VOS

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 27. listopada u 15:30 sati DVD Makarska zaprimila je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Mala Duba - Živogošće. Požarom je zahvaćeno oko 3 ha borove šume, makije i maslinik. U gašenju požara ukupno je sudjelovalo 74 vatrogasaca i 22 vatrogasna vozila iz DVD-a Podgora, Drvenik, Gradac, Baška Voda, Brela, Makarska,  Promajna i Tučepi. Osim zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovala su i dva protupožarna zrakoplova Canadaira HRZ-a.

Požar je pod kontrolom od 17:00 sati, a tijekom noći sanacija i dežurstvo na požarištu od vatrogasaca DVD Podgora.

 

Požar je ugašen u 07:15 sati.

 

***

Dana 27. listopada u 14:34 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Sitno, Dražići uz autocestu A1 na granici sa Šibensko-kninskom županijom. Požar se proširio i u šibensko-kninsku županiju, te je ukupno zahvatio oko 4,5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovao je ukupno 11 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Kaštela, te JVP Šibenik i Perković (iz Šibensko-kninske županije).

Požar je ugašen u 16:53 sati, a intervencija završila u 18:36 sati.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 27. listopada u 10:03 sati JVP Dubrovački vatrogasci zaprimila je dojavu o požaru stana na adresi Dubrovnik, Andrije Hebranga 16. Požarom je bila zahvaćena kuhinja na drugom katu. Jedna ženska osoba je zadobila lakšu opekotinu ruke. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je sedam vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Dubrovački vatrogasci. 

Požar je ugašen u 10:38 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 27. listopada u 13:31 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stana na  šestom katu na području Dubrave, Platana 2. Požarom je bio zahvaćen dnevni boravak i kuhinja na površini 10 m2 u stanu na šestom  katu. U stanu je pronađena jedna preminula osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Nekoliko osoba zatražilo pomoć od HMP radi udisanja dima.

Požar je ugašen u 13:39 sati, a intervencija je završila u 14:52 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

16:58 sati

Splitsko-dalmatinska

Dana 27. listopada u 15:46 sati ŽVOC Split, nas obavještava o požaru borove šume i makije na lokaciji Mala Duba – Živogošće, te traži pomoć zračnih snaga. U 15:38 na požarište su upućena 2 CL-a koji na požarište stižu u 16:41. Požarom su zahvaćena 4,5 ha borove šume i makije, te su vatrogasci u potpunosti obuhvatili požar.

 

14:05 sati

Grad Zagreb

Dana 27. listopada u 13:33 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stana na 6-om katu stambene zgrade, pretpostavka je da se u stanu nalazi osoba. Požar je ugašen u 13:39, te je preminula jedna osoba. Na mjestu događaja je HMP koja, navodno, pruža pomoć i drugim osobama koje su se  nagutale dima.

Splitsko-dalmatinska županija

    Požar raslinja na Otoku Braču (Bobovišće, Ložišće) za koji je zaprimljena dojava       24. listopada u 12:53 sati, a koji je gasilo 30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila i dva protupožarna zrakoplova Canadair, proglašen je ugašenim dana 25. listopada u 12:00 sati.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 24. listopada u 12:53 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Brač-Bobovišće, Ložišće. Požarom je zahvaćeno oko 1,7 ha makije i borove šume. U gašenju požara ukupno je sudjelovalo 30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a Milna, Supetar, Bol, Pučišća i Selca. Osim zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovala su i 2 Canadaira HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 15:00 sati, a tijekom noći na dežurstvu ostaje DVD Milna s 3 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

 ***

Dana 24. listopada u 14:40 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Stari Grad, Put Rudine. Požarom je zahvaćeno oko 1 ha trave, niskog raslinja i maslina. U gašenju požara ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Stari Grad. Osim zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovao je i 1Canadair HRZ-a.

Požar je ugašen u 17:45 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 24. listopada u 15:27 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Grad Zagreb, Trsatska 10. Požarom je bio zahvaćen stan na prvom katu, koji se proširio na stolariju stana u prizemlju i stolariju stana na drugom katu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 23 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je lokaliziran u 15:41, ugašen u 21:12 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo druge informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

Dana 19. listopada u 14:26 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađana – Šupeljaci - Debelo brdo. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje, smrika i niska hrastova šuma na površini od 17,5 ha. 

Požar je ugašen 20.10. u 8:38.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.