VOS

Šibensko-kninska županija

Dana 15. studenog u 00:16 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta na adresi Šibenik, Ulica branitelja Domovinskog rata 1. Radilo se o požaru stana na 6. katu stambene zgrade kojim je zahvaćena kuhinja i hodnik. Uslijed požara četiri osobe su se nagutale dima te su zbrinute od strane HMP. Radi se o jednoj bebi (koja je zadržana u O.B. Šibenik), dva policijska službenika i vlasniku stana kod kojeg je izbio požar. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DIP Šibenik i JVP Šibenik.

Požar je ugašen u 01:22 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Istarska županija

Uslijed olujnog nevremena zabilježene su 24 tehničke intervencije na području Pule, Rovinja, Poreča, Umaga, Pazina, Labina i Buzeta. Većinom se radilo o ispumpavanju vode.

Primorsko-goranska županija

Uslijed olujnog nevremena zabilježeno je 11 tehničkih intervencija, većinom ispumpavanja vode na području Malog Lošinja, Velog Lošinja, Ike, Kampora i Kastva.

Šibensko-kninska županija

Uslijed olujnog nevremena zabilježene su 34 tehničke intervencije većinom ispumpavanja vode na području Tisnog, Primoštena, Skradina, Rogoznice, Tisnog, Vodica, Skradina, Jezera, Betine, Kistanja, Pirovca i Šibenika

Splitsko-dalmatinska županija

Uslijed olujnog nevremena zabilježene su 53 tehničke intervencije većinom ispumpavanja vode na području Jelse, Sinja, Splita, Marine, Trogira, Hvara i Kaštel Kambelovca.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Veći dio hrvatskog priobalja i dalje je zahvaćen obilnim oborinama. VOS je zabilježio (UVI) u vremenu od 07:00 do 13:00 sati na području splitsko-dalmatinske županije 22, šibensko-kninske županije 16, primorsko-goranske županije 6 i istarske županije 6 tehničkih intervencija ispumpavanja vode i uklanjanja stabala.

 

Hrvatske vode donijele su rješenje o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području 25: Mali sliv Lika, dionica broj: E.25.x.03 Bogdanica od 13.11. 2019. u 11:45.

Grad Zagreb

Dana 12. studenog u 11:21 sati   zaprimio je dojavu o požaru kuće u Zagrebu, Kozari Put IV. na kućnom broju 65. Požarom je zahvaćena jedna prostorija površine oko 30m2 u kojoj je boravila jedna starija osoba te se zatrovala udisanjem dima. Osoba je zbrinuta od strane HMP. Požar je ugašen u 11:36 sati, a u gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb postaja Žitnjak.

Intervencija vatrogasaca završila je u 12:08 sati.

Olujno nevrijeme

Olujno nevrijeme praćeno obilnom kišom olujnim i orkanskim jugoistočnim (Jugo) i južnim vjetrom (Oštar), zahvatilo je cijelo priobalje Hrvatske. Zbog olujnog vjetra i mokrog i mekog tla došlo je do rušenja velikog broja stabala koja su oštetila i više automobila. Također zbog naglog porasta razine mora došlo je do plavljenja obala većeg broja obalnih gradova te mjesta na otocima.

Istarska županija

Zabilježeno u istarskoj županiji (UVI i jutarnje izvješće): područje Pule 12, područje Rovinja 8, Poreča 5, Umaga 5, Pazina 5 i Labina jedna tehnička intervencija. Većinom se radilo o uklanjanja srušenih stabala i granja sa prometnica te ispumpavanja i izvlačenja vozila.

Primorsko-goranska županija

Zabilježeno 10 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom, većinom uklanjanja stabala te ispumpavanja vode iz objekata na području Rijeke, Malog Lošinja te Lovrana.

Zadarska županija

Zabilježeno ukupno 13 tehničkih intervencija većinom se radilo o uklanjanju stabala sa prometnica na širem području Zadra .

Šibensko-kninska županija

Zabilježene 26 intervencije (UVI) većinom uklanjanja stabala i granja te oštećenih dijelova objekata, najviše na području Grada Šibenika te Vodica, Zatona, Primoštena, Brodarice, Tisnog, Grebaštice, Rogoznice, Perkovića i Knina.

Splitsko-dalmatinska

Zabilježena (UVI) 51 intervencija većinom uklanjanja stabala ili granja te saniranja objekata i ispumpavanja uslijed plavljenja obala najviše na području Splita, Jelse na Hvaru i Trogira. Jedan dio intervencija još nije zaveden u Uviju ili dostavljen VOS-u.

Dubrovačko-neretvanska županija

Zabilježeno (UVI) 12 intervencija većinom uklanjanja stabala ili granja te saniranja objekata na širem području Grada Dubrovnika. U ostalom dijelu županije zabilježeno je više od 60 intervencija uzrokovanih nevremenom ali izvješća nisu upisana u aplikaciji UVI niti su dostavljena u VOS.

Krapinsko-zagorska županija

Dana 12. studenog u 04:31 sati  VOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru kuće u Zaboku, Matije Gupca 202 a. Radilo se o požaru sobe uslijed čega je jedna osoba zadobila ozlijede te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji je sudjelovalo 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz Zagorske JVP.

Intervencija vatrogasaca završila je u 05:36 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.