VOS

Grad Zagreb


Dana 23. ožujka JVP Grada Zagreba te sva raspoloživa DVD-a u Gradu Zagrebu uključeni su bili u saniranje posljedica ovog potresa. U samom središtu grada veliki broj objekata je ostao oštećen a ulice su bile zakrčene materijalom sa zgrada. Također je oštećen i veći broj vozila. Za raščišćavanje ulica uključene su oružane snage Republike Hrvatske sa svojom građevinskom mehanizacijom. Tijekom dana i noći na području Grada Zagreba, vatrogasci JVP-a Grada Zagreba te DVD-a sa područja Grada Zagreba odradili su 150 intervencija, a još u dojavama ima 290 intervencija.


Zagrebačka županija
Dana 23. ožujka na području zagrebačke županije od 07:00 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) zabilježene su 5 intervencije vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 5 vozila.


Krapinsko-zagorska županija
Dana 23. ožujka na području krapinsko-zagorske županije od 07:00 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) zabilježene su 4 intervencije vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila.


Zadarska županija
Dana 23. ožujka u 18:47 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru kod mjesta Lozice na otoku Vir. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma. U gašenju požara sudjelovala je JVP Zadar, DIP Zadar, DVD Vir i DVD Privlaka.
Požar je ugašen u 06:30 sati. Opožarena površina procijenjena je na oko 150 ha.


Splitsko – dalmatinska županija
Dana 23. ožujka u 16:18 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Grabovac kod Šestanovca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 12 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Lovreć , DVD Zagvozd i DVD Zadvarje.
Požar je ugašen u 19:00 sati.

Dana 23. ožujka u 14:15 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na otoku Braču kod mjesta Postira predio Orlovice. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 1,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 34 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila sa područja otoka Brač. Na požarište je upučen i jedan zrakoplv Canadair ali zbog vremenskih uvijeta nije mogao raditi. Požar će se nadgledati tokom noći.


Dana 23. ožujka u 15:18 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Proložac Gornji. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Imotski sa ukupno 8 vatrogasaca i 3vatrogasna vozila.
Požar je ugašen ali će se nadgledati tokom noći.


Požar koji je dojavljen 22.03.2020.godine na području mjesta Muć na predjelu Zelovo još uvijek je aktivan zbog vrlo nepristupačnog terena. Procijenjena površina požarišta je oko 100 ha trave i niskog raslinja. Na zahtjev županijskog zapovijednika trebala su biti angažirana dva zrakoplova za gašenje požara ali zbog vremenskih uvijeta nije bilo mogučnosti rada na terenu. Požar se nadgledao tijekom noći od strane DVD Muć sa 8 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila.

Dana 23. ožujka u 17:35 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Potravlje. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Zbog minski sumnjivog terena požar nadziru sa sigurnih površina vatrogasci JVP Sinj. Požar će se nadgledati tokom noći a procijenjena površina koja gori je oko 20 ha.

Dana 23. ožujka u 16:00 sati požar Sveta Nedilja i Ivan Dolac na otoku Hvaru je ugašen.
Požarom je zahvaćeno bilo nisko raslinje, makija i borova šuma a opožarena površina procijenjuje se na oko 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a Hvar, Starigrad i Jelsa.


Dubrovačko – neretvanska županija
Dana 23. ožujka u 17:00 sati požar kod mjesta Babino Polje na otoku Mljetu je ugašen.
Požarom je bilo zahvačeno oko 4 ha uglavnom borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca iz JVP-a Mljet sa 5 vatrogasnih vozila te 5 vatrogasaca DVD-a Mljet sa 2 vatrogasna vozila.

Grad Zagreb
Dana 22. ožujka u 06:24 sati Grad Zagreb je pogodio jak potres magnitude 5,5 Richtera, drugi udar zabilježen je u 07:01 od 5,0 Richtera te treći nešto slabiji u 07:40 sati od 3,7 Richtera. Nakon toga Zagreb je pogodilo na desetke nešto slabijih potresa. JVP Grada Zagreba te svi raspoloživi DVD-i u Gradu Zagrebu uključuli su se u spašavanje građana i saniranje posljedica ovog potresa. U samom središtu grada veliki broj objekata je oštećen a ulice su bile zakrčene materijalom sa zgrada. Također je oštećen i veći broj vozila. Za raščišćavanje ulica uključene su oružane snage Republike Hrvatske sa svojom građevinskom mehanizacijom. Osim vatrogasaca iz Grada Zagreba, zatraženo je i ispomoć u vatrogasnim vozilima (autoljestve i autoplatforma) sa vozačem za rad na visini iz JVP Varaždin, Sisak, Karlovac i Bjelovar te Virovitice kao i iz DVD-a Slunj. Tijekom dana i noći na području Grada Zagreba, vatrogasci JVP-a Grada Zagreba te DVD-i sa područja Grada Zagreba odradili su 209 intervencija, 27 je bilo u tijeku a još u dojavama ima 219 intervencija.


