VOS

Zadarska županija

Dana 19. veljače u 14:45 sati JVP Gračac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Pribudić kod Gračaca. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovala su dva  vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gračac. Požar je ugašen u 17:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 19. veljače u 15:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području mjesta Dračevica na otoku Braču. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borove šume na površini od 5,5 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno 40 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz DVD-a Supetar, Milna, Pučišća, Bol i Selca. Požar je lokaliziran u 17:30 sati, a tijekom noći radilo se na sanaciji i čuvanju požarišta.

Osječko-baranjska županija

Osijek – 19. veljače u 21:56 sati: zaprimljena dojava u JPVP Osijek o požaru u obiteljskoj kući u Županijskoj ulici. Zapalila se perilica suđa i kuhinjski elementi. Intervenirali su vatrogasci JPVP Osijek (9/2). Intervencija je završena u 22:36 sati. Dvije osobe su stradale zbog udisanja dima, jedna osoba je prevezena u KBC Osijek, a drugoj osobi je pomoć pružena na mjestu događaja.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Međimurska županija

Dana 19. veljače u 03:19 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru objekta na  lokaciji Nedelišće, Gornji Kuršanec. Radi se o vikend kući na obali rijeke Drave površine 91 m 2 koja je u potpunosti izgorjela. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih ili smrtno stradalih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Čakovec i DVD Gornji Kuršanec. Požar je ugašen 05:10 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnimcentara.

Šibensko-kninska županija

Dana 16. veljače u 18:06 sati Županijski, vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ervenika – Mokro Polje, Kostići. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na trenutno procijenjenoj površini od 40 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Ervenik. 

Požar je ugašen 17. veljače u 08:58 sati.

 

Dana 17. veljače u 13:39 sati, Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Drniš-Velušić-Tarle. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Drniš, DVD-a Promina i DVD-a Drniš. 

Požar je ugašen u 16:09 sati.

 

Zadarska županija

Dana 17. veljače u 12:40 sati, JVP Gračac zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na lokaciji Grab. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 22 ha. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila iz JVP Gračac. 

Požar je ugašen u 15:30 sati.

 

Primorsko-goranska županija

Dana 17. veljače u 08:36 sati, ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru montažnih objekata-bungalova u Crikvenici, Sibinj Krmpontski 9. U požaru je u potpunosti izgorio jedan bungalov, drugi je djelomičnoj izgorio, a treći bungalov je zahvaćen vatrom samo manjim dijelom. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila iz DVD-a San Marino. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba.

Požar je ugašen u 11:19 sati.

 

Karlovačka županija

Dana 17. veljače u 02:32 sati, ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o otvorenoga prostora u Tržiću Tounjskom, Ključ. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasca s 6 vatrogasnih vozila iz JVP Ogulin, te DVD-i Josipdol, Oštarije i Tounj. 

Požar je ugašen u 10:01 sati.

 

Dana 17. veljače u 15:05 sati, ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru raslinja u Bukovcu Perjasičkom. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 45 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Slunj.

Požar je ugašen u 18:32 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

7:47 sati - dopuna izvješća

Šibensko-kninska županija

Dana 16. veljače u 18:06 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ervenika – Mokro Polje, Kostići. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na trenutno procijenjenoj površini od 40 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjeluju dva vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Ervenik. 

Požar je lokaliziran u 07:31 sati.

 

7:06 sati

Šibensko-kninska županija

Dana 16. veljače u 18:06 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ervenika – Mokro Polje, Kostići. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 25 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjeluju dva vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Ervenik. 

Požar se nadgledao tijekom noći od strane DVD Ervenik, te za sada požar još nije lokaliziran.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 15. veljače u 13:45 sati JVP Metković zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na močvarno zaštićenom području između Kule Norinske i Podrujnice kod Metkovića. Požarom je bila zahvaćena trstika i makija na površini od 4 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Metković i DVD Vid. Požar je ugašen u 18:00 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.