Dana 26. listopada 2016. godine s početkom u 17,00 sati u Dubrovniku održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Operativno – tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice

Na početku zajedničke, 14. sjednice Predsjedništva i 13. sjednice Operativno – tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, članove tijela pozdravio je g. Ivo Franušić, predsjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko – neretvanske županije.
Nakon usvajanja zapisnika sa prošlih sjednica, svatko u svom statutom utvrđenom djelokrugu, članovi tijela potvrdili su imenovanje Renata Podbojec za vršitelja dužnosti tajnika Stručne službe HVZ, do povratka odsutne radnice koju zamjenjuje, te Odluku o broju natjecateljskih odjeljenja, sastavu voditeljstva reprezentacije i vatrogasnih sudaca za 16. međunarodno natjecanje vatrogasaca i 21. međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži CTIF-a,. Odlukom je određen broj natjecateljskih odjeljenja, sastav voditeljstva reprezentacije i vatrogasnih sudaca za sudjelovanje na 16. međunarodnom natjecanju vatrogasaca i 21. međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži CTIF-a, te koja natjecateljska odjeljenja i odjeljenja mladeži predstavljaju Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na 16. međunarodnom natjecanju vatrogasaca CTIF-a od 9. do 16.7.2017. u Villachu, odnosno na 21. međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži od 9. do 16.7.2017. u Villachu, voditeljstvo reprezentacije, voditeljstvo reprezentacije mladeži, vatrogasni suci, i vatrogasni suci za mladež.
Usvojen je Godišnji Plan rada Hrvatske vatrogasne zajednice za 2017. godinu, koji se donosi u skladu s naputkom Ministarstva uprave, a temelji se na Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2019. i Operativnom financijskom planu Hrvatske vatrogasne zajednice za 2017. godinu. Plan rada za 2017. godinu svoje utemeljenje ima u Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara, te u sebi sadržava i niz aktivnosti koje Hrvatska vatrogasna zajednica tradicionalno provodi putem Stručne službe. Planom rada definirana je vizija Hrvatske vatrogasne zajednice koja je unapređenje protupožarne zaštite na području cijele Republike Hrvatske kroz razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava, i misija koja je priprema i unaprjeđenje vatrogasnog sustava za učinkovito djelovanje u provedbi vatrogasne djelatnosti.
Donesena je i Odluka o održavanju izbornih sjednica skupština vatrogasnih zajednica županija, područja, gradova, općina i dobrovoljnih vatrogasnih društava u 2017. godini, te je utvrđen Raspored održavanja izbornih sjednica skupština vatrogasnih zajednica županija / Grada Zagreba u 2017. godini. Predmetnom odlukom predviđeno je da se izborne sjednice skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava održe do kraja mjeseca ožujka 2017. godine, izborne sjednice skupština općinskih, gradskih i područnih vatrogasnih zajednica do kraja mjeseca travnja 2017. godine, a izborne sjednice skupština vatrogasnih zajednica županija odnosno Grada Zagreba do kraja mjeseca svibnja 2017. godine, dok je rasporedom za vatrogasne zajednice županija predložen datum s ciljem kako se ne bi poklopilo održavanje dvije izborne sjednice skupštine na isti dan.
Donesen je i Program osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca za 2017. godinu, kojim se određuje broj vatrogasaca koji se planira osposobiti i usavršiti tijekom 2017. godine te iznosi sufinanciranja za njegovo ostvarivanje. Programom se propisuje i način tko provodi osposobljavanje i usavršavanje, provedba sufinanciranja te doznačivanja sredstava, način vođenja zapisnika, rad ispitnog povjerenstva te povratno izvještavanje prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici o namjenskom utrošku sredstava.
Usvojen je i Program informativno – promidžbene i nakladničke aktivnosti u 2017. godini, kojim se propisuje koja nova izdanja se planiraju, koja dopunjena izdanja, promidžbeni materijal, brošure, ostali artikli i edukativni materijali te njihove količine, kao i način distribucije.
Usvojeno je Izvješće o radu 21. Kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice. Kamp je trajao od 20. lipnja – 05. rujna 2016. godine u 11. smjena po 7 dana, u kojem je boravilo 1366 članova vatrogasne mladeži, njihovih voditelja i zapovjednika. Sudionici Kampa došli su iz 16 vatrogasnih zajednica županija / Grada Zagreba, te iz Prostovoljnog gasilskog društva Bistrica ob Sotli (Slovenija) s 12 članova.
Usvojena su Izvješća sa 12. državnog natjecanja vatrogasne mladeži od 23. i 24. rujna 2016. godine i 7. državnog natjecanja vatrogasaca od 30. rujna i 1. listopada 2016. godine održanih u Puli, na kojima su natjecateljska odjeljenja stekla daljnji plasman na međunarodnom natjecanju CTIF-a koje će se održati u Villachu. Državna natjecanja ocijenjena su kao uspješno provedena.
Zaključno, g. Branku Čerkezu iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik dodijeljeno je odlikovanje za posebne zasluge, sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa.


PRIPREMIO:
Renato Podbojec