1. do 4. listopada održavaju se sajmovi ENERGETIKA, EKOTEHNO i INTERPROTEX te Energetska konferencija.


 

PRESS INFORMACIJA

Početkom listopada u poslovnim danima od utorka do petka Zagrebački velesajam priprema i organizira specijalizirane sajmove ENERGETIKA, EKOTEHNO i INTERPROTEX te Energetska konferencija.
Spajanjem ova tri sajma nastoji se objediniti  programe i  projekte u području očuvanja, zaštite i unapređivanja okoliša, ljudi i imovine te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Na sajmovima izlaže 156 izlagača iz 26 zemalja na površini od 7.400 četvornih metara.

 

Sajam ENERGETIKA 2. međunarodni sajam energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije nastavlja i proširuje program izlaganja na konvencionalne izvore energije, objedinjujući na taj način cijeli energetski sektor.
Cilj sajma usmjeren je prema poticanju poduzetnika za razvoj i proizvodnju opreme unutar energetskog sektora te povećavanju svijesti o korištenju energije i topline, energetskoj učinkovitosti i mjerama uštede energije.
Sajam će kroz izložbeni i konferencijski program pokazati kako proizvesti i koristiti energiju, s naglaskom na obnovljive izvore, a na što racionalniji i učinkovitiji način.
Hrvatska ima ogroman potencijal u sunčevoj energiji  tj. broju sunčanih dana, energiji vjetra i energiji biomase. Međutim taj potencijal nije dovoljno iskorišten što ukazuje na velike mogućnosti razvoja ovog sektora. Naime, Hrvatska se nalazi na samom dnu europske ljestvice po instaliranoj snazi energije iz obnovljivih izvora.
Tvrtke koje izlažu i aktivno sudjeluju u Energetskoj konferenciji već su to prepoznale i otvaraju put i drugim subjektima koji žele doprinijeti razvoju energetskog sektora kod nas.
Cijeli projekt ENERGETIKE odvija se kroz izložbeno - sajamski dio i konferencijski – stručni program.
Projekt Energetika promovira učinkovitu uporabu energije te energetsku održivost sustava, tehničke i tehnološke mogućnosti proizvodnje i potrošnje energije, uporabu infrastrukturnih kapaciteta u svrhu povećanja energetskog potencijala te trajno smanjivanje proizvodnje stakleničkih plinova kao izravni rezultat primjene takvih rješenja.
Izložbeni program namijenjen je poduzetnicima, obrtnicima, investitorima ali i građanima. Izlagači će predstaviti solarne sustave (fotonaponske ćelije, solarne kolektore), sustave grijanja na pelete i sječku, načine uštede energije putem sustava nadzora i upravljanja energentima, sustave rasvjete, te ponuditi cjelovita rješenja po sistemu „ključ u ruke“.
Na izložbenom prostoru predstavit će se hrvatski proizvođači sa klasičnim i okretnim fotonaponskim sustavima, komponentama za sunčane elektrane i sustavima za grijanje. Za investitore je važno da se radi o hrvatskim proizvodima budući se otkupna cijena energije uvećava pa je i povrat sredstava brži.
Sajam prati ENERGETSKA KONFERENCIJA koja će se održati 2. i 3. listopada u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma.

 

Ovogodišnja Energetska konferencija nastavak je na Konferenciju o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije 2012, koja se profilirala u jedinstveni događaj za CEE regiju.
U fokusu Energetske konferencije 2013 najvažnije su teme hrvatskog energetskog sektora čime stvaramo platformu za promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.
Na konferenciji će se promovirati regionalna tržišna suradnja na području proizvodnje električne energije, povezivanje elektroenergetskih tržišta te šire korištenje obnovljivih izvora energije. Regionalni energetski razgovori nužni su radi prilagodbe energetskog tržišta u skladu sa pravilima EU, a sve sa ciljem unaprjeđenja energetske sigurnosti i podrške održivom razvoju u široj regiji.
Konferencija je namijenjena poslovnom sektoru – gospodarstvenicima (proizvođačima energije i topline, tvrtkama koje žele primijeniti OIE u svom poslovanju), stručnjacima, investitorima, savjetničkim tvrtkama, poduzetnicima, predstavnicima državne uprave, lokalne zajednice, županija, gradova i općina.
U rad konferencije uključena su sva resorna ministarstva (Ministarstvo  gospodarstva, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo poljoprivrede), znanstvena zajednica te energetske institucije i tvrtke.
Glavne teme:

