VOS

Šibensko-kninska županija

14:17: sati

Županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je 26.08.2019. godine u 17:13 sati dojavu o požaru raslinja na području Mokrog Polja u općini Ervenik na dvije odvojene lokacije. Na prvoj lokaciji požarom je zahvaćeno oko 33 ha trave, niskog raslinja i makije, i požar je lokaliziran 26.08.2019 u 22:00 sati. Na drugoj lokaciji požarom je zahvaćeno oko 100 ha trave, niskog raslinja i bjelogorične makije na teško pristupačnom terenu. Tijekom dana u gašenju požara sudjeluje je 18 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Knin, DVD Knin, DVD Ervenik,  DIP Šibenik i VZŽ šibensko-kninske, te dva protupožarna zrakoplova Canadair i 3Air Tractora HRZ-a. Požar je još aktivan na svom istočnom dijelu.

8:00 sati

Stanje na požarištu 27.8. u 6:00: požar se kreće prema selu Senovac i udaljen je od istoga oko 300 m.

Županijski zapovjednik Darko Dukić izjavio je da je i dalje aktivan požar na brdu Kom, koji zbog nepristupačnog terena gase dva Canadaira. „Teren je dosta težak i obrastao gustom vegetacijom, ali je najbitnije da stambeni objekti nisu ugroženi“, izjavio je zapovjednik Dukić.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 25. 8. 2019. godine u 16:49 sati DVD Vis zaprimo je dojavu o požaru raslinja na predjelu Kut kod Visa. Po dojavi požarom je zahvaćeno oko 3 ha niskog raslinja i borove šume.  U gašenju požara sudjelovala su ukupno 52 vatrogasca sa 12 vozila iz DVD-a Vis, Komiža i SIVP Vis (sezonska intervencijska vatrogasna postrojba), te 2 protupožarna zrakoplova Canadair HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 18:10 sati, a ugašen 26.8. u 19:00 sati. Opožarena površina je iznosila 1 ha.

 

Dana 25. 8. 2019. godine u 19:15 sati ŽVOC Split zaprimo je dojavu o požaru raslinja na lokaciji Trolokve, zaseok Kesići kod Prgometa.  Požarom je zahvaćeno oko 8 ha trave, niskog raslinja i makije.  U gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 9 vozila iz DVD-a Kaštela, Mladost, Gomilica, Trogir i Solin te JVP Trogir.

Požar je lokaliziran u 22:25 sati, a ugašen 26.8. u 9:30 sati.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 25. 8. 2019. godine u 14:07 sati JVP Metković zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta Glušci na brdu Borut. Požarom je zahvaćeno oko 5 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovalo je 27 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP i DVD Metković,  8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz PVP Čapljina, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 18:15 sati, a ugašen 26.8. u 7:00 sati.

 

 

Šibensko-kninska

20:25 sati

Dana 26.8.2019. god ŽVOC Šibenik je zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području Mokrog Polja nedaleko od Knina. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija. U gašenju požara sudjeluje 25 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Knina, DVD Knin, DVD Ervenik, DVD Sveti Juraj Kistanje, DIP Šibenik i VZŽ šibensko-kninske, te 4 canadaira i 3 AT-a.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 25.08.2019. godine u 16:49 sati DVD Vis zaprimo je dojavu o požaru raslinja na predjelu Kut kod Visa. Požarom je zahvaćeno oko 3 ha niskog raslinja i borove šume.  U gašenju požara sudjelovala su ukupno 52 vatrogasca sa 12 vozila iz DVD-a Vis, Komiža i SIVP Vis (sezonska intervencijska vatrogasna postrojba) te 2 protupožarna zrakoplova Canadair HRZ-a. Požar je lokaliziran u 18:10 sati, saniranje i osiguranje požarišta je u tijeku.

