VOS

Osječko-baranjska županija

Dana 6. veljače u 10:24 sati DVD Dalj zaprimio je dojavu o požaru raslinja između Dalja i Borova na močvarnom i teško pristupačnom terenu koji se uslijed jakog vjetra ubrzano širio. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara prema kućama, farmi i šumi koji se nalaze u blizini. Pošto se požar nalazio na graničnom području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, na intervenciju je izašao i DVD Borovo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovale su ranije spomenute postrojbe sa ukupno 9 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 11:18 sati.

 

 Splitsko-dalmatinska županija

 Požar otvorenog prostora na otoku Braču (Bobovišća) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 5. veljače u 21:00 sati, a kojim je zahvaćeno 7.5 ha niskog raslinja i koji je lokaliziran 6. veljače u 02:00 sati, još uvijek nije proglašen ugašenim. 

 

Dana 6. veljače u 15:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 6 ha. Tijekom dana na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 22 vatrogasca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Zadvarje, Lovreć, Kučiće i Zagvozd. Tijekom noći i jutra na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Zadvarje.

Požar je lokaliziran u 17:00 sati.

Dopuna izvješća: Požar  kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč- ugašen je dana 7.02.2020 u 07:00 sati. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na površini od 6 ha.

   

 Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 6. veljače u 12:39 sati JVP Daruvar zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Mali Bastaji. Požarom je bio zahvaćen štagalj površine 60 m2 u kojem se nalazilo oko 50 rolo bala slame i 4 tone kukuruza. Uslijed požara nije bilo stradalih osoba ili životinja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Daruvar i DVD Đulovac. 

Intervencija vatrogasaca završila je u 16:00 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Uslijed nevremena, na području Grada Zagreba zaprimljeno je 69 izvješća o tehničkim intervencijama, od čega 41 uklanjanja stabla ili grana. Od DVD-ova s područja Grada Zagreba zaprimljena su 33 izvješća, a od JVP Grada Zagreba 36 izvješća.

Za istaknuti je intervencija u gradu Zagrebu za koju je VOC Zagreb zaprimio dojavu u 12:59 sati. Snažan vjetar skinuo je oko 350 mlimenog krova na adresi Maksimirska cesta br: 284., koji je pao na parkiralište te oštetio oko 10 automobila. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb i DVD Sesvete. Intervencija je završena u 15:59.

Dana 05. veljače VOC Zagreb zaprimio je u 21:48 sati dojavu o požaru restorana „Pri Zvoncu“, na adresi Vrbik XII br.1. Radilo se o požaru dimovodnog kanala od inoxa u kuhinji restorana. Tijekom požara ozlijeđena je jedna ženska osoba, te je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovala su 24 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. Požar je ugašen u 22:45 sati.  

Zagrebačka županija

Uslijed nevremena, na području zagrebačke županije zaprimljena su 47 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 44 intervencija uklanjanja stabla ili grana U ovim intervencijama sudjelovalo je JVP Ivanić-Grad, te 20 DVD-a s područja zagrebačke županije.

Splitsko-dalmatinska županija

Uslijed nevremena, na području splitsko-dalmatinske županije zaprimljena su 24 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 13 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Makarska, JVP Split, JVP Sinj, DVD Dugopolje, DVD Žrnovnica, DVD Hvar i DVD Jelsa.

Dana 05. veljače u 21:00 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Braču, lokacija Bobovišća. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 45 vatrogasaca sa 13 vatrogasna vozila iz svih DVD-a s područja otoka Brača. Požar je lokaliziran 06. veljače u 02:00.

Dana 06. veljače u 01:31 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Vojnića Sinjskog. Požarom je bila zahvaćena trava na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu na površini od 7 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 4 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Sinj i DVD-a Trilj. Požar je ugašen u 03:00.

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 05. veljače u 19:10 sati JVP Metković zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Metkovića, lokacija Glibuša. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i trstika, a površina još nije procijenjena. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa 6 vatrogasna vozila iz JVP Metković i DVD-a Metković. Požar je ugašen 06. veljače u 01:00.

Sisačko-moslavačka županija

Dana 06. veljače u 00:44 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru kotlovnice u Preloščici na adresi Preloščica 27. Ukupna površina prostora zahvaćenog požarom iznosila je 25x6 m. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Sisak i DVD-a Preloščica. U požaru nije bilo stradalih osoba. Požar je ugašen u 02:55.

Primorsko-goranska županija

Uslijed nevremena, na području primorsko-goranske županije zaprimljeno je 16 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 8 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Rijeka, JVP Crikvenica, JVP Opatija i DVD Rab.

Dana 05. veljače u 18:05 sati, ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o padu drveta na osobu, u Opatiji, na adresi Maršala Tita br.69. Stablo je uklonjeno, te je osoba zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Opatija.

Intervencija je završena u 18:30.

Zadarska županija

Dana 05. veljače u 20:36 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Kruševa, Miljanići. Požarom je zahvaćena trava, šaš i trstika, još uvijek neutvrđene površine. U gašenju požara sudjelovao je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Benkovac, DVD-a Obrovac, DVD-a Žegar, DVD-a Jasenice i DIP-a Zadar. Požar je ugašen 06. veljače u 02:00 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Uslijed nevremena, na području bjelovarsko-bilogorske županije zaprimljeno je 20 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 15 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Čazma, JVP Grubišno Polje, JVP Garešnica, JVP Bjelovar, JVP Daruvar i DVD Lipovčani.

