VOS

Šibensko-kninska županija

Požar na području Mokrog Polja, prema zaseoku Seinovac u općini Ervenik za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio dojavu 26.08.2019. godine u 17:13 sati, ugašen je 29.08.2019 u 16:12 sati. Opožareno je oko 100 ha niskog raslinja i hrastove šume. Dana 29. kolovoza u 11:08 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Nunića u općini Kistanje. Požarom je zahvaćeno oko 10 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Kistanje, DVD-a Knin, DVD-a Ervenik i DVD-a Dubravice uz 1 canadair i 2 Air-tractora HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 16:40 sati, a ugašen u 18:29 sati. 

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 29.08.2019. godine u 13:51 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja u Trilju područje Jabuka. Požarom je zahvaćeno oko 5 ha trave i 20 rolo bala sijena.  U gašenju požara su sudjelovala 2 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Trilj.

 Požar je lokaliziran u 14:45 sati, a ugašen u 15:00 sati.

Šibensko-kninska županija

Požar raslinja također na području Mokrog Polja, prema zaseoku Seinovac u općini Ervenik za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio dojavu 26.08.2019. godine u 17:13 sati, lokaliziran je 28.08.2019 u 20:12 sati. Opožareno je oko 100 ha niskog raslinja i hrastove šume. Tijekom dana u gašenju požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Air Tractor HRZ-a, a od zemaljskih snaga u gašenju je sudjelovalo ukupno osam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Ervenik. 

Tijekom noći na dežurstvu je DVD Ervenik sa dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.

 

Istarska županija

Dana 28.08.2019. godine u 21:50 sati JVP Poreč zaprimila je dojavu o požaru u hotelu Kristal Poreč, Brulo 2. U požaru na trećem katu hotela u sobi br.330 zahvaćen je ormar i televizor, te je nastala veća količina dima. Tri osobe su evakuirane sa trećeg kata i predane HMP. U gašenju požara sudjelovalo je sedam  vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Poreč. 

Požar je ugašen u 22:08 sati, a intervencija završila u 23:20 sati.

Zadarska županija

Dana 27. 8.2019. godine u 17:52 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod Škabrnje predio Vlačine. Požarom je zahvaćeno oko 5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zadar te jedan protupožarni zrakoplov Air-tractor HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 19:47 sati, a ugašen u 21:48 sati.

 

Šibensko-kninska županija

Požar raslinja na području Mokrog Polja, brdo Kom u općini Ervenik za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio dojavu 26.08.2019. godine u 17:13 sati i u kojem je zahvaćeno oko 33 ha trave, niskog raslinja i makije, ugašen je 27.08.2019. u 12:00 sati.

Požar raslinja također na području Mokrog Polja, prema zaseoku Seinovac u općini Ervenik za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio dojavu 26.08.2019. godine isto u 17:13 sati, lokaliziran je u 20:00 sati.

Tijekom dana u gašenju požara sudjelovala su ukupno 4 protupožarna zrakoplova Canadair te 3 protupožarna zrakoplova Air-tractor HRZ-a. Od zemaljskih snaga u gašenju je sudjelovalo 25 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Knin, DVD-a Ervenik, Kistanje, Promina i Knin te DVIP iz Šibenika. Opožareno je oko 100 ha niskog raslinja i hrastove šume.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 27. 8.2019. godine u 17:30 sati JVP Sinj zaprimio je dojavu o požaru raslinja na Kamešnici, područje Žlabine, Korita. Požarom je zahvaćeno oko 3 ha trave, niskog raslinja i makije.  U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Sinj i DVD-a Trilj te jedan protupožarni zrakoplov Canadair HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 19:47 sati, a ugašen u 21:00 sati.

Šibensko-kninska županija

14:17: sati

Županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je 26.08.2019. godine u 17:13 sati dojavu o požaru raslinja na području Mokrog Polja u općini Ervenik na dvije odvojene lokacije. Na prvoj lokaciji požarom je zahvaćeno oko 33 ha trave, niskog raslinja i makije, i požar je lokaliziran 26.08.2019 u 22:00 sati. Na drugoj lokaciji požarom je zahvaćeno oko 100 ha trave, niskog raslinja i bjelogorične makije na teško pristupačnom terenu. Tijekom dana u gašenju požara sudjeluje je 18 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Knin, DVD Knin, DVD Ervenik,  DIP Šibenik i VZŽ šibensko-kninske, te dva protupožarna zrakoplova Canadair i 3Air Tractora HRZ-a. Požar je još aktivan na svom istočnom dijelu.

8:00 sati

Stanje na požarištu 27.8. u 6:00: požar se kreće prema selu Senovac i udaljen je od istoga oko 300 m.

Županijski zapovjednik Darko Dukić izjavio je da je i dalje aktivan požar na brdu Kom, koji zbog nepristupačnog terena gase dva Canadaira. „Teren je dosta težak i obrastao gustom vegetacijom, ali je najbitnije da stambeni objekti nisu ugroženi“, izjavio je zapovjednik Dukić.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 25. 8. 2019. godine u 16:49 sati DVD Vis zaprimo je dojavu o požaru raslinja na predjelu Kut kod Visa. Po dojavi požarom je zahvaćeno oko 3 ha niskog raslinja i borove šume.  U gašenju požara sudjelovala su ukupno 52 vatrogasca sa 12 vozila iz DVD-a Vis, Komiža i SIVP Vis (sezonska intervencijska vatrogasna postrojba), te 2 protupožarna zrakoplova Canadair HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 18:10 sati, a ugašen 26.8. u 19:00 sati. Opožarena površina je iznosila 1 ha.

 

Dana 25. 8. 2019. godine u 19:15 sati ŽVOC Split zaprimo je dojavu o požaru raslinja na lokaciji Trolokve, zaseok Kesići kod Prgometa.  Požarom je zahvaćeno oko 8 ha trave, niskog raslinja i makije.  U gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 9 vozila iz DVD-a Kaštela, Mladost, Gomilica, Trogir i Solin te JVP Trogir.

Požar je lokaliziran u 22:25 sati, a ugašen 26.8. u 9:30 sati.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 25. 8. 2019. godine u 14:07 sati JVP Metković zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta Glušci na brdu Borut. Požarom je zahvaćeno oko 5 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovalo je 27 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP i DVD Metković,  8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz PVP Čapljina, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 18:15 sati, a ugašen 26.8. u 7:00 sati.

 

 

Šibensko-kninska

20:25 sati

Dana 26.8.2019. god ŽVOC Šibenik je zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području Mokrog Polja nedaleko od Knina. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija. U gašenju požara sudjeluje 25 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Knina, DVD Knin, DVD Ervenik, DVD Sveti Juraj Kistanje, DIP Šibenik i VZŽ šibensko-kninske, te 4 canadaira i 3 AT-a.