VOS

Izbio je požar u lakirnici PSC Vrbovec, šteta je velika, a vozila su spašena. U gašenju je sudjelovalo 73 vatrogasca i 10 vozila. Nema ozlijeđenih, a dva vatrogasca su se nagutala dima. Vrši se sanacija požarišta.

Izbio je požar u lakirnici PSC Vrbovec, šteta je velika, a vozila su spaš ena. U gašenju je sudjelovalo 73 vatrogasca i 10 vozila. Nema ozlijeđenih, a dva vatrogasca su se nagutala dima. Vrši se sanacija požarišta.

Karlovačka županija

Dana 20. ožujka u 16:17 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Karlovac, Braće Gojak 172 F. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Karlovac. Požar je ugašen u 18.00 sati.

Zadarska županija

Dana 20. ožujka u 13:50 sati VP Gračac zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Deringaj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je VP Gračac s 2 vatrogasaca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 15.40 h.

Dana 20. ožujka u 13:22 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 70 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su JVP Zadar, DVD Pljusak Nin i DVD Vrsi s ukupno 10 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 17.20 h.

Varaždinska županija

Dana 20. ožujka u 19:06 sati ŽVOC Varaždin zaprimio je dojavu o požaru objekta na lokaciji Varaždin, Trg Pavla Štosa 52 ( Romsko naselje). Požarom je bila zahvaćena drvena garaža (baraka) i krovište prizemnice. Objekti nisu bili fizički spojeni, te je gorio tepih na ormaru u trećem objektu.

U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Varaždin. Požar je ugašen u 19.32 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko – kninska županija
Dana 19. ožujka u 11:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ljubotić-Paraći. Požarom je zahvaćena trava,
nisko raslinje i gusta visoka smreka na površini od oko 15 ha. Na intervenciji gašenja požara
sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Drniš, Sveti Juraj Kistanje
i Promina, a od zračnih snaga za gašenje požara angažiran je jedan protupožarni zrakoplov Canadair.
Požar je ugašen u 19:06 sati.
Dana 19. ožujka u 15:36 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Mratovo na području Promine. Požarom je
zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 4,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno pet
vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Drniš, a od zračnih snaga angažiran je
jedan protupožarni zrakoplov Canadair.
Požar je ugašen u 19:46 sati.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 19. ožujka u 14:30 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Gornji Vinjani. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na površini od
oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a
Imotski.
Požar je ugašen u 15:30 sati.


Dana 19. ožujka u 17:02 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Lokvičići-Berinovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na
površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz
JVP-a Imotski.
Požar je ugašen u 18:30 sati.


Karlovačka županija
Dana 19. ožujka u 12:26 sati DVD Slunj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na lokaciji Lumbardenik, Lumbardenik 106. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na
površini od oko 25 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je sedam vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Slunj.
Požar je ugašen u 17:10 sati.

Dana 19. ožujka u 19:39 sati DVD Slunj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na lokaciji Dubrave na području Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini
od oko 10 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozila iz DVD Slunj.
Požar je ugašen u 20:56 sati.

Varaždinska županija
Dana 19. ožujka u 16:13 sati ŽVOC Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na lokaciji Varaždin, Hallerova aleja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na
površini od oko 25 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP
Varaždin i DVD Gojanec.
Požar je ugašen u 17:47 sati.


Požeško-slavonska županija
Dana 19. ožujka u 16:15 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na lokaciji Busnovi u općini Brestovac. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje u
šumi na površini od 7 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a
Ivandol i Zakorenje.
Požar je ugašen u 19:01 sati.

 

Šibensko – kninska županija
Dana 18. ožujka u 11:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ljubostinje kod Unešića. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od oko 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik, DVD- a Šibenik, Zablaće i Perković, te VŽZ šibensko-kninske županije. Od zračnih snaga za gašenje požara angažiran je jedan protupožarni zrakoplov Canadair te jedan Air-tractor HRZ-a OSRH.
Požar je ugašen u 16:40 sati.

Dana 18. ožujka u 11:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u polju kod Plavnog u blizini Knina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinjena na površini od oko 20 ha pri čemu je 6 stupova za distribuciju električne energije oštećena ili izgorjela. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin.
Požar je ugašen u 14:09 sati.


Dana 18. ožujka u 13:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Okit kod Vodica. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Vodice, te DVD-a Vodice, Tisno, Zaton, Pirovac i Brodarica Krapanj, a od zračnih snaga jedan Canadair i jedan Air-tractor.
Požar je ugašen u 17:47 sati.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 18. ožujka u 18:02 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Proložac - Dropuljići Staro selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Imotski.
Požar je ugašen u 20:40 sati.
Ličko – senjska

Dana 18. ožujka u 19:15 sati DVD Srb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Srb. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Srb.

Požar je ugašen u 21:20 sati.


Grad Zagreb
Dana 18. ožujka u 11:15 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Bokanjščica 31 u Dubravi. Požarom je zahvaćena nisko raslinje i šuma na više lokacije na prostoru veličine od 32 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP-a Zagreb te DVD-a Čučerje.
Požar je ugašen u 12:45 sati.


Sisačko-moslavačka županija
Dana 18. ožujka u 14:06 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Deanovića kod Petrinje. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 100 ha bez posebne štete. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Petrinja.
Požar je ugašen u 16:27 sati.


Karlovačka županija
Dana 18. ožujka u 19:22 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ogulin, Breznik br. 4. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Ogulin.
Požar je ugašen u 20:36 sati.