VOS

Zadarska županija

15:30

ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o ovome požaru u 11:45 sati. Požar je prvo zahvatio smeće i zatim se proširio na travu i nisko raslinje na trenutno procijenjenoj površini od 15 ha. Zračne snage su napustile požarište, a trenutno na terenu gasi 14 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Biograd na Moru i DVD Pakoštane. Trenutno stanje na požarištu je dobro, saniraju se rubni dijelovi i ne postoji opasnost od širenja.

14:18 sati

Dana 13. rujna u 13:15 sati VOS je uočio na kamerama požar otvorenog prostora na području Biograda prema Pakoštanama. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila, jedan protupožarni zrakoplov Air tractor (koji je preusmjeren sa redovnog protupožarnog izviđanja), te jedan protupožarni zrakoplov Canadair.

Šibensko-kninska županija

Županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je 12.09.2019. godine u 16:18 sati dojavu o požaru raslinja na području Šibenika kod Srimske Lokve. Požarom je zahvaćeno 5 ha trave, niskog raslinja, makije, maslina i borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 45 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila iz JVP-a Vodice i Šibenik, DIP Šibenik, DVD-a Pirovac, Brodarica-Krapanj, Vodice, Zaton i Šibenik, te dva protupožarna zrakoplova Canadair HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 18:37 sati, a ugašen u 23:21 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

18:32 sati

Šibensko-kninska županija

Dana 12. rujna u 16:18 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Vodica – Srimska Lokva. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, smrika, 30 maslina i borova šuma na površini od 5ha. Zračne snage napustile požarište i požar je pod nadzorom gasitelja.

Zadarska županija

Dana 10. rujna u 14:30 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru kod Vrane uz samo Vransko jezero. Požarom je zahvaćeno oko 15 ha trave, niskog raslinja i šaša. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Pakoštane i Drage.

Požar je ugašen u 17:40 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Istarska županija

Dana 09. rujna od 07:00 sati radi kišnog nevremena, jakog vjetra i veće količine kiše u kratkom vremenu, na području Rovinja, Rovinjskog Sela, Bala i Umaga zabilježeno je 16 tehničkih intervencija (ispumpavanja, uklanjanja stabala i grana, te izvlačenja vozila – kampera). U saniranju posljedica ovih intervencija sudjelovalo su ukupno 60 vatrogasca sa 32 vatrogasna vozila iz JVP-a Rovinj i Umag, te DVD-a Rovinjsko Selo i Bale-Vale.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.