VOS

Karlovačka županija

Dana 20. ožujka u 16:17 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Karlovac, Braće Gojak 172 F. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Karlovac. Požar je ugašen u 18.00 sati.

Zadarska županija

Dana 20. ožujka u 13:50 sati VP Gračac zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Deringaj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je VP Gračac s 2 vatrogasaca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 15.40 h.

Dana 20. ožujka u 13:22 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 70 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su JVP Zadar, DVD Pljusak Nin i DVD Vrsi s ukupno 10 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 17.20 h.

Varaždinska županija

Dana 20. ožujka u 19:06 sati ŽVOC Varaždin zaprimio je dojavu o požaru objekta na lokaciji Varaždin, Trg Pavla Štosa 52 ( Romsko naselje). Požarom je bila zahvaćena drvena garaža (baraka) i krovište prizemnice. Objekti nisu bili fizički spojeni, te je gorio tepih na ormaru u trećem objektu.

U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Varaždin. Požar je ugašen u 19.32 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko – kninska županija
Dana 19. ožujka u 11:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ljubotić-Paraći. Požarom je zahvaćena trava,
nisko raslinje i gusta visoka smreka na površini od oko 15 ha. Na intervenciji gašenja požara
sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Drniš, Sveti Juraj Kistanje
i Promina, a od zračnih snaga za gašenje požara angažiran je jedan protupožarni zrakoplov Canadair.
Požar je ugašen u 19:06 sati.
Dana 19. ožujka u 15:36 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Mratovo na području Promine. Požarom je
zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 4,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno pet
vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Drniš, a od zračnih snaga angažiran je
jedan protupožarni zrakoplov Canadair.
Požar je ugašen u 19:46 sati.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 19. ožujka u 14:30 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Gornji Vinjani. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na površini od
oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a
Imotski.
Požar je ugašen u 15:30 sati.


Dana 19. ožujka u 17:02 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Lokvičići-Berinovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na
površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz
JVP-a Imotski.
Požar je ugašen u 18:30 sati.


Karlovačka županija
Dana 19. ožujka u 12:26 sati DVD Slunj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na lokaciji Lumbardenik, Lumbardenik 106. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na
površini od oko 25 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je sedam vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Slunj.
Požar je ugašen u 17:10 sati.

Dana 19. ožujka u 19:39 sati DVD Slunj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na lokaciji Dubrave na području Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini
od oko 10 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozila iz DVD Slunj.
Požar je ugašen u 20:56 sati.

Varaždinska županija
Dana 19. ožujka u 16:13 sati ŽVOC Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na lokaciji Varaždin, Hallerova aleja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na
površini od oko 25 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP
Varaždin i DVD Gojanec.
Požar je ugašen u 17:47 sati.


Požeško-slavonska županija
Dana 19. ožujka u 16:15 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na lokaciji Busnovi u općini Brestovac. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje u
šumi na površini od 7 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a
Ivandol i Zakorenje.
Požar je ugašen u 19:01 sati.

 

Šibensko – kninska županija
Dana 18. ožujka u 11:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ljubostinje kod Unešića. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od oko 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik, DVD- a Šibenik, Zablaće i Perković, te VŽZ šibensko-kninske županije. Od zračnih snaga za gašenje požara angažiran je jedan protupožarni zrakoplov Canadair te jedan Air-tractor HRZ-a OSRH.
Požar je ugašen u 16:40 sati.

Dana 18. ožujka u 11:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u polju kod Plavnog u blizini Knina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinjena na površini od oko 20 ha pri čemu je 6 stupova za distribuciju električne energije oštećena ili izgorjela. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin.
Požar je ugašen u 14:09 sati.


Dana 18. ožujka u 13:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Okit kod Vodica. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Vodice, te DVD-a Vodice, Tisno, Zaton, Pirovac i Brodarica Krapanj, a od zračnih snaga jedan Canadair i jedan Air-tractor.
Požar je ugašen u 17:47 sati.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 18. ožujka u 18:02 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Proložac - Dropuljići Staro selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Imotski.
Požar je ugašen u 20:40 sati.
Ličko – senjska

Dana 18. ožujka u 19:15 sati DVD Srb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Srb. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Srb.

Požar je ugašen u 21:20 sati.


Grad Zagreb
Dana 18. ožujka u 11:15 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Bokanjščica 31 u Dubravi. Požarom je zahvaćena nisko raslinje i šuma na više lokacije na prostoru veličine od 32 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP-a Zagreb te DVD-a Čučerje.
Požar je ugašen u 12:45 sati.


Sisačko-moslavačka županija
Dana 18. ožujka u 14:06 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Deanovića kod Petrinje. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 100 ha bez posebne štete. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Petrinja.
Požar je ugašen u 16:27 sati.


