VOS

Vukovarsko srijemska županija
Dana 18.05.2020.godine u 17:45 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je dojavu o požaru na
otvorenom prostoru u mjestu Borovo, Borovska Ada. U požaru je izgorjelo oko 100 ha trave i
niskog raslinja a požar su ugasili 21:25 sati, vatrogasci JVP Vukovar sa četri vatrogasca i jednim
vatrogasnim vozilom.

Primorsko-goranska županija
Dana 17. svibnja u 12:34 sati JVP Mali Lošinj zaprimila je dojavu o požaru broda u
brodogradilištu Mali Lošinj na suhom doku u remontu. Požar je nastao u teretnom brodu za rasuti
teret „AV“, čija je matična luka Kingston, Sv.Vincent i Grenadini, dužina broda je 100 metara, a
širina 18 metara. Požar je nastao na pramcu broda na površini oko 150m 2 , gdje je bila smještena boja
u kantama i užad broda. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasca sa šest
vatrogasnih vozilom iz JVP Mali Lošinj i DVD Lošinj.
Požar je lokaliziran u 15:32 sati, a dežurstvo tijekom noći od strane vatrogasaca JVP Mali
Lošinj.

Varaždinska županija
Dana 17. svibnja u 22:20 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na deponiju na
području Cestice, na adresi Otok Virje, Ulica Moše Pijade. Požarom je zahvaćeno smeće na
deponiju krupnog otpada uz halu firme Bio-gorivo d.o.o. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali
su JVP Varaždin, DVD-i Vinica, Križovljan-Cestica, Virje Križovljansko, Petrijanec, Lovrečan-
Dubrava, Gornje Vratno, Svibovec Podravski, Babinec i Gradišće sa ukupno oko 80 vatrogasaca i 15
vatrogasnih vozila.
Požar je stavljen pod nadzor u 23:46 sati, a na požarištu tijekom noći sanacija i dežurstvo.

Šibensko-kninska županija
Požar otvorenog prostora koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dana 13. svibnja u 14:21 sati na području Jadrtovca, ugašen je dana 14. svibnja u 06:35 sati. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini 10 ha.

Osiječko-baranjska županija
Dana 13. svibnja u 12:49 sati ŽVOC Osijek zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta u mjestu Dalj. Požarom su bile zahvaćene bale slame i šuma uz objekt. Uslijed požara jedan je vatrogasac zadobio lakše tijelesne ozljede. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD-i Dalj, Erdut i Aljmaš sa ukupno 11 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. Požar je stavljen pod nadzor u 13:44 sati, a na požarištu ostaju dežurati DVD Dalj sa 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.


Šibensko-kninska županija
Dana 13. svibnja ŽVOC Šibenik zaprimio je u 14:21 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na području Jadrtovca. Požarom je zahvačena trava, nisko raslinje i makija na površini 10 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Šibenik i DVD-i: Šibenik, Grebaštica, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Perković, Primošten, Bilice i Zaton sa ukupno 33 vatrogasca i 13 vatrogasnih vozila, kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.
Požar je lokaliziran u 18:20 sati. Vatrogasci iz JVP Šibenik i DVD-a Grebaštica su ostali na požarištu tokom noći.

Grad Zagreb
Tijekom dana 11. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 32
tehničke intervencije – saniranje posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno ne nalazi veći broj intervencija koje treba odraditi.


Splitsko – dalmatinska županija
Dana 11. svibnja u 22:37 sati JVP Trogir zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi
Trogir, Put Krtina 16. Požarom je bila zahvaćena soba na drugoj etaži stambenog objekta na
površini od 15m 2 . Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Trogir.
Intervencija vatrogasaca završila je u 00:55 sati.


Brodsko – posavska županija
Dana 11. svibnja u 17:58 sati ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru otpada na
odlagalištu otpada u mjestu Davor. Požarom je zahvaćena velika količina otpada te je bio upućen
veći broj vatrogasnih snaga. Na intervenciji gašenja požara ukupno su sudjelovala 32 vatrogasca sa 5
vatrogasnih vozila iz DVD-a: Davor, Orubica, Staro Petrovo Selo i Godinjak. Na sanaciji i osiguranju
požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Davor.
Požar je lokaliziran u 22:25 sati.