11.09.2013. u HVZ-u održane su prezentacije Sustava za uzbunjivanje i Sustava za praćenje vozila i vatrogasaca na intervenciji

Tijekom 2012. godine HAKOM je prihvatio dva projekta Hrvatske vatrogasne zajednice; Sustav za uzbunjivanje i Sustav za praćenje vozila i vatrogasaca na intervencijama. U proteklom periodu HAKOM je proveo javni natječaj te su odabrani izvođači oba sustava. Za sustav za praćenje vozila je odabrana tvrtka Raptor Security Systems, dok je za projekt uzbunjivanje vatorgasaca odabrana tvrtka Storm Computers.

11.09.2013. godine u prostorima Hrvatske vatrogasne zajednice održane su prezetancije trenuntog stanja oba sustava. Oba izviđača posjeduju sustave koji zadovoljavaju u velikoj mjeri tehničke specifikacije sustava koje izrađuej Hrvatske vatrogasna zajednica. Cilj prezentacija je bilo da se dobije uvid u trenutno stanje oba sustava te da se na temelju toga izvođače uputi u daljenje korake kako bi na kraju dobili što bolje konačne proizvode koji će biti na korist vatrogascima.

Obje tvrtke su prezentirale svoje sustave te dale okvirni pregled troškova implementacije i korištenja oba sustava. Na prezetnaciji je sudjelovalo četerdesetak ljudi iz dvadesetak vatrogasnih zajednica županija i vatrogasnih postrojbi, te članovi Odbora za informatizaciju.

Sljedeći korak u izradi oba sustava je pilot projekta uvođenja sustava.