VOS

Grad Zagreb
Tijekom dana 06. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 19 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 18 intervencija koje treba odraditi.


Dana 06. svibnja u 12:28 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi Črnomerec, Šestinski Dol Odvojak 10. U požaru je opožareno krovište na površini od 30m 2 . Vlasnik kuće je zbrinut od strane HMP zbog udisanja dima. U saniranju požara sudjelovalo je deset vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija je završila u 14:20 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 04. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 24
tehničke intervencije – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno nalazi još 26 intervencija koje treba odraditi.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 04. svibnja u 12:50 sati DVD Muć zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
u mjestu Vrba kod Muća. U požaru je opožareno ukupno 5 ha trave i niskog raslinja.
U gašenju požara sudjelovao je sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Muć.
Požar je ugašen u 19:00 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 03. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba nisu bili angažirani na
tehničkim intervencija – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno nalazi još 14 intervencija koje treba odraditi.


Osječko – baranjska županija
Dana 03. svibnja u 16:43 sati JVP Našice zaprimile su dojavu o požaru objekta na adresi
Stipanovci, Braće Radić 57. Požarom je bilo zahvaćeno krovište kuće prizemnice. Uslijed požara
nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa 6
vatrogasnih vozila iz JVP Našice, DVD Podgorač i DVD Stipanovci.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:01 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 02. svibnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 23 tehničkih
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još 13 intervencija koje će se odrađivati. Od početka godine u Zagrebu je
evidentirano 5185 vatrogasnih intervencija od čega je 628 bilo požarnih intervencija. Od 22. ožujka
kada je Zagreb zadesio snažan potres evidentiano je ukupno 4420 vatrogasnih intervencija od kojih je
4078 bilo vezano za tehničke intervencije u/na objektima.

Grad Zagreb
Tijekom dana 01. svibnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 7 tehničkih
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još 18 intervencija koje će se odrađivati.


Šibensko – kninska županija
Dana 01. svibnja u 21:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Danilo - čvor Vrpolje u blizini benzinske postaje
uz autocestu A1. U požaru je na tri odvojene lokacije opožareno ukupno 6,75 ha trave, niskog raslinja
i borove šume.
U gašenju požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa sedam vatrogasnih vozila iz DVIP-a
Šibenik, JVP Šibenik, te DVD-a Perković, Šibenik i Brodarica-Krapanj.
Požar je lokaliziran u 22:41 sati, a ugašen u 23:45 sati.