Karlovačka županija
Dana 18. ožujka u 19:22 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ogulin, Breznik br. 4. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Ogulin.
Požar je ugašen u 20:36 sati.

 

Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na području otoka Brača (od Bola prema Murvici) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 15. ožujka u 03:55 sati, a kojim je zahvaćeno 50 ha trave, niskog raslinja i borove šume te kojeg je gasilo 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila i dva protupožarna zrakoplova Canadair, proglašen je ugašenim 17. ožujka u 08:00 sati.


Šibensko – kninska županija
Dana 17. ožujka u 10:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Biovičino Selo (Kistanje). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 100 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a: Sveti Juraj Kistanje, Ervenik i Skradin.
Požar je ugašen u 19:30 sati.


Dana 15. ožujka u 15:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Kričke (Drniš). Požarom je bila zahvaćena trava i
nisko raslinje jednim dijelom u minski sumnjivom području pa se vršilo nadziranje i osiguranje. Dana 17. ožujka požar je izašao van tog područja, a ukupna opožarena površina iznosi 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 9 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Drniš.
Požar je ugašen u 17:46 sati.


Grad Zagreb
Dana 17. ožujka u 12:55 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Blato b.b., Novi Zagreb (kod Sveučilišne bolnice). Požarom su bile zahvaćene bale sijena na površini od 200 m 2 te trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara ukupno je bilo angažirano 16 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a: Blato, Hrašće i Botinec.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:27 sati.


Dana 17. ožujka u 18:27 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Gornji Levaki br.1 (Blaguša-Sesvete). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Kučilovina, Blaguša i Kašina.Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:23 sati.

Dana 18. ožujka u 01:47 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Kruge br. 27, Zagreb (Trnje). Požarom je zahvaćeno krovište kuće površine 150 m 2 , a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 21 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 05:47 sati.


Ličko – senjska županija
Dana 17. ožujka u 12:18 sati JVP Senj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Krivi Put, predio Šojat Dol. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa četri vatrogasna vozila iz JVP Senj i DVD Senj.
Požar je ugašen u 17:47 sati.


Dana 17. ožujka u 16:51 sati DVD Brinje zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Jezerane, kod zaseoka Krakari. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim  vozilom iz DVD-a Brinje.
Požar je ugašen u 19:00 sati.


Sisačko – moslavačka županija
Dana 17. ožujka u 19:09 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Nova Subocka, Zagrebačka ulica (Novska). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Novska i DVD Novska.
Požar je ugašen u 19:49 sati.


Istarska županija
Dana 17. ožujka u 15:40 sati JVP Labin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Lazarići, predio Šumber. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Labin.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:30 sati.


Karlovačka županija
Dana 17. ožujka u 11:59 sati DVD Skakavac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ivanković Selo kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Skakavac.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 14:28 sati.


Požeško – slavonska županija
Dana 17. ožujka u 18:28 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Oblakovac (Brestovac). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Ivandol.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:30 sati.

 

Ličko-senjska županija

Dana 16. ožujka u 13:54 sati, DVD Otočac zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Otočac-Ponori. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je DVD Otočac sa 4 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

Požar je ugašen u 17:30 sati.

Karlovačka županija

Dana 16. ožujka u 14:01 sati, ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Lasinje-Prkos Lasinjski. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Lasinja.

Požar je ugašen u 14:45 sati.

Šibensko-kninska županija

Dana 16. ožujka u 14:14 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Oton Brdo-Ervenik. Požarom je bila zahvaćena šikara i makija na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD-a Ervenik i Knin.

Požar je ugašen u 17:56 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar na otvorenom prostoru koji je dana 15. ožujka u 03:55 sati zaprimio ŽVOC Split na području otoka Brača od Bola prema Murvici. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadaira, kao i ukupno 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila.

Požar je lokaliziran u 14:00 sati, a županijske vatrogasne snage su napustile požarište tijekom dana.

Tijekom noći sa 16. na 17. ožujka požar se i dalje nadzire, a površina požarišta ostaje nepromjenjena.

Dana 16. ožujka u 07:15 sati zaprimio ŽVOC Split na području Peruče, područje Derven, kod brane. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 1 CL, kao i 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Sinj.

Požar je ugašen u 08:50 sati.

Dana 16. ožujka u 13:22 sati zaprimio ŽVOC Split na području Trilja-Nova Sela-Čorići.. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smreka na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 1 CL i 1 AT kao i 10 vatrogasca s 3 vatrogasna vozila iz JVP Sinj, DVD-a Trilj i Sinj.

Požar je ugašen u 16:00 sati.