VOS

Zadarska županija

Dana 09. ožujka u 13:37 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Poljica (Vrsi). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Vrsi.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:00 sati.

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

Dana 06. ožujka u 13:28 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru u stana u zgradi na adresi Šibenik – Branitelja Domovinskog rata br 1. Požar je nastao u stanu na trećem katu, te se proširio na dio stubišta, a zahvatio je i dijelom prozor na četvrtom katu. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je izvršena evakuacija stanara iz zgrade zbog zadimljenosti. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-e Šibenik, Vodice i DIP Šibenik. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:52 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Primorsko-goranska županija

Dana 5. ožujka u 15:21 sati JVP Rijeka zaprimila je dojavu o požaru stana u stambenoj zgradi na adresi Rijeka, Trpimirova ulica. Požarom je bila zahvaćena napa i kuhinjski element te je došlo do zadimljavanja stana. Jedna osoba je zbrinuta od strane HMP, a na intervenciji gašenja požara i odimljavanja stana ukupno je bilo angažirano 11 vatrogasaca sa četri vatrogasna vozila iz JVP Rijeka.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:17 sati.

 

Dana 4. ožujka u 23:16 sati JVP Opatija zaprimila je dojavu o požaru na uređenom odlagalištu otpada na adresi Permani 1e (Matulji). Požarom je bio zahvaćen miješani komunalni otpad na površini od 400 m2 te visine 10 m. Na intervenciji gašenja požara te daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta ukupno je bilo angažirano 18 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Opatija, JVP Rijeka i DVD Kras – Šapjane. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je 05. ožujka u 13:22 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Međimurska županija

    Dana 4. ožujka u 09:06 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Čakovec, Travnička ulica. Radilo se o požaru kuhinje u kojem je jedna ženska osoba smrtno stradala. U gašenju požara i razdimljavanju prostora sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Čakovec. Intervencija vatrogasaca završila je u 09:28 sati.Šibensko-kninska županija

Dana 4. ožujka u 11:24 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Žagrović – Knin, Zagrebačka. Radilo se o požaru kuhinje koja je u potpunosti izgorjela dok su ostale prostorije oštećene dimom i visokom temperaturom. Jedna osoba je ozljeđena i zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Knin. Požar je ugašen u 12:17 sati

.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Zadarska županija

Dana 1. ožujka u 11:03 sati DVD Vrsi zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Vrsi i Ražanac. 

Požar je ugašen u 13:30 sati.

 

Međimurska županija

Dana 1. ožujka u 16:08 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Hodošan, Braće Radić. Požar se iz sobe proširio na međukatnu konstrukciju te je ukupno zahvaćeno 120 m2. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Čakovec, DVD Hodošan i DVD Donji Kraljevec.

Požar je ugašen u 18:30 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.