VOS

Osječko-baranjska županija

Dana 07. veljače u 13:03 sati JPVP Osijek zaprimila je dojavu o požaru objekta u naselju Josipovac. U požaru je izgorjela kuća i dva zasebna objekta (limena garaža i drvena šupa).Nakon lokalizacije požara i razdimljavanja pronađena je mrtva osoba u kupatilu objekta. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JPVP Osijek i DVD Retfala Osijek. Intervencija je završena u 14:45 h. 

Šibensko – kninska županija

Dana 07. veljače u 08:50 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Ljubostinje kod Unešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Perković. Požar je ugašen u 12:00 sati.

Dana 07. veljače u 12:35 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Donje Vinovo kod Unešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Drniš. Požar je ugašen u 15:13 sati.

Dana 07. veljače u 18:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Gradac kod općine Ružić. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš i Ružić. Požar je ugašen u 22:10 sati.

Splitsko – dalmatinska županija

Požar otvorenog prostora na otoku Braču (Bobovišća) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 05. veljače u 21:00 sati, a kojim je zahvaćeno 7.5 ha niskog raslinja i koji je lokaliziran 06. veljače u 02:00 sati, proglašen je ugašenim 07. veljače u 10:00 sati.

Požar raslinja kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 06. veljače u 15:00 sati, a lokaliziran u 17:00 sati ponovno se aktivirao 07 veljače. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 11,25 ha. Tijekom dana na intervenciji gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a: Zadvarje, Lovreć, Kučiće i Gata. Požar je lokaliziran 7. veljače u 13:30 sati. Tijekom noći i jutra na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Zadvarje. 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

 15:51 sati

Splitsko-dalmatinska županija

Požar – kod Grabovca – planina Sidoč - lokaliziran u 13:30 sati. Izorjela površina od 11 ha

Snage  20/4: DVD Zadvarje, DVD Gata, DVD Lovreć, DVD Omiš.

DVD Zadvarje ostaje na dežurstvu – ostale snage se povukle.

 

14:55 sati

Šibensko-kninska županija

Požar na području Unešić –Vinovo Donje –Mrše. Gorjeli trava i nisko raslinje na površini od 15 ha.

Na požarištu su JVP Drniš DVD Perković  i Drniš sa 10 vatrogasaca i 3 vozila. Kanader je završio sa radom u 14:20 sati.

 

14:22 sati

Splitsko-dalmatinska županija

Požar – kod Grabovca – planina Sidoč

Kanader je završio sa radom u 13:25 sati i  preusmjeren na šibensko-kninsku županiju.

 

Šibensko-kninska županija

Pilot kanadera u 12:33 sati, primijetio je požar na području Unešić –Vinovo Donje – Mrše. Gori trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na požarištu su JVP Drniš DVD Perković  i Drniš sa 10 vatrogasaca i 3 vozila. U pomoć vatrogascima došao je i jedan kanader.

Osječko-baranjska županija

Dana 6. veljače u 10:24 sati DVD Dalj zaprimio je dojavu o požaru raslinja između Dalja i Borova na močvarnom i teško pristupačnom terenu koji se uslijed jakog vjetra ubrzano širio. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara prema kućama, farmi i šumi koji se nalaze u blizini. Pošto se požar nalazio na graničnom području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, na intervenciju je izašao i DVD Borovo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovale su ranije spomenute postrojbe sa ukupno 9 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 11:18 sati.

 

 Splitsko-dalmatinska županija

 Požar otvorenog prostora na otoku Braču (Bobovišća) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 5. veljače u 21:00 sati, a kojim je zahvaćeno 7.5 ha niskog raslinja i koji je lokaliziran 6. veljače u 02:00 sati, još uvijek nije proglašen ugašenim. 

 

Dana 6. veljače u 15:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 6 ha. Tijekom dana na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 22 vatrogasca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Zadvarje, Lovreć, Kučiće i Zagvozd. Tijekom noći i jutra na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Zadvarje.

Požar je lokaliziran u 17:00 sati.

Dopuna izvješća: Požar  kod Grabovca (Šestanovac), lokacija – planina Sidoč- ugašen je dana 7.02.2020 u 07:00 sati. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na površini od 6 ha.

   

 Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 6. veljače u 12:39 sati JVP Daruvar zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Mali Bastaji. Požarom je bio zahvaćen štagalj površine 60 m2 u kojem se nalazilo oko 50 rolo bala slame i 4 tone kukuruza. Uslijed požara nije bilo stradalih osoba ili životinja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Daruvar i DVD Đulovac. 

Intervencija vatrogasaca završila je u 16:00 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Uslijed nevremena, na području Grada Zagreba zaprimljeno je 69 izvješća o tehničkim intervencijama, od čega 41 uklanjanja stabla ili grana. Od DVD-ova s područja Grada Zagreba zaprimljena su 33 izvješća, a od JVP Grada Zagreba 36 izvješća.

Za istaknuti je intervencija u gradu Zagrebu za koju je VOC Zagreb zaprimio dojavu u 12:59 sati. Snažan vjetar skinuo je oko 350 mlimenog krova na adresi Maksimirska cesta br: 284., koji je pao na parkiralište te oštetio oko 10 automobila. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb i DVD Sesvete. Intervencija je završena u 15:59.

Dana 05. veljače VOC Zagreb zaprimio je u 21:48 sati dojavu o požaru restorana „Pri Zvoncu“, na adresi Vrbik XII br.1. Radilo se o požaru dimovodnog kanala od inoxa u kuhinji restorana. Tijekom požara ozlijeđena je jedna ženska osoba, te je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovala su 24 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. Požar je ugašen u 22:45 sati.  