 

Dana 25.08.2019. godine u 19:15 sati ŽVOC Split zaprimo je dojavu o požaru raslinja na lokaciji Trolokve, zaseok Kesići kod Prgometa.  Požarom je zahvaćeno oko 8 ha trave, niskog raslinja i makije.  U gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 9 vozila iz DVD-a Kaštela, Mladost, Gomilica, Trogir i Solin te JVP Trogir. Požar je lokaliziran u 22:25 sati, a saniranje i osiguranje požarišta je u tijeku.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Požar raslinja na području Pelješca kod Orebića-Lovišta koji je dana 24.08.2019. godine u 11:16 sati dojavljen u DVD Orebić ugašen je 25.08. u 08:00 sati. Dana 25.08.2019. godine u 14:07 sati JVP Metković zaprimio je dojavu o požaru Raslinja kod mjesta Glušci na brdu Borut. Požarom je zahvaćeno oko 5 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP i DVD Metković,  8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz PVP Čapljina te jedan protupožarni zrakoplov Canadair HRZ-a. Požar je lokaliziran u 18:15 sati, a saniranje i osiguranje požarišta je u tijeku.

 

Ličko-senjska županija

Požar kuće u NP Plitvička jezera, Plitvica Selo br. 66 koji je dojavljen dana 24.08.2019. godine u 14:23 sati, prilikom čega je zahvaćena cijela jedna drvena kuća veličine 200 m2 unutar Etno sela, a dva su vatrogasca NP Plitvička jezera zatražila liječničku pomoć (radi dehidracije, dima i ozljede leđa), ugašen je  25.08.2019. u 02:50 sati. 

16:17 sati

Dubrovačko-neretvanska

Požar otvorenoga prostora na području Metkovića-Glušci. Na požarištu JVP Metković te DVD-i s područja Metkovića. Na požarište upućen jedan protupožarni zrakoplov canadair.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar raslinja na području Šošići kod Gornjih Igrana (Podgora) koji je dojavljen u ŽVOC Split dana 23.08.2019. godine u 14:25sati, ugašen je dana 24.08.2019. godine u 17:30 sati. Požarom je zahvaćeno oko 12 ha niskog raslinja i grabove šume.

 

Dana 24.08.2019. godine u 09:15 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otoku Hvaru kod Bogomolja uvala Bristova. Požarom je zahvaćeno 0,5 ha niskog raslinja i borove šume. U gašenju je sudjelovalo 24 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz SIVP Hvar, te DVD-a Stari Grad, Jelsa, Sučuraj i Hvar, te dva protupožarna zrakoplova Canadaira HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 12:25 sati, a ugašen u 17:30 sati.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 24.08.2019. godine u 11:16 sati DVD Orebić zaprimilo je dojavu o požaru raslinja na području Pelješca kod Orebića-Lovišta. Požarom je zahvaćeno 0,2 ha niskog raslinja i borove šume. U gašenju je sudjelovalo 19 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Orebić, Viganj i Lovište, te jedan protupožarni zrakoplov Canadaira HRZ-a. Za prijevoz opreme (spremnika sa vodom-kruške) na požarište, korišten je jedan helikopter Mi-8 MTV HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 17:20 sati, a tijekom noći dežurstvo DVD Lovište sa četiri vatrogasca.

 

Ličko-senjska županija

Dana 24.08.2019. godine u 14:23 sati JVP Plitvička Jezera zaprimila je dojavu o požaru kuće u NP Plitvička jezera, Plitvica Selo br. 66. Požarom je zahvaćena cijela jedna drvena kuća veličine 200 m2 unutar Etno sela. U gašenju požara je sudjelovao ukupno 41 vatrogasac sa 17 vatrogasnih vozila iz JVP Plitvička Jezera, NP Plitvička Jezera, DVD-a Plitvička Jezera, Vrhovina, Otočac, Sinac, te ispomoć iz Karlovačke županije (18/8) –DVD-a Rakovica i Drežnik Grad. Prilikom gašenja požara dva vatrogasca NP Plitvička Jezera zatražila su liječničku pomoć (radi dehidracije, dima i ozljede leđa), te su zbrinuti od strane HMP i prevezeni u bolnicu u Karlovac.

Požar je lokaliziran, a tijekom noći na sanaciji i dežurstvu ostaju JVP i DVD Plitvička Jezera.