VOS

Grad Zagreb
Dana 02. kolovoza u poslijepodnevnim satima područje grada Zagreba zahvatilo je kišno nevrijeme praćeno vjetrom koje je za posljedicu imalo lom stabala i grana koje je bilo potrebno ukloniti s privatnih i javnih površina. VOC grada Zagreba zaprimio je 15 takvih dojava te je ukupno na tehničkim intervencijama ispumpavanja vode i uklanjanja stabala i grana sudjelovalo (kumulativno) ukupno 52 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.

Istarska županija
Dana 02. kolovoza u kasnim večernjim satima kišno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je područje ove županije, a ponajviše gradove Rovinj, Poreč i Pulu. U spomenutim gradovima je i zaprimljen najveći broj dojava o potrebi za uklanjanjem stabala i grana, te sanacijom stupova za prijenos električne energije i nekoliko ispumpavanja vode iz objekata. Na području županije odrađeno je ukupno 51 tehnička intervencija na kojima su sudjelovali vatrogasci iz JVP-a Rovinj, Poreč, Pula i Labin.

Zadarska županija
Dana 02. kolovoza u kasnim večernjim satima kišno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je područje zadarske županije. Ukupno je odrađeno 36 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i grana na kojima su sudjelovali vatrogasci iz JVP-a Zadar i Biograd, te DVD-a Sukošan, Preko, Sali, Pljusak i Sv. Filip i Jakov.

Splitsko-dalmatinska županija
Tijekom večeri 02. kolovoza na području županije odrađeno je 42 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i grana kao i spašavanja osobe s broda (u Slatinama), koje su posljedica kišnog nevremena i vjetra koji su zahvatili područje grada i županije. U intervencijama su sudjelovali vatrogasci iz JVP Split i Trogir, DVD-a Split, Žrnovnica, Slatine, Klis, Solin i Kaštel Sućurac.

Varaždinska županija
Na području varaždinske županije tijekom poslijepodneva 02. kolovoza, kao posljedica kišnog nevremena vatrogasci su zaprimili 14 dojava o potrebi za ispumpavanje podrumskih prostorija i uklanjanja stabala i grana. Na spomenutim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 27 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz JVP-a Varaždin, te DVD-a Varaždin, Trnovec, Biškupec, Sveti Ilija i Štefanec.

Šibensko-kninska županija

Dana 02. kolovoza u kasnim večernjim satima Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 9 dojava o potrebi za uklanjanjem srušenih stabala i grana te potrebi za sanacijom i uklanjanjem stupova za prijenos električne energije koji su prijetili padom uslijed jakog vjetra i kiše. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 20 vatrogasaca s 8 vatrogasnih vozila iz JVP-a Vodice, Šibenik, Knin i Drniš, te DVD-a Tisno i Grebaštica.

Osječko-baranjska županija

Dana 30. srpnja u 23:31 sati JVP Beli Manastir zaprimila je dojavu o požaru stambenog objekta na adresi Beli Manastir, Kralja Tomislava 61. Požarom je bio zahvaćen televizor i dio namještaja sobe u kojoj je nađena preminula  osoba.  Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Beli Manastir.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 31. srpnja u 00:44 sati.

Šibensko-kninska županija

Požar niskog raslinja i borove šume kod Šibenika (područje Dubrave) za koji je Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 27. srpnja, a kojim je zahvaćena površina od 900 ha, proglašen je ugašenim 30. srpnja u 07:00 sati. Sve vatrogasne snage koje su bile na izvanrednoj dislokaciji na ovom požaru vraćene su u svoje postrojbe. Tijekom dana 29. srpnja na daljnjem saniranju i osiguranju požarišta sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVD Šibenik i Bilice, a tijekom noći angažirano je 6 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila iz JVP Šibenik i DVD Bilice.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar borove šume na otoku Hvaru (naselje Zarače) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 28. srpnja u 00:55 sati, a koji je lokaliziran istoga dana u 13:00 sati, proglašen je ugašenim 29. srpnja u 08:30 sati. 

Šibensko-kninska županija

Dana 27. srpnja u 13:37 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Šibenika područje Dubrave. U požaru su ozlijeđena 4 vatrogasca i isti su zbrinuti od strane HMP-a u OB Šibenik. Požarom je zahvaćeno oko 900 ha niskog raslinja i borove šume. Zbog jakog vjetra požar se brzo širio te je shodno tome i zatraženo angažiranje postrojbi izvan same županije te postrojbe DVIP-a i zračnih snaga. Zbog dima zatvarana je autocesta A1 od Pirovca do Vrpolja kao i državna cesta D 33 na dionicama Tromilja-Bilice na području Dubrave kod Šibenika.

