VOS

Ličko-senjska županija

Dana 16. ožujka u 13:54 sati, DVD Otočac zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Otočac-Ponori. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je DVD Otočac sa 4 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

Požar je ugašen u 17:30 sati.

Karlovačka županija

Dana 16. ožujka u 14:01 sati, ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Lasinje-Prkos Lasinjski. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Lasinja.

Požar je ugašen u 14:45 sati.

Šibensko-kninska županija

Dana 16. ožujka u 14:14 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Oton Brdo-Ervenik. Požarom je bila zahvaćena šikara i makija na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD-a Ervenik i Knin.

Požar je ugašen u 17:56 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar na otvorenom prostoru koji je dana 15. ožujka u 03:55 sati zaprimio ŽVOC Split na području otoka Brača od Bola prema Murvici. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadaira, kao i ukupno 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila.

Požar je lokaliziran u 14:00 sati, a županijske vatrogasne snage su napustile požarište tijekom dana.

Tijekom noći sa 16. na 17. ožujka požar se i dalje nadzire, a površina požarišta ostaje nepromjenjena.

Dana 16. ožujka u 07:15 sati zaprimio ŽVOC Split na području Peruče, područje Derven, kod brane. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 1 CL, kao i 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Sinj.

Požar je ugašen u 08:50 sati.

Dana 16. ožujka u 13:22 sati zaprimio ŽVOC Split na području Trilja-Nova Sela-Čorići.. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smreka na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 1 CL i 1 AT kao i 10 vatrogasca s 3 vatrogasna vozila iz JVP Sinj, DVD-a Trilj i Sinj.

Požar je ugašen u 16:00 sati.

Istarska županija
Dana 15. ožujka u 02:42 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Eržišće - Kršan kod Svete Nedelje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i mlada hrastova šuma na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je JVP Labin sa sedam vatrogasca i tri vatrogasna vozila.
Požar je ugašen u 09:00 sati.

Ličko-senjska županija
Dana 15. ožujka u 14:38 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Križopolja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je DVD Brinje sa pet vatrogasca i dva vatrogasnim vozilom.
Požar je ugašen u 16:35 sati.

Zadarska županija

Dana 15. ožujka u 12:21 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na hrastova šuma na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i 10 vatrogasca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Zadar.
Požar je ugašen u 16:45 sati.


Šibensko-kninska županija
Dana 15. ožujka u 14:02 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Tribunj - Tisno. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i 30 maslina na površini od 4,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno 18 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i Vodice, te DVD-a Pirovac, Vodice i Tisno.
Požar je ugašen u 17:42 sati.


Dana 15. ožujka u 15:38 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Oklaj - Marići. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno sedam vatrogasca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Promina.
Požar je ugašen u 18:56 sati.

Dana 15. ožujka u 18:41 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru garažnog objekta na adresi Šibenik, Obala palih boraca 44. Požarom je bila potpuno zahvaćena garaža u kojem su bila smještena dva automobila i raznovrsni alat, ali je spriječeno daljnje širenje požara na potkrovlje garaže i susjedne objekte. Na susjednom objektu je radi visoke temperature ispucalo staklo i došlo je do deformacije limenih opšava. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasca sa šest vatrogasna vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik i DVD Zablaće.
Požar je ugašen u 20:26 sati.


Splitsko-dalmatinska županija
Požar na otvorenom prostoru koji je dana 15. ožujka u 03:55 sati zaprimio ŽVOC Split na području otoka Brača od Bola prema Murvici. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadaira, kao i ukupno 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila. Lokalne su vatrogasne snage otoka Brača (DVD-a Bol, Supetar, Milna, Pučišća i Selca) sudjelovale sa ukupno 5 vatrogasaca i 18 vatrogasnih vozila, a županijske vatrogasne snage koje su stigle u pomoć sa kopna Vranjic, Dugopolje, Trogir, Marina, Okruk, Seget Vranjica, Solin, Klis, Muć, Žrnovnica, Omiš, Dugi
dana. Tijekom noći dežurstvo i sanacija od strane lokalnih vatrogasnih snaga.


Sisačko-moslavačka županija
Dana 15. ožujka u 11:25 sati JVP Sisak zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Siska, Capraške poljane 10. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Sisak sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.Požar je ugašen u 12:20 sati.

Dana 15. ožujka u 18:48 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Bijelnik kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Petrinja sa šest vatrogasca i dva vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 21:00 sati.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Ličko-senjska županija

Dana 14. ožujka u 13:45 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na prostoru naselja Barlete kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 28 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:40 sati.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 15. ožujka u jutarnjim satima ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru od Bola prema Murvici na otoku Braču. Na terenu su lokalne vatrogasne snage, a u jutarnjim satima zatražena je pomoć protupožarnih zrakoplova Canadaira.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim  vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih

Karlovačka županija

Dana 13. ožujka u 11:29 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Mjesto Primišlje kod Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:36 sati.

 

Osječko – baranjska županija

Dana 13. ožujka u 14:33 sati DVD Donji Miholjac zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Donji Miholjac, Petra Preradovića br. 45. Požarom je bio zahvaćen skladišni prostor i

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:19 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 13. ožujka u 22:55 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta na adresi Petra Zrinskog br. 14/1 (Črnomerec). Radilo se o požaru gornje etaže stambenog objekta. Iz

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 00:09 sati.

 

Šibensko – kninska županija

Dana 13. ožujka u 22:16 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru u željezničkom prometu na lokaciji Tepljuh (Drniš). Požarom je bio zahvaćen

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.                                                                                                            

Zadarska županija

Dana 12. ožujka u 13:28 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Zadar, Put Vrela. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su JVP Zadar, DIP-a Zadar, DVD-a Pljusak Nin s ukupno 16 vatrogasaca i 8 vatrogasnih vozila, 1 protupožarni zrakoplov CL-415 te 1 AT-802.

Požar je ugašen u 18:20 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 12. ožujka u 14:37 sati, VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Sesveta, Glavnica Gornja 1. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozilom iz DVD-a Moravče i Blaguša. 

Požar je ugašen u 17:02 sati. 

 

Istarska županija

Dana 12. ožujka u 12:03 sati, JVP Pula zaprimila je dojavu o požaru kuhinje restorana na adresi  Banjole, Dračice. Požar je nastao u kuhinji restorana te se nije dalje širio. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Pula. U požaru jedna je osoba zadobila opekotine, ali je odbila lječničku pomoć.

Požar je ugašen u 12:30 sati.

 

Ličko-senjska županija

Dana 12. ožujka u 12:03 sati, JVP Plitvička Jezera zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Ličko Petrovo Selo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Plitvička Jezera i DVD-a Plitvička Jezera. 

Požar je ugašen u 19:35 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.