VOS

Splitsko-dalmatinska županija

Požar raslinja između mjesta Selca i Sumartin na otoku Braču a koji je dojavljen 21. svibnja u 14:09 sati i bio lokaliziran istog dana u 17:15 sati, proglašen je ugašenim 22. svibnja u 12:00 sati. Požarom je bila zahvaćena makija i borova šuma na površini od oko 2 ha, a u gašenju je, osim 34 vatrogasaca sa 11 vozila sa otoka Brača bio angažiran i jedan protupožarni zrakoplov Canadair.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 21. svibnja ŽC 112 Split zaprimio je u 14:09 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Braču između mjesta Selca i Sumartin. Požarom je zahvačena makija i borova šuma na površini oko 2 ha. U gašenju požara sudjelovli su DVD-a otoka Brača; Selca, Pučišća, Bol i Supetar sa ukupno 34 vatrogasaca i 11 vatrogasnih vozila, kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL- 415.
Požar je lokaliziran u 17:15 sati, a sanacija i dežurstvo tijekom noći od strane DVD Selca.

Vukovarsko srijemska županija
Dana 18.05.2020.godine u 17:45 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je dojavu o požaru na
otvorenom prostoru u mjestu Borovo, Borovska Ada. U požaru je izgorjelo oko 100 ha trave i
niskog raslinja a požar su ugasili 21:25 sati, vatrogasci JVP Vukovar sa četri vatrogasca i jednim
vatrogasnim vozilom.

Primorsko-goranska županija
Dana 17. svibnja u 12:34 sati JVP Mali Lošinj zaprimila je dojavu o požaru broda u
brodogradilištu Mali Lošinj na suhom doku u remontu. Požar je nastao u teretnom brodu za rasuti
teret „AV“, čija je matična luka Kingston, Sv.Vincent i Grenadini, dužina broda je 100 metara, a
širina 18 metara. Požar je nastao na pramcu broda na površini oko 150m 2 , gdje je bila smještena boja
u kantama i užad broda. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasca sa šest
vatrogasnih vozilom iz JVP Mali Lošinj i DVD Lošinj.
Požar je lokaliziran u 15:32 sati, a dežurstvo tijekom noći od strane vatrogasaca JVP Mali
Lošinj.

Varaždinska županija
Dana 17. svibnja u 22:20 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na deponiju na
području Cestice, na adresi Otok Virje, Ulica Moše Pijade. Požarom je zahvaćeno smeće na
deponiju krupnog otpada uz halu firme Bio-gorivo d.o.o. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali
su JVP Varaždin, DVD-i Vinica, Križovljan-Cestica, Virje Križovljansko, Petrijanec, Lovrečan-
Dubrava, Gornje Vratno, Svibovec Podravski, Babinec i Gradišće sa ukupno oko 80 vatrogasaca i 15
vatrogasnih vozila.
Požar je stavljen pod nadzor u 23:46 sati, a na požarištu tijekom noći sanacija i dežurstvo.

Šibensko-kninska županija
Požar otvorenog prostora koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dana 13. svibnja u 14:21 sati na području Jadrtovca, ugašen je dana 14. svibnja u 06:35 sati. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini 10 ha.