Zagrebačka županija

Uslijed nevremena, na području zagrebačke županije zaprimljena su 47 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 44 intervencija uklanjanja stabla ili grana U ovim intervencijama sudjelovalo je JVP Ivanić-Grad, te 20 DVD-a s područja zagrebačke županije.

Splitsko-dalmatinska županija

Uslijed nevremena, na području splitsko-dalmatinske županije zaprimljena su 24 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 13 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Makarska, JVP Split, JVP Sinj, DVD Dugopolje, DVD Žrnovnica, DVD Hvar i DVD Jelsa.

Dana 05. veljače u 21:00 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Braču, lokacija Bobovišća. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 45 vatrogasaca sa 13 vatrogasna vozila iz svih DVD-a s područja otoka Brača. Požar je lokaliziran 06. veljače u 02:00.

Dana 06. veljače u 01:31 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Vojnića Sinjskog. Požarom je bila zahvaćena trava na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu na površini od 7 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 4 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Sinj i DVD-a Trilj. Požar je ugašen u 03:00.

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 05. veljače u 19:10 sati JVP Metković zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Metkovića, lokacija Glibuša. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i trstika, a površina još nije procijenjena. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa 6 vatrogasna vozila iz JVP Metković i DVD-a Metković. Požar je ugašen 06. veljače u 01:00.

Sisačko-moslavačka županija

Dana 06. veljače u 00:44 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru kotlovnice u Preloščici na adresi Preloščica 27. Ukupna površina prostora zahvaćenog požarom iznosila je 25x6 m. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Sisak i DVD-a Preloščica. U požaru nije bilo stradalih osoba. Požar je ugašen u 02:55.

Primorsko-goranska županija

Uslijed nevremena, na području primorsko-goranske županije zaprimljeno je 16 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 8 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Rijeka, JVP Crikvenica, JVP Opatija i DVD Rab.

Dana 05. veljače u 18:05 sati, ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o padu drveta na osobu, u Opatiji, na adresi Maršala Tita br.69. Stablo je uklonjeno, te je osoba zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Opatija.

Intervencija je završena u 18:30.

Zadarska županija

Dana 05. veljače u 20:36 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Kruševa, Miljanići. Požarom je zahvaćena trava, šaš i trstika, još uvijek neutvrđene površine. U gašenju požara sudjelovao je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Benkovac, DVD-a Obrovac, DVD-a Žegar, DVD-a Jasenice i DIP-a Zadar. Požar je ugašen 06. veljače u 02:00 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Uslijed nevremena, na području bjelovarsko-bilogorske županije zaprimljeno je 20 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 15 intervencija uklanjanja stabla ili grana. U tim intervencijama sudjelovali su JVP Čazma, JVP Grubišno Polje, JVP Garešnica, JVP Bjelovar, JVP Daruvar i DVD Lipovčani.

Koprivničko-križevačka županija

Uslijed nevremena, na području krapinsko-zagorske županije zaprimljeno je 16 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 13 intervencija uklanjanja stabla ili grana.

U tim intervencijama su sudjelovali JVP Koprivnica, JVP Đurđevac, JVP Križevci, DVD Domaji, DVD Peteranec, DVD Sigetec, DVD Kalinovac, DVD Batinske, DVD Kozarevac, DVD Kloštar Podravski i DVD Virje.

Varaždinska županija

Uslijed nevremena, na području varaždinske županije zaprimljeno je 15 izvješća o tehničkim intervencijama od čega 11 intervencija uklanjanja stabla ili grana.

U tim intervencijama su sudjelovali JVP Varaždin, DVD Ludbreg, DVD Sveti Ilija, DVD Maruševec, DVD Beretinec, DVD Donja Voća, DVD Kamenica, DVD Hrženica, DVD Kneginec Gornji, DVD Cvetlin, DVD Ljubeščica i DVD Križovljani Cestica.

           

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

Grad Zagreb i Zagrebačka županija 

Dana 4. veljače od 11:00 sati kišno nevrijeme sa olujnim vjetrom vjetrom zahvatilo je područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Vatrogasci Grada Zagreba intervenirali na 16 tehničkih intervencija uklanjanju stabala i grana, te saniranju krovišta. Na intervencijama je ukupno sudjelovalo 61 vatrogasac sa 19 vozila iz JVP Zagreb, te DVD-a Vugrovec, Kupinečki Kraljevec i Kašina. 

Vatrogasci iz Zagrebačke županije intervenirali na 13 tehničkih intervencija uklanjanju stabala i grana, te uklanjanju lima i čišćenju terena. Na intervencijama je ukupno sudjelovalo 45 vatrogasaca sa 15 vozila iz JVP-a Zaprešić, Ivanić Grada i Samobora, te DVD-a Šenkovac, Koritna, Vukšinac, Samobor, Sveta Nedjelja, Galgovo, Bistra i Lupoglav.

Osječko-baranjska županija

Dana 4. veljače od 12:30 sati kišno nevrijeme sa olujnim vjetrom vjetrom zahvatilo je šire područje županije, a najviše šire područje Našica, te su vatrogasci intervenirali na 18 tehničkih intervencija i to; uklanjanju stabala, grana, limova, ploča i saniranju krovišta. Na intervencijama je (kumulativno) sudjelovalo 70 vatrogasaca sa 21 vozilom iz JPVP-a Grada Osijeka, Beli Manastir i Našice, te DVD-a Ernestinovo, Topolje, Koška, Đakovo, Bizovac, Osijek Tenja, Šaptinovci i Petrijevci.

Ličko-senjska županija

Dana 4. veljače u 09:53 sati JVP Plitvička jezera zaprimila je dojavu o požaru raslinja na području Ličko Petrovo Selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 169 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Plitvička jezera.

Požar je ugašen u 12:36 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo druge informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.