VOS

Zadarska županija

Dana 24. siječnja  u 16:14 s JVP Gračac zaprimila je dojavu o požaru raslinja u Gračacu. Požarom je zahvaćeno oko 8 hatrave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovala su  2 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Gračac. Požar je ugašen u 17:48.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 24. siječnja u 17:01 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru od Lovreča prema Cisti Provo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila DVD-a Lovreč. Požar je ugašen u 19:00.

 

Sisačko-moslavačka županija

Dana 24. siječnja u 19:29 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta u Sunji, Greda Sunjska 31. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Sunja-Greda i DVD-a Graduša Posavska. Tijekom intervencije jedna se je osoba, vlasnik kuće, nagutala dima te je zbrinuta od strane HMP. Požar je ugašen u 23:40.

 

Zagrebačka županija

Dana 24. siječnja  u 22:19 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuće na području Barbarići Kravarski, Sovine 11. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Velika Gorica i DVD-a Kravarsko. U požaru je jedna osoba smrtno stradala. Požar je ugašen 25. siječnja u 0:25.

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Istarska županija

Dana 23. siječnja u 13:30 sati JVP Labin zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Labina – Pićan – Sveta Nedelja. Požarom je zahvaćeno 10 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Labin, te DVD Pićan i Sveta Nedjelja. 

Požar je lokaliziran u 17:00 sati, a ugašen u 17:45 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Dana 22. siječnja u 22:50 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Ulica Trešanja (Dubrava). U požaru je izgorio dio krovišta kuće uslijed prijenosa vatre sa požara dimnjaka. U požaru se jedna osoba nagutala dima i zbrinuta je od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Intervencija vatrogasaca završila je 23. siječnja u 01:19 sati.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 22. siječnja u 11:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Dinari, ispod vrha Badanj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Knin. 

Požar je ugašen u 16:43 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Dana 21. siječnja u 20:42 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stambene zgrade na adresi Jakova Gotovca br. 6 (Medveščak). Požarom je zahvaćeno više stanova od kojih su dva potpuno izgorjela, dva djelomično, a još ih je nekoliko oštećeno. Požar se proširio na krovište na površini od 450 m2. Stanari zgrade su evakuirani te su sami potražili privremeni smještaj (grad Zagreb je također osigurao smještaj). Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 41 vatrogasac sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb, DVD Zagreb i DVD Šestine. Tijekom noći i jutra vatrogasci su radili na osiguranju i sanaciji požarišta, a trenutno su angažirana tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Zagreb.

Intervencija je još uvijek u tijeku.

 

Splitsko – dalmatinska županija

Požar otvorenog prostora na Svilaji (zaseok Leskuri) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 19. siječnja, a kojeg su 20. siječnja gasila dva protupožarna zrakoplova i 10 vatrogasaca, proglašen je ugašenim 21. siječnja u 18:00 sati. Procijenjena površina iznosi 50 ha.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 19. siječnja u 20:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru Svilaji, kod zaseoka Leskuri. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov CL i 1 AT, te 10 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila DVD-a Muć.

Požar je lokaliziran u 18:00 sati te će požar biti nadziran tijekom noći.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 20. siječnja u 11:28 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otoku Žut. Požarom je zahvaćeno oko 1 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov CL, a poradi nemogućnosti pravovremenoga dolaska na požarište nisu djelovale zemaljske snage. 

Požar je lokaliziran u 13:44 sati, a ugašen u 14:55 sati. 

 

Dana 20. siječnja u 16:52 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja u Kninu, Put Golubića, Vrelo. Požarom je zahvaćeno oko 7,5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasaca s 1 vatrogasnim vozilom JVP Knin. 

Požar je ugašen u 22:17 sati. 

 

Grad Zagreb

Dana 20. siječnja VOC Zagreb zaprimio je u 15:13 sati dojavu o požaru kuće na Trešnjevci, na adresi Milana Ogrizovića. Radilo se o požaru napuštene dvokatne kuće. Tijekom požara došlo je do manjih eksplozija koje su razbacale žbuku na parkirane automobile u blizini objekta. Ozlijeđenih osoba nije bilo. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je ugašen u 17:29 sati.      Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.