Zagrebačka županija
Dana 22. ožujka na području zagrebačke županije od 08:20 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) zabilježeno je 13 intervencija vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 51 vatrogasac sa 14 vozila.


Krapinsko-zagorska županija
Dana 22. ožujka na području krapinsko-zagorske županije od 08:43 sati do 14:40 sati (putem aplikacije UVI) zabilježeno je 12 intervencija vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 88 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.


Zadarska Županija
Dana 22. ožujka u 14:55 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Slivnice Gornje. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zadar, DVD Ražanac i DVIP-a Zadar, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Površina zahvaćena požarom je 9 ha.
Požar je ugašen u 18:00 sati.


Dana 22. ožujka u 16:25 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Poličnika. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Površina zahvaćena požarom je 2,5 ha.

Požar je ugašen u 18:00 sati.


Dana 22. ožujka u 17:35 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Podgradine. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar.
Požar je ugašen u 20:30 sati.


Karlovačka županija
Dana 22. ožujka u 18:36 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru uz Prilaz Vječeslava Holjevca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 80 ha. U gašenju požara sudjelovalo 11 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Hrnetić – Novaki i JVP-a Zagreb.
Požar je ugašen u 20:03 sati.


Splitsko – dalmatinska županija
Dana 22. ožujka u 14:02 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Dobrinće kod Lovreća Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Imotski te DVD-a Lovreć.
Požar je ugašen u 18:00 sati.


Dana 22. ožujka u 15:45 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Dugopolje u zoni Bani. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca iz DVD-a Dugopolje i Klis sa 5 vatrogasnih vozila
Požar je ugašen u 19:00 sati.


Dana 22. ožujka u 21:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu (preko ŽC 112 Split) o požaru na otvorenom prostoru između mjesta Sveta Nedilja i Ivan Dolac na otoku Hvaru. Požarom je zahvaćena nisko raslinje, makija i borova šuma. U gašenju požara sudjeluje 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a Hvar, Starigrad i Jelsa.
Požar je lokaliziran u 01:00 sati, opožarena površina još nije procjenjena.


Dubrovačko – neretvanska županija
Dana 22. ožujka u 22:58 sati JVP Mljet zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Babino Polje na otoku Mljetu.
Požarom je zahvačeno oko 4 ha uglavnom borove šume. U gašenju požara sudjelovalo jeukupno 20 vatrogasaca iz JVP-a Mljet sa 5 vatrogasnih vozila te 5 vatrogasaca DVD-a Mljet sa 2 vatrogasna vozila.
Požar je lokaliziran u 03:30 sati, a na terenu na saniranju i osiguranju požarišta ostaje 12 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Mljet.

Zadarska županija

Dana 22. ožujka u 14:55 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području  Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu Na intervenciji gašenja požara ukupno sudjeluje 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zadar, DVD Ražanac i DVIP Zadar, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair.

Požar je pod nadzorom gasitelja, a protupožarni zrakoplov Canadair završio je sa radom u 16:35 sati i preusmjeren je na novi požar otvorenog prostora na području Poličnika.

Izbio je požar u lakirnici PSC Vrbovec, šteta je velika, a vozila su spašena. U gašenju je sudjelovalo 73 vatrogasca i 10 vozila. Nema ozlijeđenih, a dva vatrogasca su se nagutala dima. Vrši se sanacija požarišta.

Izbio je požar u lakirnici PSC Vrbovec, šteta je velika, a vozila su spaš ena. U gašenju je sudjelovalo 73 vatrogasca i 10 vozila. Nema ozlijeđenih, a dva vatrogasca su se nagutala dima. Vrši se sanacija požarišta.