VOS

Grad Zagreb

Dana 28. prosinca u 15:43 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru većeg broja bala sijena na otvorenom prostoru kod mjesta Šašinovec, Hukačeva br. 15, Sesvete. Radilo se o požaru 250 do 300 bala sijena na površini od oko 300 m2.U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 31 vatrogasac sa 10 vozila iz JVP-a Zagreb te DVD-a Šašinovec, Cerje, Glavničica, Moravče, Sesvete i Kašina.Požar je ugašen 29. prosinca u 00:15 sati.

Splitsko dalmatinska i Šibensko-kninska županija

Dana 28. prosinca u 20:10 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru kod Primorskog Dolca na Lokaciji Donji Dol – Kuk uz željezničku prugu na granici sa Šibensko-kninskom županijom (Crno Brdo).

Od strane Splitsko-dalmatinske županije upućeni su na intervenciju DVD-i Gomilica, Kaštela i Mladost sa 9 vatrogasaca i 3 vozila.Od 21:00 sati DVD Gomilica je preuzela nadziranje požarišta, a DVD-i Kaštela i Mladost su vraćeni u matične postrojbe. U 23:30 sati DVD Gomilica napušta požarište, dio požara koji se nadzirao se sam ugasio te je požar proglašen ugašenim. Opožarena površina sa strane splitsko-dalmatinske županije nije procijenjena.

U 20:25 sati od strane šibensko-kninske županije upućen je na požarište DVD Perković sa 6 vatrogasaca i 2 vozila. Dio koji se odnosi na šibensko-kninsku županiju ugašen je u 21:48 sati, a procijenjena opožarena površina iznosi oko 32 ha niskog raslinja.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Dana 27. prosinca u 21:52 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru zaštitarske kućice na adresi Ljudevita Posavskog 3 ( Sopnica-Jelkovec). Radilo se o požaru zaštitarske kućice površine 5x5 m, a požar se proširio na kombi vozilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Intervencija vatrogasaca završila je u 23:11. Od isijavanja topline oštećeno je i 5 kamiona koji su bili parkirani u blizini.

Splitsko dalmatinska županija

Dana 27. prosinca u 09:46 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru kombi vozila na brzoj cesti Solin-Klis. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila iz JVP Split, DVD Solin i DVD Vranjic.

Intervencija vatrogasaca završila je u 10:37 sati. Vozač kombi vozila naknadno je zatražio liječničku pomoć poradi lakših ozljeda.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

Grad Zagreb

Dana 26. prosinca u 06:49 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi  Radilo se o požaru stana na drugom katu u obiteljskoj kući, gdje se stvarala velika količina dima bez otvorenog plamena . U požaru je spašena jedna osoba od strane vatrogasaca koja je bila bez svijesti, te je predana ekipi HMP-a radi davanja daljnje pomoći. Na intervenciji spašavanja i gašenja požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.

Intervencija vatrogasaca završila je u 07:38 sati.

Dana 26. prosinca u 21:54 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Stara Lozica 16 (Dubrava). Požar je zahvatio 99 m2 podruma kuće trokatnice. U kući su se nalazile dvije osobe koje su zadobile lakše posljedice uslijed udisanja dima, te su pregledane od strane HMP-a. Na intervenciji spašavanja i gašenja požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.

Intervencija vatrogasaca završila je u 00:14 sati.

Istarska županija

Dana 26. prosinca u 06:10 sati VOC Pula zaprimio je dojavu o požaru kamp prikolice na adresi Pula, Ulica Valovine 8. Požar je u potpunosti zahvatio kamp prikolicu, a jedna je muška osoba zadobila lakše opekotine i zbrinuta je od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Pula sa četiri vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom.

Požar je lokaliziran u 06:30 sati, a ugašen u 06:45 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Izvješće sasta

Grad Zagreb

Dana 26. prosinca u 01:14 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Rebar 66 ( Maksimir ). Radilo se o požaru u potkrovlju kuće. U požaru su dvije osobe spašene od strane vatrogasaca a zbog udisanja dima pružena im je pomoć od HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb, DVD Bukovac i DVD Šestine.

Intervencija vatrogasaca završila je u 03:08 sati

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Osječko-baranjska županija

 Dana 24.12.2019. u 16:50 sati zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta – štaglja (sjenik) na farmi u Novim Perkovcima kod Đakova. Prema procjenama opožareno je oko 1000 rolo bala slame.

U gašenju požara sudjelovala su 33 vatrogasca sa 4 vozila iz DVD-a Novi Perkovci, Stari Perkovci, Đakovo i Piškorevci. Požar je pod nadzorom vatrogasaca a zbog saniranja i osiguranja požarišta i tijekom većeri i noći na požarištu je bilo 29 vatrogasaca sa 4 vozila iz navedenih društava. Saniranje i osiguranje je u tijeku.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 25.12.2019 u razdoblju od  00:30 do 02:00 u Splitu je na više lokacija (u ulicama Mažuranićevo Šetalište, Hrvatskih iseljenika, Slobode, Put Plokita, Smiljanićevoj i Blajburških žrtava) zapaljen veći broj kontejnera sa smećem (12 plastičnih i 12 metalnih kontejnera)

U gašenju ovih požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 4 vozila iz JVP Split te DVD-a Split.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.