su stigle u pomoć sa kopna Vranjic, Dugopolje, Trogir, Marina, Okruk, Seget Vranjica, Solin, Klis, Muć, Žrnovnica, Omiš, Dugi
dana. Tijekom noći dežurstvo i sanacija od strane lokalnih vatrogasnih snaga.


Sisačko-moslavačka županija
Dana 15. ožujka u 11:25 sati JVP Sisak zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Siska, Capraške poljane 10. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Sisak sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.Požar je ugašen u 12:20 sati.

Dana 15. ožujka u 18:48 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Bijelnik kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Petrinja sa šest vatrogasca i dva vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 21:00 sati.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Ličko-senjska županija

Dana 14. ožujka u 13:45 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na prostoru naselja Barlete kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 28 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:40 sati.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 15. ožujka u jutarnjim satima ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru od Bola prema Murvici na otoku Braču. Na terenu su lokalne vatrogasne snage, a u jutarnjim satima zatražena je pomoć protupožarnih zrakoplova Canadaira.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim  vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih

Karlovačka županija

Dana 13. ožujka u 11:29 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Mjesto Primišlje kod Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:36 sati.

 

Osječko – baranjska županija

Dana 13. ožujka u 14:33 sati DVD Donji Miholjac zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Donji Miholjac, Petra Preradovića br. 45. Požarom je bio zahvaćen skladišni prostor i

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:19 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 13. ožujka u 22:55 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta na adresi Petra Zrinskog br. 14/1 (Črnomerec). Radilo se o požaru gornje etaže stambenog objekta. Iz

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 00:09 sati.

 

Šibensko – kninska županija

Dana 13. ožujka u 22:16 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru u željezničkom prometu na lokaciji Tepljuh (Drniš). Požarom je bio zahvaćen

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.