VOS

Osiječko-baranjska županija
Dana 13. svibnja u 12:49 sati ŽVOC Osijek zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta u mjestu Dalj. Požarom su bile zahvaćene bale slame i šuma uz objekt. Uslijed požara jedan je vatrogasac zadobio lakše tijelesne ozljede. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD-i Dalj, Erdut i Aljmaš sa ukupno 11 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. Požar je stavljen pod nadzor u 13:44 sati, a na požarištu ostaju dežurati DVD Dalj sa 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.


Šibensko-kninska županija
Dana 13. svibnja ŽVOC Šibenik zaprimio je u 14:21 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na području Jadrtovca. Požarom je zahvačena trava, nisko raslinje i makija na površini 10 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Šibenik i DVD-i: Šibenik, Grebaštica, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Perković, Primošten, Bilice i Zaton sa ukupno 33 vatrogasca i 13 vatrogasnih vozila, kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.
Požar je lokaliziran u 18:20 sati. Vatrogasci iz JVP Šibenik i DVD-a Grebaštica su ostali na požarištu tokom noći.

Grad Zagreb
Tijekom dana 11. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 32
tehničke intervencije – saniranje posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno ne nalazi veći broj intervencija koje treba odraditi.


Splitsko – dalmatinska županija
Dana 11. svibnja u 22:37 sati JVP Trogir zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi
Trogir, Put Krtina 16. Požarom je bila zahvaćena soba na drugoj etaži stambenog objekta na
površini od 15m 2 . Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Trogir.
Intervencija vatrogasaca završila je u 00:55 sati.


Brodsko – posavska županija
Dana 11. svibnja u 17:58 sati ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru otpada na
odlagalištu otpada u mjestu Davor. Požarom je zahvaćena velika količina otpada te je bio upućen
veći broj vatrogasnih snaga. Na intervenciji gašenja požara ukupno su sudjelovala 32 vatrogasca sa 5
vatrogasnih vozila iz DVD-a: Davor, Orubica, Staro Petrovo Selo i Godinjak. Na sanaciji i osiguranju
požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Davor.
Požar je lokaliziran u 22:25 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 26 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 20 intervencija koje treba odraditi.


Primorsko-goranska županija
Dana 09. svibnja u 19:30 sati JVP Crikvenica zaprimila je dojavu o eksploziji u gliseru na otvorenom moru, između otoka Krka i Crikvenice. Gliserom su uspjeli pristati uz obalu na adresi Crikvenica, Gajevo šetalište 1. Nakon eksplozije u gliseru nije došlo do požara, ali su ozlijeđene tri osobe (dvije teže i jedna lakše), koje su zbrinute od strane dva tima HMP. Vatrogasci su osigurali i pregledali mjesto događaja. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Crikvenica.
Intervencija završila u 20:15 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 25 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 17 intervencija koje treba odraditi.


Ličko-senjska županija
Dana 08. svibnja u 13:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Smiljana. U požaru je opožareno 5 ha trave, niskog raslinja, crnogorične i bjelogorične šume.U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić.
Požar je ugašen u 16:30 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana 06. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 19 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 18 intervencija koje treba odraditi.


Dana 06. svibnja u 12:28 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi Črnomerec, Šestinski Dol Odvojak 10. U požaru je opožareno krovište na površini od 30m 2 . Vlasnik kuće je zbrinut od strane HMP zbog udisanja dima. U saniranju požara sudjelovalo je deset vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija je završila u 14:20 sati.