VOS

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 24. listopada u 12:53 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Brač-Bobovišće, Ložišće. Požarom je zahvaćeno oko 1,7 ha makije i borove šume. U gašenju požara ukupno je sudjelovalo 30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a Milna, Supetar, Bol, Pučišća i Selca. Osim zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovala su i 2 Canadaira HRZ-a.

Požar je lokaliziran u 15:00 sati, a tijekom noći na dežurstvu ostaje DVD Milna s 3 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

 ***

Dana 24. listopada u 14:40 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Stari Grad, Put Rudine. Požarom je zahvaćeno oko 1 ha trave, niskog raslinja i maslina. U gašenju požara ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Stari Grad. Osim zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovao je i 1Canadair HRZ-a.

Požar je ugašen u 17:45 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 24. listopada u 15:27 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Grad Zagreb, Trsatska 10. Požarom je bio zahvaćen stan na prvom katu, koji se proširio na stolariju stana u prizemlju i stolariju stana na drugom katu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 23 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je lokaliziran u 15:41, ugašen u 21:12 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo druge informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

Dana 19. listopada u 14:26 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađana – Šupeljaci - Debelo brdo. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje, smrika i niska hrastova šuma na površini od 17,5 ha. 

Požar je ugašen 20.10. u 8:38.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

Dana 19. listopada u 14:26 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađana – Šupeljaci - Debelo brdo. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje, smrika i niska hrastova šuma na površini od 17,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su dva protupožarna zrakoplova Canadair, jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, te ukupno 14 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Knin, DIP Šibenik, DVD-a Knin, Ervenik i Sveti Juraj Kistanje.

Požar je lokaliziran u 18:53 sati, a tijekom noći na dežurstvu je ostao DVD Ervenik.

 

Osječko-baranjska županija

Dana 19. listopada u 15:39 sati JPVP Grada Osijeka zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Osijek, Reisnerova 37a. Radilo se o požaru krovišta kuće površine oko 200 m2. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JPVP Grada Osijeka, te DVD-a Osijek Donji Grad i Osijek Gornji Grad. 

Požar je ugašen u 19:23 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 19. listopada u 08:11 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Grad Zagreb (Maksimir), Bukovačka cesta 4. Požarom je bila zahvaćena baraka površine 32 m2 i dva stambena kontejnera površine 15m2 u reciklažnom dvorištu Zagrebačkog holdinga i objektima tvrtke "Zagrebačke ceste". Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je ugašen u 10:00 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Osječko-baranjska županija

Dana 16. listopada u 15:38 sati DVD Bilje zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Bilje, Orlov put b.b. Požarom je bilo zahvaćen drveni pomoćni gospodarski objekt površine cca 300 m². U požaru je izgorio objekt u cijelosti. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 28 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JPVP Grada Osijeka, DVD-a Bilje, DVD-a Osijek Donji Grad i DVD-a Osijek Gornji Grad. 

Požar je ugašen u 21:51 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 15. listopada u 13:55 sati ŽVOC Splita zaprimio je dojavu o eksploziji plina u objektu, na adresi Split, Kukuljevićeva 8. Eksplozijom plina (propan-butan) u zubotehničkom laboratoriju nastala je velika materijalna šteta u prostoru, a ispred prostora oštećen je i jedan motocikl Honda. Uslijed eksplozije lakše je ozlijede zadobila jedna muška osoba.  Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Split. Izvršeno je naknadno mjerenje koncentracije plinova, te je utvrđeno da nema daljnje opasnosti. 

Intervencija vatrogasaca završila je u 17:37 sati.

 

Krapinsko-zagorska županija

Dana 15. listopada u 23:51 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru restorana „Grašo“ na adresi Zabok, Gredice 4. U požaru restorana nastala je velika materijalna šteta.  U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz ZJVP Zabok, te DVD-a Zabok i Veliko Trgovišće. 

Požar je ugašen u 01:46 sati, a intervencija je završila u 04:20 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.