 • Konvencionalni izvori energije
 • Provedba  2. Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost
 • Energetska učinkovitost u praksi
 • Strukturni fondovi EU i drugi izvori financiranja energetskih projekata za razdoblje 2014. -  2020.g.
 • Zakonski okvir u području obnovljivih izvora energije
 • Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav
 • Ekonomski aspekti primjene geotermalne energije (GTE) u stakleničkoj proizvodnji
 • Hrvatsko tržište u novom geopolitičkom okruženju

Konferencija se održava u organizaciji Zagrebačkog velesajma i pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.

 

EKOTEHNO 7. međunarodni sajam ekotehnologija, zaštite okoliša i komunalne opreme bienalni je sajam namijenjen proizvođačima i ponuđačima opreme za gospodarenje otpadom i vodama, zaštitom tla i zraka te komunalnih vozila i opreme. Cilj je da sajam postane mjesto susreta industrije s rastućom potražnjom, jer briga o zaštiti okoliša svakim danom se kroz zakonsku regulativu sve više ističe kao nužnost  i  briga šire društvene zajednice.
Na sajmu će izlagati, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji u ovoj branši, najznačajniji hrvatski proizvođači i uvoznici ekotehnologija namijenjenih zbrinjavanju otpada i brizi za okoliš.
Sudionicima, izlagačima i posjetiteljima nudi se kvalitetan stručni i popratni program, koji će sasvim sigurno dati potrebne informacije i nova saznanja svima onima koji neposredno odlučuju i brinu o očuvanju okoliša, vode, tla i zraka.
Održat će se i stručni skup čiji je naziv, ali i moto "Otpad je korisna sirovina, a ne smeće". Na skupu se očekuje 15-ak renomiranih predavača i oko 200 sudionika. Dobro je znano da je Republika Hrvatska, ulaskom u Europsku uniju, preuzela velike obveze promjene dosadašnjeg načina postupanja s otpadom. Osobito je velika obveza smanjivanja odlaganja biorazgradivog otpada. To je međunarodna obveza, koju RH treba provesti ili platiti kazne!
Zar su kazne koje (ne)će RH plaćati EU presudni faktor? Zar ipak nije u pitanju zaštita okoliša RH, zar nije u pitanju zdravlje hrvatskog pučanstva? Da li se te činjenice stalno zaboravljaju i tko ih stalno zaboravlja? Hoće li EU prisiliti RH da provodi vlastite propise?
Sasvim je izvjesno da će država međunarodno preuzete obveze morati prenijeti na općine i gradove.
U tom interesu nužno je na razini RH objaviti na koji način pojedine općine i gradovi provode obveze preuzete prema EU. Jednako tako upitno je, mogu li se na razini države prikupljati financijska sredstva, a općinama i gradovima prenijeti preuzete državne obveze?
Ako se za vrijedne otpadne sirovine dijele državne koncesije, ispada da općinama i gradovima ostaje samo smeće? Zar komunalne tvrtke postaju/ostaju smetlari, koji trebaju plaćati EU kazne?
Sanacije ili osiguranja odlagališta, odvojeno sakupljanje ili automatsko sortiranje? Aktualne su određene dileme za koje je vrlo zanimljivo detaljnije analizirati prednosti i nedostatke. Da li je većina „sanacija“ hrvatskih odlagališta bila samo „osiguranje“? EU jasno određuje da se na odlagališta otpada smije odlagati samo obrađeni otpad!
U novom mileniju razvijene su tehnike automatskog sortiranja, koje osiguravaju zadovoljavajuću kakvoću izdvojenih otpadnih sirovina. Da li te suvremene tehnike mogu zamijeniti skupo odvojeno sakupljanje ili su dopunjujuće tehnologije?
Hrvatsko gospodarstvo i burza sekundarnih sirovina je rješenje!
Nema ni najmanjeg razloga sumnjati u sposobnost hrvatskih gospodarstvenika koji već godinama projektiraju i izvoze postrojenja za uporabu i/ili obradu otpada. Propisima RH treba omogućiti tržišnu konkurentnost hrvatskih tvrtki na području zaštite okoliša. Tako su radile i rade sve razvijene zemlje.
Prisutne su velike promjene svjetskih cijena sekundarnih sirovina (primjerice papira). Činjenica je da RH i dalje uvozi otpadni papir, a na hrvatska se odlagališta godišnje odlaže stotine tisuća tona otpadnog papira. Od strateškog je interesa zaštiti sustav gospodarenja otpadom od velikih i brzih promjena uvjeta poslovanja.
Je li  to utopija ili provediva realnost?
Tematika stručnog skupa dat će neke odgovore na ove dileme i potrebe primjene, a naši stručnjaci žele prenijeti svoja rješenja i projekte na sve one koji su zaduženi za brigu i provedbu na regionalnim i lokalnim razinama. Stoga je interes za skup velik a bit će otvorena i neka pitanja – kako mediji prate ovu važnu tematiku i koliko doprinose svijesti o održivom razvoju i očuvanju okoline.