Tijekom noći zatražena je dodatna ispomoć županija Primorsko-goranske, Zadarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.    

Tijekom jutra 28. srpnja upućen je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i 1 protupožarni zrakoplov Air Tractor.

U 8:42 obustavljene su dislokacije koje su krenule na požarište.

Požar lokaliziran u 18:00 sati, površina 900 ha.

 Na požarištu tijekom noći ostaju dežurati JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Bilice i DVD Perković s 19 vatrogasaca i 8 vatrogasnih vozila.

 

Splitsko-dalmatinska županija

 Dana 28. srpnja u 00:55 ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otoku Hvaru. Požarom je zahvaćena većinom borova šuma na površini od 50 ha. Na gašenju požara je 119 vatrogasaca sa 28 vozila sa područja otoka, a u jutarnjim satima dodatno je upućen 61 vatrogasac sa 15 vozila sa splitskog i makarskog područja kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair.

Požar lokaliziran u 13 sati, površina 50 ha.

Na požarištu tijekom noći ostaju dežurati DVD-i s područja Hvara s 30 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila.

 

 

Zagrebačka županija

Dana 28. srpnja područje Zagrebačke županije zahvatilo je kišno nevrijeme, te je do 07:00 sati 29. srpnja, vezano uz isto, u VOS zaprimljeno je 16 izvješće o vatrogasnoj intervenciji, većinom uklanjanja stabala ili grana i ispumpavanja.

U ovim intervencijama sudjelovalo je ukupno 48 vatrogasaca sa 18 vozila iz JVP Samobor, JVP Zaprešić, DVD Rude, DVD Dugo Selo, DVD Krašić, DVD Sveti Ivan Zelina, DVD Šenkovec i DVD Strmec.

 

 Primorsko-goranska županija

 Dana 28. srpnja područje Primorsko-goranske županije zahvatilo je kišno nevrijeme, te je do 07:00 sati 29. srpnja, vezano uz isto, u VOS zaprimljeno 41 izvješće o vatrogasnoj intervenciji, većinom uklanjanja stabala ili grana, ispumpavanja i čišćenja odvodnih kanala.

U tim intervencijama sudjelovalo je ukupno 92 vatrogasaca sa 43 vozila iz JVP Rijeka i JVP Crikvenica, JVP Krk, JVP Opatija, JVP Mali Lošinj, DVD Krk, DVD Baška, DVD Rab i DVD Sisol.

Šibensko-kninska
Dana 27. srpnja u 13:37 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Šibenika područje Dubrave. U požaru su ozlijeđena 4 vatrogasca i isti su zbrinuti od strane HMP-a u OB Šibenik. Požarom je zahvaćeno oko 900 ha niskog raslinja i borove šume. Zbog jakog vjetra požar se brzo širio te je shodno tome i zatraženo angažiranje postrojbi izvan same županije te postrojbe DVIP-a i zračnih snaga. Zbog dima zatvarana je autocesta A1 od Pirovca do Vrpolja kao i  državna cesta D33 na dionicama Tromilja-Bilice na području Dubrave kod Šibenika.
U gašenju požara sudjelovala su 4 protupožarna zrakoplova Canadair, 3 protupožarna zrakoplova Air Tractor te 182 vatrogasaca sa 56 vozila iz JVP-a i DVD-a iz šibensko kninske županije, DVIP-a Zadar, Šibenik i Split te izvanrednih dislokacija iz Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom noći zatražena je dodatna ispomoć županija Primorsko-goranske, Zadarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.
Požar je i dalje aktivan, a tijekom jutra 28. srpnja upućen je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i 1 protupožarni zrakoplov Air Tractor.
 
Dana 27. srpnja u 15:14 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Oklaja područje Marasovine. Požarom je zahvaćeno 12 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 3 protupožarna zrakoplova Air Tractor te 34 vatrogasca sa 9 vozila iz JVP Drniš te DVD-a Drniš, Kistanje, Promina i Knin.
Požar je ugašen 28. srpnja u 01:10 sati.
Dana 28. srpnja u 01:06 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Laškovice zaseok Ljubičići. Požarom je zahvaćeno 40 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo 16 vatrogasaca sa 6 vozila iz DVD-a Skradin, Dubravice, Sveti Juraj Kistanje, Ervenik i Promina.
Požar je ugašen 28. srpnja u 05:45 sati.
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 28. srpnja u 00:55 ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otoku Hvaru kod naselja Zarače. Požarom je zahvaćena većinom borova šuma na površini od oko 30 ha. Na gašenju požara je 60 vatrogasaca sa 13 vozila sa područja otoka, a u jutarnjim satima dodatno je upućen 61 vatrogasac sa 15 vozila sa splitskog i makarskog područja kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair.