VOS

Grad Zagreb

Dana 21. siječnja u 20:42 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stambene zgrade na adresi Jakova Gotovca br. 6 (Medveščak). Požarom je zahvaćeno više stanova od kojih su dva potpuno izgorjela, dva djelomično, a još ih je nekoliko oštećeno. Požar se proširio na krovište na površini od 450 m2. Stanari zgrade su evakuirani te su sami potražili privremeni smještaj (grad Zagreb je također osigurao smještaj). Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 41 vatrogasac sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb, DVD Zagreb i DVD Šestine. Tijekom noći i jutra vatrogasci su radili na osiguranju i sanaciji požarišta, a trenutno su angažirana tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Zagreb.

Intervencija je još uvijek u tijeku.

 

Splitsko – dalmatinska županija

Požar otvorenog prostora na Svilaji (zaseok Leskuri) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 19. siječnja, a kojeg su 20. siječnja gasila dva protupožarna zrakoplova i 10 vatrogasaca, proglašen je ugašenim 21. siječnja u 18:00 sati. Procijenjena površina iznosi 50 ha.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 19. siječnja u 20:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru Svilaji, kod zaseoka Leskuri. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov CL i 1 AT, te 10 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila DVD-a Muć.

Požar je lokaliziran u 18:00 sati te će požar biti nadziran tijekom noći.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 20. siječnja u 11:28 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otoku Žut. Požarom je zahvaćeno oko 1 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov CL, a poradi nemogućnosti pravovremenoga dolaska na požarište nisu djelovale zemaljske snage. 

Požar je lokaliziran u 13:44 sati, a ugašen u 14:55 sati. 

 

Dana 20. siječnja u 16:52 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja u Kninu, Put Golubića, Vrelo. Požarom je zahvaćeno oko 7,5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasaca s 1 vatrogasnim vozilom JVP Knin. 

Požar je ugašen u 22:17 sati. 

 

Grad Zagreb

Dana 20. siječnja VOC Zagreb zaprimio je u 15:13 sati dojavu o požaru kuće na Trešnjevci, na adresi Milana Ogrizovića. Radilo se o požaru napuštene dvokatne kuće. Tijekom požara došlo je do manjih eksplozija koje su razbacale žbuku na parkirane automobile u blizini objekta. Ozlijeđenih osoba nije bilo. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je ugašen u 17:29 sati.      Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Primorsko-goranska županija

Dana 19. siječnja u 09:18 sati JVP Delnice zaprimila je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi, općina Lokve, Sopač 5. Požarom je bila zahvačena unutrašnjost prizemne obiteljske kuće, a u požaru je pronađena jedna smrtno stradala osoba. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Delnice. 

Intervencija je završila u 12:50 sati.

 

Zadarska županija

Dana 19. siječnja u 11:55 sati JVP Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Galovca. Požarom je zahvaćeno 10 ha trave, niskog raslinja i niske hrastove šuma. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar. 

Požar je ugašen u 13:30 sati.

 

Dana 19. siječnja u 12:45 sati JVP Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Murvica Gornja - Poličnik. U požaru je izgorio 21 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar. 

Požar je ugašen u 15:40 sati.

 

Varaždinska županija

Dana 19. siječnja u 15:55 sati JVP Varaždin zaprimila je dojavu o požaru stana u zgradi u Varaždinu, u Trakošćanskoj ulici. Požarom je bio zahvaćen stan na četvrtom katu zgrade, u kojem su izgorjele dvije prostorije, a nastala je i velika koncentracija dima u zgradi. 

U požaru je ozlijeđena maloljetna osoba koju je preuzela HMP, te je zbrinuta u OB Varaždin na odjelu Pedijatrije. U gašenju i saniranju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Varaždin. 

Intervencija je završila u 17:01 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko – kninska županija

Dana 17. siječnja u 12:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Dinari, ispod vrha Badanj. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borove četinjače na površini od 3,5 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Knin. Požar je ugašen u 15:25 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

15:38 sati

Požar na Dinari-vrh Badanj za koji je županijski vatrogasni koordinator zaprimio dojavu 17. siječnja u 12:40 sati ugašen je u 15:25 sati.

 

15:00 sati

Požar na Dinari-vrh Badanj za koji je županijski vatrogasni koordinator zaprimio dojavu 17. siječnja u 12:40 sati, lokaliziran je u 14:48 sati. Izgorjelo je 5,5 ha trave i niskog raslinja. Protupožarni zrakoplov  Canadair napustio je požarište u 14:48 sat,i a na sanaciji požarišta ostaje JVP Knin sa dva vatrogasca i jednim vozilom.

 

14:28 sati

Dana 17. siječnja u 12:40 sati županijski vatrogasni koordinator zaprimio je dojavu o požaru na Dinari-vrh Badanj, a u 13:37 sati zatraženo je angažiranje protupožarnog zrakoplova Canadair, a isti je poletio u 14:10 sati.

Na terenu gase pripadnici JPV Knin i DVD Knin.