VOS

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 01. siječnja u 18:00 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru u Dicmu. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Dicmo. U požaru je izgorjelo 5 ha trave i niskog raslinja.

Požar je ugašen u 23:15 sati.   


Vatrogasno operativno središte nije dobilo drugih informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Krapinsko-zagorska županija

Dana 31.12.2019.godine u 15:11 sati, ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru kuće u mjestu Veliko Trgovišće. Andrije Hebranga br.3. U požaru je jedna osoba zadobila opeklina te je zbrinuta od strane HMP. Požar su ugasili u 16:50 sati vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok sa 4 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

 

Primorsko-goranska županija

Dana 31.12.2019. godine u 12:52 sati, ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru kuhinje u Opatiji, Maršala Tita br.58. Došlo je do zapaljenja ulja u kuhinji prilikom čega je jedna osoba zadobila opekline te je zbrinuta od strane HMP. Požar u 13:20 sati su ugasili vatrogasci JVP Opatija sa 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 31.12.2019. godine u 19:24 sati, ŽC 112 Bjelovar zaprimio je dojavu o požaru u dnevnom boravku u mjestu Ivanovo Selo, Zagrebačka br.34. Vlasnica stana nadisala se dima te zadobila porezotinu ruke pa je zbrinuta od strane HMP. Požar u 19:45 sati su ugasili vatrogasci JVP Grubišno Polje sa 3 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom i  DVD Ivanovo Selo sa 6 vatrogasaca i 1 vatrogasnim vozilom..Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Splitsko dalmatinska županija

Dana 30. prosinca u 14:49 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Dugog Rata, predio Mrta. Požarom je zahvaćeno oko 3 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno 70 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Omiš, Dugi Rat, Kučiće i Gata. Požar je lokaliziran u 16:30 sati, a ugašen u 19:32 sati.

Grad Zagreb            

Dana 30. prosinca u 16:33 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta, servis za kučanske aparate „Gorenje“, na adresi Peščenica, Slavonska avenija 26/4. Radilo se o požaru perilice rublja, a zbog velike količine dima, zaštitar objekta koji je započeo početno gašenje požara, zbrinut je od strane HMP zbog slabosti i teškog disanja. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno šest vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Zagreb. Intervencija je završena u 18:18 sati.

Ličko senjska županija

Dana 30. prosinca u 13:11sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora kod čvora Žuta Lokva, autocesta A1 . Požarom je zahvaćeno 9 ha trave. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Brinje. Požar je lokaliziran u 14:00 sati, a ugašen u 14:35 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Dana 30. prosinca u 00:16 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru u domu za starije i nemoćne na adresi Klaićeva kbr 10. Radilo se o požaru madraca u sobi prilikom čega nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je zbog zadimljenja rađeno odimljavanje prostora.U gašenju požara sudjelovala su ukupno 22 vatrogasca sa 6 vozila iz JVP-a Zagreb. Intervencija je završena u 01:27 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

Grad Zagreb

Dana 28. prosinca u 15:43 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru većeg broja bala sijena na otvorenom prostoru kod mjesta Šašinovec, Hukačeva br. 15, Sesvete. Radilo se o požaru 250 do 300 bala sijena na površini od oko 300 m2.U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 31 vatrogasac sa 10 vozila iz JVP-a Zagreb te DVD-a Šašinovec, Cerje, Glavničica, Moravče, Sesvete i Kašina.Požar je ugašen 29. prosinca u 00:15 sati.

Splitsko dalmatinska i Šibensko-kninska županija

Dana 28. prosinca u 20:10 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru kod Primorskog Dolca na Lokaciji Donji Dol – Kuk uz željezničku prugu na granici sa Šibensko-kninskom županijom (Crno Brdo).

Od strane Splitsko-dalmatinske županije upućeni su na intervenciju DVD-i Gomilica, Kaštela i Mladost sa 9 vatrogasaca i 3 vozila.Od 21:00 sati DVD Gomilica je preuzela nadziranje požarišta, a DVD-i Kaštela i Mladost su vraćeni u matične postrojbe. U 23:30 sati DVD Gomilica napušta požarište, dio požara koji se nadzirao se sam ugasio te je požar proglašen ugašenim. Opožarena površina sa strane splitsko-dalmatinske županije nije procijenjena.

U 20:25 sati od strane šibensko-kninske županije upućen je na požarište DVD Perković sa 6 vatrogasaca i 2 vozila. Dio koji se odnosi na šibensko-kninsku županiju ugašen je u 21:48 sati, a procijenjena opožarena površina iznosi oko 32 ha niskog raslinja.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.