Koprivničko-križevačka županija

Uslijed nevremena, na području krapinsko-zagorske županije zaprimljeno je 16 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 13 intervencija uklanjanja stabla ili grana.

U tim intervencijama su sudjelovali JVP Koprivnica, JVP Đurđevac, JVP Križevci, DVD Domaji, DVD Peteranec, DVD Sigetec, DVD Kalinovac, DVD Batinske, DVD Kozarevac, DVD Kloštar Podravski i DVD Virje.

Varaždinska županija

Uslijed nevremena, na području varaždinske županije zaprimljeno je 15 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 11 intervencija uklanjanja stabla ili grana.

U tim intervencijama su sudjelovali JVP Varaždin, DVD Ludbreg, DVD Sveti Ilija, DVD Maruševec, DVD Beretinec, DVD Donja Voća, DVD Kamenica, DVD Hrženica, DVD Kneginec Gornji, DVD Cvetlin, DVD Ljubeščica i DVD Križovljani Cestica.

           

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

Grad Zagreb i Zagrebačka županija 

Dana 4. veljače od 11:00 sati kišno nevrijeme sa olujnim vjetrom vjetrom zahvatilo je područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Vatrogasci Grada Zagreba intervenirali na 16 tehničkih intervencija uklanjanju stabala i grana, te saniranju krovišta. Na intervencijama je ukupno sudjelovalo 61 vatrogasac sa 19 vozila iz JVP Zagreb, te DVD-a Vugrovec, Kupinečki Kraljevec i Kašina. 

Vatrogasci iz Zagrebačke županije intervenirali na 13 tehničkih intervencija uklanjanju stabala i grana, te uklanjanju lima i čišćenju terena. Na intervencijama je ukupno sudjelovalo 45 vatrogasaca sa 15 vozila iz JVP-a Zaprešić, Ivanić Grada i Samobora, te DVD-a Šenkovac, Koritna, Vukšinac, Samobor, Sveta Nedjelja, Galgovo, Bistra i Lupoglav.

Osječko-baranjska županija

Dana 4. veljače od 12:30 sati kišno nevrijeme sa olujnim vjetrom vjetrom zahvatilo je šire područje županije, a najviše šire područje Našica, te su vatrogasci intervenirali na 18 tehničkih intervencija i to; uklanjanju stabala, grana, limova, ploča i saniranju krovišta. Na intervencijama je (kumulativno) sudjelovalo 70 vatrogasaca sa 21 vozilom iz JPVP-a Grada Osijeka, Beli Manastir i Našice, te DVD-a Ernestinovo, Topolje, Koška, Đakovo, Bizovac, Osijek Tenja, Šaptinovci i Petrijevci.

Ličko-senjska županija

Dana 4. veljače u 09:53 sati JVP Plitvička jezera zaprimila je dojavu o požaru raslinja na području Ličko Petrovo Selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 169 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Plitvička jezera.

Požar je ugašen u 12:36 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo druge informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Zagrebačka županija

Dana 4. veljače u 01:46 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta u Donjem Stupniku, Japjeci. Požarom je bio zahvaćen štagalj, a u gašenju je sudjelovalo 18 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD Stupnik.

Intervencija vatrogasaca završila je u 03:19 sati. 

 

Ličko-senjska županija

Dana 3. veljače u 15:25 sati JVP Grada Senja zaprimila je dojavu o požaru raslinja u naselju Crni Kal. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Senj.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:30 sati.

 

Karlovačka županija

Dana 3. veljače u 22:29 sati VOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru pušnice za meso u mjestu Donje Dubrave, Mirići br.27. Požarom je bio zahvaćen objekt koji služi za dimljenje i sušenje mesa a vlasnik je zadobio opekotine te zbrinut od strane HMP. U gašenju je sudjelovalo 5 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Ogulin.

Intervencija vatrogasaca završila je u 01:23 sati. Vatrogasno operativno središte nije dobilo druge informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar  kuće na otoku Hvaru (Brusje) za koji je DVD Hvar zaprimio dojavu 2. veljače u 04:04 sati, prilikom čega je izgorjela konoba površine 50 m2 unutar obiteljske kuće te parkirano vozilo ispred kuće, ugašen je istoga dana u 08:00 sati. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba.

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 2. veljače u 14:59 sati JVP Čazma zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Vagovina. Radilo se o požaru dnevnog boravka obiteljske kuće, a jedna osoba je zbog udisanja veće količine dima zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Čazma.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:15 sati.

 

Karlovačka županija

Dana 2. veljače u 13:41 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru raslinja i objekta u Brdinama kod Saborskog. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha, te gospodarski objekt površine 28 m2 (na adresi Brdine). Pravovremenom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na obližnji stambeni objekt. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Saborsko.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:38 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 2. veljače u 14:36 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru u prometu. Požarom je bio zahvaćen autobus ZET-a na križanju Dankovečke ulice i Avenije Dubrava te se promet u tom dijelu odvijao otežano. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.

Intervencija vatrogasaca završila je u 16:17 sati. 

 

Brodsko-posavska županija

Dana 2. veljače u 17:42 sati DVD Oprisavci zaprimili su dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Oprisavci, Savska ulica. Radilo se o požaru štaglja gdje su se nalazile domaće životinje i veći broj bala slame. Uslijed požara nije bilo stradalih osoba ili životinja, a izgorjelo je 30 m2 krovišta štaglja i oko 500 bala slame. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Oprisavci.

Požar je ugašen u 20:35 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo druge informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.