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju visoko specijaliziranog bienalnog sajma zaštite u našoj zemlji te regionalnog lidera u grupi safety-security sajmova INTERPROTEX 11. međunarodni sajam zaštite osoba i imovine će iznova na jednom mjestu ujediniti razne grupacije ove gospodarske grane.
Kao i svih proteklih godina i ove će se godine Interprotex održati pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a s partnerom sajma Hrvatskim cehom zaštitara i Udrugom hrvatskih menadžera sigurnosti u pripremi je niz kvalitetnih stručnih i znanstvenih skupova na kojima će se obraditi aktualne teme na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
POKAZNA VJEŽBA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAGREBA
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba je najveća i najzaposlenija vatrogasna postrojba u Hrvatskoj. Pokrivajući područje Grada Zagreba, godišnje odrade preko 3000 intervencija od čega oko 60 % požara, a ostatak su tzv. tehničke intervencije.
Oslobađanje iz prometnih nesreća spada u tehničke intervencije i predstavlja veliki dio posla profesionalnih vatrogasaca. Sve više sigurnosnih tehnologija i ojačanja na vozilima, kao i sve veći intenzitet prometa i veće brzine, uzrokuju velike probleme pri oslobađanju ljudi iz prometnih nesreća.

Ekipa JVP-a Zagreb na otvorenju sajma demonstrirat će oslobađanje iz vozila pri teškim sudarima gdje je potrebno više istovremenih radnji poput stabilizacije vozila, osiguranja mjesta intervencije, pristupa pacijentu i upotrebe najmodernije hidraulične opreme za spašavanje.

 

 

Svečano otvorenje
Svečano otvorenje bit će u utorak, 01. listopada u 11,00 sati u paviljonu 6 Zagrebačkog velesajma.
Cijene ulaznica:

 • Ulaznica za jednokratni posjet                                                                   20,00 kuna
 • Ulaznica za jednokratni posjet učenika, studenata i umirovljenika                     10,00 kuna
 • Ulaznica za stalni posjet                                                                             50,00 kuna
 • Katalog                                                                                                         15,00 kuna

 

Za organizirane grupe 25 i više posjetitelja odobravamo popust od 20% na cijene ulaznica.

 

Radno vrijeme
utorak – petak: 10.00 do 18.00 sati
Paviljoni
ENEREGTIKA – paviljon 7, 7a i otvoreni prostor
ENERGETSKA KONFERENCIJA – Kongresna dvorana
EKOTEHNO – paviljon 6, otvoreni prostor
INTERPROTEX – paviljon 6, otvoreni prostor