Seminar održan 21. siječnja 2016.
Dostupni materijali

Dana 21. siječnja 2016. Hrvatska vatrogasna zajednica bila je organizator drugog savjetovanja na temu zakonitog financijskog poslovanja vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih zajednica, sukladno odredbama propisa koji uređuju financijsko poslovanje.

Savjetovanje se održalo u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik, na kojem je nazočilo više od sto predstavnika vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi, te osobe koje vode financijsko-materijalno poslovanje vatrogasnih organizacija.

Savjetovanje je otvorio načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović, koji je pozdravio sve nazočne, a predavanje su održale gđa Ivana Jakir Bajo, načelnica Sektora za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija Republike Hrvatske, gđa Mladenka Karačić, voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske, te gđa Hajdica Filipčić, također iz Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija.

U prilogu možet preuzeti prezentacije s savjetovanja, u kojima su obrađene teme financijskog izvještavanja za 2015. godinu, izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, sustav financijskog upravljanja i kontrola, izrada i izvršavanje financijskih planova neprofitnih organizacija, te računovodstveni poslovi udruga, dvojno i jednostavno knjigovodstvo.

Pripremio:
Renato Podbojec, mag. iur.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
Računovodstveni poslovi udruga