VOS

Splitsko – dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj), za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, a koji je lokaliziran 31. svibnja, ponovo se aktivirao 01. lipnja. Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 03. lipnja sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, te 25 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila kao ispomoć sa kopna i domicilne vatrogasne snage. Tijekom noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta ostale su domicilne vatrogasne snage. Požar je i dalje aktivan.

Splitsko – dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području rta Ražanj), za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, a koji je lokaliziran 31. svibnja, ponovo se aktivirao 01. lipnja. Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 02. lipnja sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova (Canadair i dva Air Tractora) te ukupno 81 vatrogasac sa 22 vatrogasna vozila sa otoka Brača i ispomoći sa kopna. Preko noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta ostaju sve spomenute snage. Požar je i dalje aktivan.

Splitsko – dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj), za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, a koji je lokaliziran 31. svibnja, ponovo se aktivirao 01. lipnja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova (dva Canadair-a i jedan Air Tractor) te ukupno 56 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Supetar, Bol, Pučišća, Selca i Milna. Na dijelu požarišta se povremeno i dalje čuju detonacije eksplozivnih naprava koje su najvjerojatnije zaostale iz Domovinskog rata pa vatrogasne i zračne snage ne djeluju na tom području. Preko noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta ostaju sve spomenute snage, a ujutro se može očekivati ponovni angažman protupožarnih zračnih snaga.
Požar je i dalje aktivan.


Dana 01. lipnja u 16:55 sati DVD Mladost zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u gradu Kaštela (Kaštel Sućurcu) na lokaciji Put Dragočeva. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutno neprocijenjenoj površini. Zbog požara jedno vrijeme je bio isključen dalekovod. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 50 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila sa područja grada Kaštela, te vatrogasci iz DVD-a Solin i DVD-a Vranjic. Tijekom noći na osiguranju i sanaciji požarišta angažirani su bili vatrogasci iz DVD-a Mladost.

Grad Zagreb
Dana 31.5.2020. godine u 13:13 sati Vatrogasni operativni centar Zagreb zaprimio je dojavu
požara kuhinje u Susedgradu, Vrapčanska ulica 208. Požar su ugasili vatrogasci JVP Zagreb sa 11
vatrogasca i 3 vatrogasna vozila. Poradi opekotina osobe koja je gasila požar do dolaska vatrogasaca,
zatražena je intervencija HMP.
Požar ugašen u 13:54 sati.


Dana 31.5.2020. godine u 13:28 sati Vatrogasni operativni centar Zagreb zaprimio je dojavu
požara kuće u Sesvetama, Brune Bjelinskog 15. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o
požaru nape i elemenata u kuhinji stana. Jedna se je osoba nagutala dima i zbrinuta je od strane HMP.
Požar su ugasili vatrogasci JVP Zagreb sa 10 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila.
Požar ugašen u 14:06 sati.


Zagrebačka županija
Dana 31.5.2020. godine u 12:58 sati, zaprimljena je u JVP Velika Gorica dojava o požaru
kuće u Šiljakovini, ulica Franje Ogulinca-Selje 33. Požarom je zahvaćeno krovište kuće površine 5
m². U gašenju požara sudjelovalo je 21 vatrogasac sa 5 vozila iz JVP-a Velika Gorica i DVD-a
Šiljakovina.
Požar ugašen u 14:10 sati.


Splitsko – Dalmatinska županija
Dana 30.05.2020 u 13:52 sati zaprimljena je dojavu o požaru raslinja na otoku Braču,
zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma,
makija i nisko raslinje na površini od oko 10 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca sa 10 vozila iz DVD-a Supetar, Milna, Bol,
Selca i Pučišća te jedan Canadair i jedan Air-tractor. Požar je oko 17:20 stavljen pod nadzor.
Dana 31.05.2020 u 13:26 sati požar je lokaliziran, a opožarena površina ostaje nepromjenjena.
Tijekom noći na požarištu je DVD Milna s 3 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

Šibensko-kninska županija
Požar raslinja koji je dojavljen 30. svibnja u 03:12 sati na području Velike Glave – Skradin, a koji je opožario nisko raslinje, makiju i borovu šuma na površini 7 ha, proglašen je ugašenim 31. svibnja u 07:39 sati.


Splitsko – Dalmatinska županija
Dana 30.05.2020 u 13:52 sati zaprimljena je dojavu o požaru raslinja na otoku Braču, zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma, makija i nisko raslinje na površini od oko 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca sa 10 vozila iz DVD-a Supetar, Milna, Bol, Selca i Pučišća te jedan Canadair i jedan Air-tractor. Požar je oko 17:20 stavljen pod nadzor. S obzirom da se na požarištu čulo nekoliko manjih eksplozija (najvjerojatnije zaostale eksplozivne naprave iz domovinskog rata) vatrogasci su se povukli na sigurnu udaljenost, a tijekom većeri i noći na osiguranju i nadziranju požarišta ostalo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila.
Saniranje rubnih dijelova požarišta je u tijeku.


Primorsko-goranska županija
Dana 30.05.2020 u 15:40 sati u DVD Rab zaprimljena je dojava o požaru raslinja na otoku Rabu, kod Supetarske Drage na lokalitetu Poldani – Fafanđeli. Požar je zahvatio gustu borovu šumu i nisko ralsinje. Opožarena površina iznosi oko 0,2 ha, a jedna osoba je ozljeđena, zadobila je opekotine obje ruke, vrata i lica i zbrinuta je od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je 28 vatrogasaca sa 7 vozila iz DVD-a Rab i Lopar.
Požar je lokaliziran u 16:30, a ugašen u 17:15 sati.