VOS

Osječko-baranjska županija

Dana 04. studenog u 09:21 sati JPVP Beli Manastir zaprimila je dojavu o požaru stana na  drugom katu na adresi Beli Manastir, Osječka ulica 49. Radilo se o manjem požaru koji je nastao radi paljenja vatre u peći pomoću benzina. U požaru je jedna ženska osoba zadobila lakše tjelesne ozlijede (opekotine ruke), te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JPVP Beli manastir.

Intervencija vatrogasaca završila je u 09:57 sati.

 

Karlovačka županija

Dana 04. studenog u 14:41 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o deformaciji (uleknuću) vagon cisterne za prijevoz opasnih tvari sa listicom opasnosti UN 1203-33, sirovina za Reformer. Vagon cisterna je isključena iz prometa na željezničkom kolodvoru u Karlovcu dana 24.10.2019 godine na lokaciji Karlovac, Vilima Reinera 1. Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari HŽ - Carga je obavijestio firmu INA (pošiljatelja i primatelja), kao i nadležne službe (MUP, PU Karlovačka, Ministarstvo prometa i veza i JVP Karlovac) o mehaničkoj deformaciji plašta cisterne, te da može doći do propuštanja ili pucanja plašta. Tražena je pomoć od ovlaštenih tvrtki za pretakanje opasnih tvari, ali se nitko do danas nije odazvao, te će za rješavanje problema pretakanja opasnih tekućina biti angažirana INA–Vatrogasni servisi doo. Na intervenciji je tijekom dana sudjelovalo 14 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Karlovac, a tijekom noći, na osiguranju vagon cisterne ostala su tri vatrogasca sa jednim vozilom iz JVP Karlovac.

Tijekom sutrašnjeg dana očekuje se dolazak vatrogasaca iz INA- Vatrogasni servisi doo za pretakanje opasnih tvari.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 05. studenog u 02:02 sati DVD Mladost zaprimila je dojavu o požaru prešanih auta u firmi CE-ZA-R u Kaštel Sućuracu. Požar je zahvatio prešane aute, plastiku i ostali otpadni materijal koji se nalaze unutar firme. Na intervenciji u gašenju ukupno sudjeluje 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP Split, te DVD-a Mladost, Kaštela, Gomilica, Vranjic i Solin.

Požar je i dalje aktivan, ali se ne širi izvan odlagališta auta.

 

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Karlovačka županija

16:54

Po informaciji iz ŽVOC-a Karlovac, pretakanje opasne tvari biti će obavljeno sutra. Cisterna je izmještena, te će tijekom noći dežurstvo obavljati JVP Karlovac.

16:15 sati

Prilikom tehničkog pregleda kolodvora Karlovac, 24.10.2019. iz vlaka je isključen vagon cisterna zbog oštećenja-ulegnuća spremnika. Cisterna je tovarena sa sirovinom za REFORMER 33 UN 1203. Reformer i dalje reagira te spremnik mjenja oblik. Zbog moguće ekološke katastrofe HŽ Cargo d.o.o traži angažiranje svih institucija. Predlažu imenovanje tima od nadležnih državnih tjela koji mogu osigurati sve potrebne mjere za pretovar cisterne radi izbjegavanja veće katastrofe. HŽ Cargo d.o.o telefonski je izvjestio JVP Klc, PU Karlovac, INA-Rukovoditelja željezničkog transport, primatelja i pošiljatelja, stručne službe i ov Bjelovar. U kontaktu između HŽ Carga, protupožarne i protueksplozivne inspekcije MUP-a rečeno im je da ta problematika spada pod nadležnost inspekcije ministarstva prometa i veze. JVP Karlovac sa 2 vozila i 7 vatrogasaca vrši osiguranje terena.

Primorsko-goranska županija

Dana 02. studenog u 13:10 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o eksploziji na plovilu u ACI marini Opatija na adresi Ičići, Liburnijska 7 a. Radilo se o eksploziji boce sa sredstvom za čišćenje brodice prilikom čega je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozlijede te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Opatija.

Intervencija vatrogasaca završila je u 14:00 sati.

 

Vukovarsko-srijemska županija

Dana 02. studenog u 15:00 sati JVP Vukovar zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Vukovar, Vinogradska 53. Radilo se o eksploziji plinske boce u obiteljskoj kući prilikom čega je jedna osoba zadobila ozlijede (opekline) te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Vukovar.

Intervencija vatrogasaca završila je u 16:15 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 02. studenog u 18:00 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na objektu. Radilo se o požaru krovišta obiteljske kuće na adresi Vodička 53 (Dubrava). Uslijed požara nitko nije ozlijeđen, ali je zatražena intervencija HMP za osobu kojoj je pozlilo (stanje šoka). U požaru je izgorjelo 90 m2 krovišta i prostorije u potkrovlju kuće. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 20:43 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Osječko-baranjska županija

Dana 1. studenoga u 11:13 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru kuće u mjestu Viljevo, V. Nazora 32a. Radilo se o požaru krovišta površine 100 m². U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila iz DVD Viljevo. 

U požaru nije bilo stradalih osoba.

Požar je ugašen u 14:00 sati.

 

Krapinsko-zagorska županija

Dana 1. studenoga u 18:23 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru o požaru drvene kuće u mjestu Malom Taboru 54. Radilo se o požaru koji je zahvatio čitav objekt površine cca 12x8 m, te je objekt u potpunosti izgorio. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 40 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila iz JVP Krapina, DVD-a Prišlin-Hum, DVD-a Straža, DVD-a Druškovec i DVD-a Klenovec. U požaru nije bilo stradalih osoba.

Požar je ugašen u 22:38 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

Dana 31. listopada u 18:00 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Bilice, Mihaljevići 1. Požarom je bilo zahvaćeno 120 bala sijena u sjeniku na pomoćnom objektu sa nadstrešnicom. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasna vozila iz JVP Šibenik i DIP Šibenik.

Požar je lokaliziran u 18:50 sati, a ugašen 20:41 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.