VOS

Grad Zagreb

Dana 27. siječnja u 03:02 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Nehajska, Trešnjevka. Požarom je bio zahvaćen stan u prizemlju višekatnog objekta. Uslijed požara jedna osoba se nagutala dima i zbrinuta od strane HMP-a. Iz stanova stambenog objekta evakuirano je 20 stanara zbog dima koji je ispunio njihove stanove u koje će se vratiti nakon potpunog odimljavanja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 06:12 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Dana 25. siječnja u 17:46 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Odranski Obrež, Močirad br. 1 (Novi Zagreb). Požarom je bila zahvaćena nadstrešnica lovačke kuće površine 20 m2. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD Odranski Obrež i DVD Dragonožec. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:47 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Zadarska županija

Dana 24. siječnja  u 16:14 s JVP Gračac zaprimila je dojavu o požaru raslinja u Gračacu. Požarom je zahvaćeno oko 8 hatrave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovala su  2 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Gračac. Požar je ugašen u 17:48.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 24. siječnja u 17:01 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru od Lovreča prema Cisti Provo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila DVD-a Lovreč. Požar je ugašen u 19:00.

 

Sisačko-moslavačka županija

Dana 24. siječnja u 19:29 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta u Sunji, Greda Sunjska 31. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Sunja-Greda i DVD-a Graduša Posavska. Tijekom intervencije jedna se je osoba, vlasnik kuće, nagutala dima te je zbrinuta od strane HMP. Požar je ugašen u 23:40.

 

Zagrebačka županija

Dana 24. siječnja  u 22:19 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuće na području Barbarići Kravarski, Sovine 11. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Velika Gorica i DVD-a Kravarsko. U požaru je jedna osoba smrtno stradala. Požar je ugašen 25. siječnja u 0:25.

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Istarska županija

Dana 23. siječnja u 13:30 sati JVP Labin zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Labina – Pićan – Sveta Nedelja. Požarom je zahvaćeno 10 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Labin, te DVD Pićan i Sveta Nedjelja. 

Požar je lokaliziran u 17:00 sati, a ugašen u 17:45 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Dana 22. siječnja u 22:50 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Ulica Trešanja (Dubrava). U požaru je izgorio dio krovišta kuće uslijed prijenosa vatre sa požara dimnjaka. U požaru se jedna osoba nagutala dima i zbrinuta je od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Intervencija vatrogasaca završila je 23. siječnja u 01:19 sati.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 22. siječnja u 11:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Dinari, ispod vrha Badanj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Knin. 

Požar je ugašen u 16:43 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.