VOS

Grad Zagreb
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 26 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 20 intervencija koje treba odraditi.


Primorsko-goranska županija
Dana 09. svibnja u 19:30 sati JVP Crikvenica zaprimila je dojavu o eksploziji u gliseru na otvorenom moru, između otoka Krka i Crikvenice. Gliserom su uspjeli pristati uz obalu na adresi Crikvenica, Gajevo šetalište 1. Nakon eksplozije u gliseru nije došlo do požara, ali su ozlijeđene tri osobe (dvije teže i jedna lakše), koje su zbrinute od strane dva tima HMP. Vatrogasci su osigurali i pregledali mjesto događaja. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Crikvenica.
Intervencija završila u 20:15 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 25 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 17 intervencija koje treba odraditi.


Ličko-senjska županija
Dana 08. svibnja u 13:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Smiljana. U požaru je opožareno 5 ha trave, niskog raslinja, crnogorične i bjelogorične šume.U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić.
Požar je ugašen u 16:30 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 06. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 19 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 18 intervencija koje treba odraditi.


Dana 06. svibnja u 12:28 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi Črnomerec, Šestinski Dol Odvojak 10. U požaru je opožareno krovište na površini od 30m 2 . Vlasnik kuće je zbrinut od strane HMP zbog udisanja dima. U saniranju požara sudjelovalo je deset vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija je završila u 14:20 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 04. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 24
tehničke intervencije – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno nalazi još 26 intervencija koje treba odraditi.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 04. svibnja u 12:50 sati DVD Muć zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
u mjestu Vrba kod Muća. U požaru je opožareno ukupno 5 ha trave i niskog raslinja.
U gašenju požara sudjelovao je sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Muć.
Požar je ugašen u 19:00 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 03. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba nisu bili angažirani na
tehničkim intervencija – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno nalazi još 14 intervencija koje treba odraditi.


Osječko – baranjska županija
Dana 03. svibnja u 16:43 sati JVP Našice zaprimile su dojavu o požaru objekta na adresi
Stipanovci, Braće Radić 57. Požarom je bilo zahvaćeno krovište kuće prizemnice. Uslijed požara
nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa 6
vatrogasnih vozila iz JVP Našice, DVD Podgorač i DVD Stipanovci.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:01 sati.