VOS

Dubrovačko – neretvanska županija

Požar otvorenog prostora na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati i dalje ima status – lokaliziran. Tijekom noći na osiguranju požarišta ostaje 9 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 04. srpnja u 18:45 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Bogomolje-Sućuraj. Požarom je zahvaćena trava nisko raslinje i borova šuma površine 5 ha.

U gašenju požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair, DVD-i Hvar, Jelsa, Starigrad i Sućuraj s ukupno 37 vatrogasaca i 13 vatrogasnih vozila.

Požar je lokaliziran u 23:00 sati.

Tijekom noći na požarištu ostaju DVD Sućuraj i DVD Starigrad sa 9 vatrogasca i 4 vatrogasna vozila.

Dubrovačko – neretvanska županija

Požar otvorenog prostora na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati i dalje ima status – lokaliziran. Tijekom dana 03. srpnja, na osiguranju i sanaciji požarišta, angažirano je ukupno 14 vatrogasaca, a tijekom noći 10 vatrogasaca iz DVD-a: Viganj, Orebić, Lovišta i Kuna.

Osječko-baranjska županija

Dana 02. srpnja u 10:18 sati JVP Beli Manastir zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Čeminca uz prometnicu D7. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i ječam na površini 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Beli Manastir.

Intervencija je završila u 12:18 sati.

 

Dubrovačko – neretvanska županija

Požar otvorenog prostora na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati, lokaliziran je dana 02.srpnja u 07:00 sati. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na teško pristupačnom terenu na površini oko 40 ha.

Tijekom dana i noći, na osiguranju požarišta, ostalo je 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Viganj, Orebić, Lovišta i Kuna.

           

Osječko-baranjska županija

Dana 01. srpnja u 12:24 sati JVP Čepin zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Čepina kod Paulin Dvora. Požarom je bilo zahvaćena pšenica na površini oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Čepin i DVD Čepin.

Intervencija je završila u 13:52 sati.

 

Zagrebačka županija

Dana 01. srpnja u 15:43 sati ŽC 112 Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Svetog Ivana Zeline kod Novog Mjesta. Požarom je bila zahvaćena trava na neprocijenjenoj površini, a tijekom požara jedna osoba zadobila je opekline i zbrinuta od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Sveti Ivan Zelina.

Intervencija je završila u 17:50 sati.

 

Dubrovačko – neretvanska županija

Požar na otvorenom prostoru na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati, pod nadzorom je gasitelja. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na teško pristupačnom terenu na površini oko 40 ha.

Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 01. srpnja sudjelovalo je ukupno 118 vatrogasaca sa 27 vatrogasnih vozila iz DVIP Dubrovnik, JVP Mljet, DVD-a: Orebić, Viganj, Kuna, Lovište, Trpanj, Putnikovići, Ston, Korčula, Slano, Ponikve, Lumbarda i Smokvica. Tijekom noći, na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta, ostalo je 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Viganj, Orebić, Korčula i Kuna.

Dubrovačko – neretvanska županija
Dana 30. lipnja u 12:34 sati ŽC 112 Dubrovnik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na poluotoku Pelješcu – Kučište. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na teško pristupačnom terenu na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova Canadair te ukupno 98 vatrogasaca sa 21 vatrogasnim vozilom iz DVD-a: Orebić, Viganj, Kuna, Lovište, Trpanj, Putnikovići, Ston, Korčula, Lumbarda i Smokvica. Tijekom noći, na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta, ostale su sve navedene vatrogasne snage. Tijekom jutra angažirane su dodatne vatrogasne snage koje stižu iz DVIP Dubrovnik, JVP Mljet i DVD Slano, te smjena dijela vatrogasaca iz DVD-a Korčula, Putnikovići i Ponikve.
Požar je pod nadzorom gasitelja.