VOS

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 02./03. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 235 tehničkih intervencija
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih
oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki broj intervencija (trenutno 324) koje treba odraditi.
Kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba i danas su sudjelovali vatrogasci sa vatrogasnim vozilima
iz JVP-a Velika Gorica, Krapina, Slavonski Brod, Slatina, Split, Varaždin, Osijek, Rijeka i DVD-a
Novalja.


Zadarska županija
Dana 02. travnja u 13:53 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na lokaciji otok Vir predio Lozice. Požarom je zahvaćena borova šuma i nisko raslinje
napovršini od 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa pet
vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, DVD-a Vir i Privlaka i jedan protupožarni zrakoplov Canadair.
Požar je ugašen u 20:50 sati.


Zadarska i Šibensko–kninska županija
Dana 02. travnja u 08:57 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru u graničnom području zadarske županije na području Pribudića i šibensko-kninske županije
na području Oton-Bendera (Ervenika). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini
većoj od 100 ha. Na intervenciji gašenja požara na zadarskom području sudjelovala je JVP Gračac sa
četiri vatrogasca i dva vozila, dok sa šibensko-kninske strane sudjelovalo je ukupno šest vatrogasca
sa tri vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Ervenik..
Požar je ugašen na području zadarske županije u 18:55 sati, a na području šibensko-kninske
županije požar je jednim dijelom bio aktivan tijekom noći, a sanaciju i dežurstvo na terenu je
obavljala JVP Knin


Karlovačka županija
Dana 02. travnja u 17:16 sati JVP Ogulin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na lokaciji Salopek selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP
Ogulin.
Požar je ugašen u 18:36 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 01./02. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 68 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki broj intervencija (trenutno 412) koje treba odraditi. Kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba i danas su sudjelovali vatrogasci sa vatrogasnim vozilima iz JVP-a Velika Gorica, Krapina, Slavonski Brod, Slatina, Split, Varaždin, Osijek, Rijeka i DVD-a Novalja.


Zadarska županija
Dana 01. travnja u 12:45 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Paljuv kod Novigrada. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 21 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zadar, DVD Novigrad i DVD Pridraga.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:52 sati.


Dana 01. travnja u 16:23 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Gračacu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gračac.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:35 sati.


Dana 01. travnja u 16:50 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Jovići (Ražanac). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar i DVD Ražanac.
Požar je ugašen u 18:55 sati.


Dana 01. travnja u 16:50 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Poličnik. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zadar.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:24 sati.

Šibensko – kninska županija
Dana 01. travnja u 20:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Gornje Planjane (Unešić). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš.
Požar je ugašen u 22:13 sati.


Zagrebačka županija
Dana 01. travnja u 17:26 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Donje Kupčine (Pisarovina). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Donja Kupčina.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:12 sati.


Dana 01. travnja u 14:42 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru objekta dvoprerađivačke industrije „Drvoproizvod“ na adresi Većeslava Holjevca 23, Jastrebarsko. Požarom je bio zahvaćen transportni kanal za prijenos piljevine te spremnik – silos, a ukupna površina zahvaćena požarom iznosi 200 m 2 . Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 23 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Jastrebarsko i Cvetković.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 18:17 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 31. ožujka /01.travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 124 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih oštećenja koji su prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Jedan dio intervencija nije mogao biti odrađen zbog nesigurnosti samih građevina ili se radilo o radovima za koje je potrebna građevinska mehanizacija. Radi velikih i brojnih oštećenja objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 410), koje će trebati odraditi kako bi se što prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup zgradama.


Županija šibensko – kninska
Dana 31.03.2020.godine u 15:19 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru odloženog smeća uz kuću , Knin-Matoševa br.26. Požar je zahvatio krovišta tri objekta u nizu. Jedna kuća u potpunosti je izgorjelo dok su na druga dva objekta nagorjela krovišta. Požar je lokaliziran u 18:30 sati a u potpunosti ugašen u 06:44 sati od strane JVP Knin, DVD Knin i DVD Biskupija sa deset vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila.


Zadarska županija
Dana 31.03.2020 .godine, ŽVOC Zadar u 15:15 sati zaprimio je dojavu o požaru trave i niskog raslinja kod mjesta Žerava. U požaru je izgorjelo 12 ha trave i niskog ralinja a požar su ugasili vatrogascvi JVP Zadar i DVD Pljusak sa 4 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 18:00 sati.

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 30./31 ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 141 tehničku intervenciju uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih oštećenja koji su prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Jedan dio intervencija nije mogao biti odrađen zbog nesigurnosti samih građevina ili se radilo o radovima za koje je potrebna građevinska mehanizacija. Radi velikih i brojnih oštećenja objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 424), koje će trebati odraditi kako bi se što prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup zgradama.
Sukladno Zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba iz 9 županija su upućena vatrogasna vozila za spašavanje i radove na visini i to iz JVP-a Grada Velike Gorice, Grada Krapine, Grada Slavonskog Broda, Grada Slatine, Grada Splita, Grada Varaždina, DVD-a Novalja, PJVP Grada Osijeka i JVP Grada Rijeke; ukupno 9 vozila za spašavanje i rad na visini. Početak rada u Zagrebu ove dislokacije je 31. ožujka.

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 29./30. ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 214 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih oštećenjakoji su prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Radi velikih i brojnih oštećenja objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 440), koje će trebati odraditi kako bi se što prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup zgradama.
Šibensko - kninska županija
Dana 29. ožujka u 13:33 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na predjelu Sedramića kod Drniša. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smreka na površini od 4,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno šest vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Drniša i DVD Drniša. Požar je ugašen u 15:37 sati.